KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2017 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 12.06.2017 tarihinde “2017 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GSYH” sonuçları açıklanmıştır.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 oranında büyüme performansı göstermiştir. Cari fiyatlarla ise büyüme oranı %14,03 olarak gerçekleşmiştir.

Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması %3,8 olmuştu. Türkiye ekonomisi TÜİK’in yeni hesaplama yöntemlerine göre 2016 yılının birinci çeyreğinde %4,5 büyürken 2016’da yıllık bazda 2,9 oranında büyümüştü.
2017 yılının ilk çeyreğinde yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketimi önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 artmış, Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payı %61,66 olarak gerçekleşmiştir. Hane halkının nihai tüketim harcamaları içerisinde hizmetler %5,6, dayanıksız mallar %8,0, dayanıklı mallar %0,6 oranında artarken, yarı dayanıklı mallarda ise %1,2 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Devletin nihai tüketim harcamaları %9,4, oranında büyümüştür. Bu oran ile devletin nihai tüketim harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı %14,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bir ekonomide bir yıl içerisinde yapılan özel ve kamu sektörü yatırım harcamalarının toplamı olarak tanımlanan gayri safi sabit sermaye oluşumları 2017 yılının ilk çeyreğinde %2,2 oranında artmıştır.
İnşaat sektörü büyümeye katkısını sürdürdü
2016 yılının birinci çeyreğinde %5,4 oranında büyüyen inşaat sektörü, 2017 yılının birinci çeyreğinde %3,7 oranında büyüme performansı sergilemiştir. Sektör 2016 yılını 7,2 büyüme oranı ile tamamlamıştı.
Sektörü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri zincirlenmiş fiyat endeksi ile 25.614.201.000 TL olmuştur.
Bu veriler ile sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçerisinden aldığı pay yaklaşık  %7,0 olarak gerçekleşmiştir.

Tarım sektörü büyüdü
Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde %3,2 artmıştır. 
Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2016 yılının ilk çeyreğinde %5,3 oranında artmıştır.
Hizmetler sektörünün toplam katma değeri de %5,2 artmıştır.
Zincirlenmiş hacim endeksine göre büyüyen sektörler bilgi ve iletişim %7,0, finans ve sigorta faaliyetleri %12,0 oranında büyümüştür. Gayri menkul faaliyetleri ise %1,8 büyümüştür.
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,6, ithalatı ise %0,8 artmıştır
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu cari fiyatlarla 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %29,1, zincirlenmiş hacim endeksine göre %2,2 oranında artmıştır. 

İnşaat harcamalarındaki artış zincirleme hacim endeksinde %10,0 oranında artarken, makine ve
teçhizat harcamaların %-10,1 oranında azalmıştır.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme verileri

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,4 artmıştır.

Takvim etkisinden arındırılmış inşaat sektörel büyüme oranı %3,7 oranında artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sektörlerde inşaat sektörünün gelişmesi %1,2 oranında artış şeklinde olmuştur.

Bu veriler ışığında Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Ülkemiz 2017’nin birinci çeyreği itibariyle, resmi olarak verisi açıklanmış olan Avrupa Birliği üyelerinden 23 tanesinden daha hızlı büyümeyi başarmıştır.
Ülkemiz adı geçen dönemde hem Avrupa Birliği ortalamasının (%2,4) hem de Avro Bölgesi ortalamasının (%2,5) üzerinde büyümüştür. Benzer şekilde ekonomimiz G7 ülkeleri (%1,8) ile OECD ortalamasının (%2) üzerinde bir büyüme ortaya koymuştur.
Henüz tüm ülkelerin rakamları kesinleşmemekle birlikte, öncül veriler ışığında ülkemiz, G20 ülkeleri arasında da mukayeseli olarak güçlü bir büyüme oranı yakalamış konumdadır. 2017’nin ilk çeyreği itibariyle ülkemiz, en hızlı büyüyen üçüncü G20 ülkesidir.
TUİK tarafından açıklanan tüm tablolar  www.intes.org.tr adresindeki web sitemizin  “2017 yılı Ocak-Mart Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Rakamları” alt başlığından temin edebilirsiniz.

 

 

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ
HASILA GELİŞME HIZI %

İNŞAAT SEKTÖRÜ GELİŞME HIZI (%)

2015 1. Çeyrek

3,5

-2,1

2015 2. Çeyrek

7,2

9,4

2015 3, Çeyrek 

5,9

3,7

2015 4. Çeyrek

7,4

7,9

2015 yıllık

6,1

4,9

2016 1. Çeyrek

4,4

5,4

2016 2. Çeyrek

5,3

16,0

2016 3. Çeyrek

-1,3

4,0

2016 4. Çeyrek

3,5

3,7

2016 yıllık

2,9

7,2

2017 1. Çeyrek

5,9

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRINTILI TÜİK TABLOLARI LİNKTEDİR

 

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH