KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

İNTES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME

 

İNTES MYM 18 meslek için 3000 soruluk bir soru bankası oluşturmuştur. Soru bankasındaki sorular sürekli denetimlerden geçirilmekte ve güncellenmektedir. İNTES MYM'DEN İNTES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi eğitimleriİt '/ 'Igelendirilmektedir. Özellikle formal eğitim yoluyla meslek linmiş kimselerin eğitimleri de ı yolla değerlendirilmekte ve Igelendirilmektedir. adamlarının mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi eğitim kurumlarının akreditasyonu yoluyla yapılmakta, diploma yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir. Eğitim kurumlarının akredite olmadığı durumlarda, bireyin mesleki yeterlilikleri, yetkilendirilmiş ve akredite edilmiş kurumlarca test edilmekte ve ;aat sektörü her zaman onominin motoru olmuştur, rk inşaat firmaları yurt içinde duğu kadar yurt dışında da erini başarı ile yürütmektedirler, jfusun çok büyük bir kısmının ?ntlerde oturması, kentlerde zlı bir yapılaşmayı gerektirmiş, m yıllarda meydana gelen epremler ve depremlerin etkilerine dayanamayan yapıların ortaya çıkardığı zararlar, zamanın ortaya koyduğu ihtiyaçlar ve bilim ve teknolojideki yenilikler yeni yapılarla ilgili yönetmeliklerin değişmesine sebep olmuştur. Yine son yıllarda meydana gelen çok sayıdaki iş kazası ve bunun sonucunda olan can kayıpları, sakatlıklar çalışanların iş sağlığı92 enliği konusunda yeni tedbirlerin alınmasını, çalışanların eğitilmelerini, çalışırken iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmayacak çalışma ortamlarının garanti edilmesini, işverenlerin bu konuda yetki ve sorumluluklarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Gerek yapıların yetersizliği gerekse çevrenin yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi maksadıyla yapılan kentsel dönüşüm çabaları ve bu konuda alınan kararlar inşaat sektöründe çalışanların yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Sendikası, başlangıçta meslek standardı hazırlama çalışmalarına gönüllü olarak katılmıştır, inşaat sanayindeki gelişmeleri dikkate alarak daha profesyonel bir sorumluluk almak istemiştir. Bu talebi doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, inşaat faaliyetlerini yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik ve Merkezi iktisadi işletmesi'ni (MYM) kurmuştur. Bu işletmenin amacı, inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız olarak, kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Bu faaliyetlerini bilimsel ve teknolojik verileri, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve akreditasyon kurallarını esas alarak yürütmektedir. Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası bu kapsamda 46 mesleğin meslek standardını belirlemiştir, altı mesleğin standart hazırlama çalışması devam etmektedir. Standardı hazırlanan mesleklerden 24'ünün ölçme, sektöründe meslek standartları ve ulusal yeterlilik hazırlama konularında yetkilendirilmiştir. Sınav ve belgelendirme değerlendirme ve belgelendirme şartlarını içeren ulusal yeterlilikleri belirlenmiştir.3000 soruluk bir soru bankası oluşturmuştur. Soru bankasındaki sorular sürekli denetimlerden geçirilmekte ve güncellenmektedir. İNTES MYM'nin hedefi doğru ve sağlıklı sınav materyalleri ile doğru, sağlıklı, eşit ve tarafsız ölçme ve değerlendirmeler yaparak sektörün ihtiyacı olan nitelikli ve belgeli iş gücünü istihdama kazandırmaktır. Bu hedefini gerçekleştirmek için mimar, mühendis, teknik öğretmen, iş güvenliği uzmanı ve teknisyenlerle birlikte çalışmaktadır. bilgi verilmekte, karşılıklı yetki ve sorumluluklar açıklanmaktadır. Bu kapsamda i ve güveni nelere bağlı olduğu, ne yapılırsa altına alınacağı gösterilmekte, yazılı, uygulamalı ve sözlü sınavların özellikleri, yapılma usul ve esasları hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle soru bankasına konulacak çoktan seçmeli test maddeleri hazırlanırken nelere dikkat edileceği konusunda bilgi verilmekte, soru hazırlaması İNTES MYM, illerde yaptığı eğitim faaliyetleri ile, hedefini gerçekleştirirken yardım ve desteğini aldığı, birlikte çalıştığı ortaklarına, kendisini tanıtmakta, uyduğu ulusal ve uluslararası yönetmeliklere dikkati çekmekte, kalite anlayışını, görev tanımlarını, sınav ve süreçlerini, ortakların bu sınavlarda alabileceği rollere işaret etmekte; özellikle onlardan sorulan nasıl talep edecef' hangi usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacağını, soruların merkeze nasıl ulaştırılacağını, merkezde soruların hangi usul ve esaslarla gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini, soruların satın alma işleminin nasıl gerçekleşeceğini açıklamaktadır. Bu kapsamda ortakların bu mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hazırlanan soruların naşı değerlendirildiği konusunda uygulamalar yapılmaktadır. Bu eğitimlerde, mesleki yeterlilik sınavları ve belgelendirme süreci hakkında ortakların sorulan cevaplanmakta ve merakları giderilmektedir, iller düzeyinde bu meslek adamlarının aldıkları eğitimlerle birinci derecede bu süreçte kendilerinden beklenilen görevleri başarı ile yapmaları beklenmektedir. Ayrıca temasta bulunduğu kişilere gördükleri eğitimi aktarması suretiyle hem inşaat sektöründe, hem de diğer sektörlerde ciddi bir bilinçlenmen olacağı düşünülmektedir.
 


Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH