KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

Asgari İşçilik Oranları Güncelleme Atölye çalışması yapıldı

İNTES Başkanı Koloğlu, “Sendika olarak kayıt dışı istihdamın daima karşısında durduk” dedi

SGK Başkanı Dr. Bağlı, “Kayıt dışılık, haksız rekabet demektir. Ekonomiye de, topluma da zarar verir.” dedi.

İNTES ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birlikte düzenledikleri “Asgari İşçilik Oranlarının Güncellenmesi Atölye Çalışması” 25 Ocak 2016 Pazartesi günü Ankara Wyndham Otel’de yapıldı.

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, eski ismi ölçümleme olan asgari işçilik oranlarının uzun yıllardır inşaat sektöründe uygulanan bir sistem olduğunu belirterek, “Konu sektörümüzün çalışma hayatında daima önemli bir gündem maddesi olmuştur.” dedi.

İş bittikten sonra teminat mektuplarının çözümlemesi için asgari işçilik oranının belirlenmesi veyahut SGK’ya borç olmadığına dair “İlişiksiz Belgesi” getirmesi gerektiğini kaydeden Koloğlu şöyle konuştu:

“Bu konu her zaman gündemimizde olmuştur. Asgari işçilik oranlarının güncellenmesi yönünde bugün önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz, çünkü onun için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Bakanımız göreve başladığında ziyaretine gittiğimizde konuyu gündeme getirdik. Kendileri de sağ olsunlar böyle bir çalıştay, böyle bir çalışma yapılmasını istediler.”

İNTES, kayıt dışılığın karşısında

Çalışma hayatının yapısal sorunlarının sosyal tarafların aktif katılımıyla olmaksızın çözülemeyeceğini kaydeden Koloğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“İki tarafın da, sosyal tarafların katılımı olmadan sorunlarımızı çözmenin imkânı yok. Asgari İşçilik Komisyonumuzun yapısı da, sosyal diyalogun önemli bir örneğidir. Komisyon üyeleri kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Bunlar; TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ olarak temsilcilerimiz görev yapmaktadır. Konu tekniktir, dolayısıyla Komisyon üyelerimiz de mühendislerden ve mimarlardan oluşmaktadır ve daima özenle çalışarak görev yapmaktadırlar. Sektör adına kendilerine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Komisyonumuzun ürettiği çalışmalar sektörümüz adına büyük bir önem arz edecektir. Çünkü konunun merkezinde kayıt dışı istihdam ile mücadele vardır. Biz, İNTES olarak kayıt dışı istihdamın daima karşısında durduk, zira kayıt dışılık haksız rekabettir. Daha da önemlisi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ortamından uzak çalışması demektir. Elbette sigorta primlerinin yasal süresi içinde ve eksiksiz tahsili büyük önem arz etmektedir. Bizler kamuya taahhüt ettiğimiz işlerde vergimizi de sigortamızı da eksiksiz ödemekteyiz.”

İnşaat sektöründe asgari işçilik uygulamasında önemli hususun öncelikle oranların gelişen teknolojiyle uyumlu olacak şekilde güncellenmesi olduğunu belirten Koloğlu,  “Yani bütün mesele, bize göre, gelişen ve artan teknoloji karşısında yapılan işlerin de ona göre değerlendirilmesidir. Zira, teknoloji ilerledikçe bizler taahhütlerimizi daha kısa sürede, daha az işçiyle ve daha çok sayıda teknolojik makinelerle gerçekleştiriyoruz. Teknoloji, gelişmişlik, verimlilik artmışsa, bunun doğal sonucu da daha az iş gücü olacaktır. Asgari işçilik incelemesi sonunda ortaya çıkan fark, işçiliğe gecikme cezası ve zammı şeklinde uygulanmaktadır. Zira kesinleşmemiş bir borcun gecikmesinden ve buna dayalı olarak faizinden söz edilemez. Alınan kararların tüm tarafların lehine olması ve herkesin ortaklaşa olarak varacağı bir sonuç şeklinde çıkmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

SGK Başkanı Bağlı, “çalışma hayatının tüm konuları sosyal diyalogla çözülmeli.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı yaptığı konuşmada,  İNTES’in Türkiye'nin imarında, inşasında söz sahibi olmuş, iz bırakmış bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti, “Bizim de en önemli paydaşımızdır.” dedi.

Hükümet Programı’nda da yer alan şekliyle, özellikle çalışma hayatındaki bütün düzenlemelerin, tüm kararların sosyal taraflarla uzlaşarak, sosyal taraflarla tartışarak, sosyal taraflarla anlaşarak birlikte alınması kararı bulunduğunu kaydeden Bağlı şöyle konuştu:

“Yönetim değil, yönetişim. Bunun en somut örneği, yapacağımız çalışmadır. Sosyal taraflar, sektörün temsilcileri burada, kamu kurumu olarak işin sahibi Sosyal Güvenlik Kurumudur. Günün sonunda cezayı kesecek ya da meblağı hesaplayacak Kurum olarak buradayız” dedi.

Bağlı inşaat sektörünün doğası gereği Türkiye'nin özellikle ekonomisinin büyüme ve istihdamında çok önemli bir sektör olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı “Değişen teknoloji, üretim süreçlerinin değişmesi, üretim modellerinin değişmesiyle birlikte, Başkanımızın işaret ettiği gibi, emek yoğun bir sektörden, teknoloji yoğun bir sektöre yani daha çok sermaye yoğun bir sektöre yöneliş söz konusu. Mevzuatın da buna göre uyarlanması gerekiyor. Yani, 1970’li yıllarda kalmış emek yoğun sektörler için belirlediğimiz asgari işçilik oranlarını getirip de 2016’nın Türkiye’sinde uygulamak zamanın gerisine düşmektir. Bu, hem Kurum için kabul edilebilir bir durum değildir hem de sektöre çok ciddi yan etkileri ve zararları olur.”

Kayıt dışı ile mücadele

Kayıt dışılıkla mücadelenin Hükümet Programı’nda konulan bir hedef olduğunu vurgulayan SGK Başkanı Bağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kayıt dışılıkla mücadele deyince, hemen denetleyen, hesap soran, inceleyen, ceza uygulayan, mahkemeye sevk eden bir mekanizma belki akla gelebilir. Klasik anlamda öyleydi ama yeni kamu yönetimi modeli dediğimiz, 21. yüzyılın şartlarında artık bu cebri yöntemlerle, sadece mevzuat düzenlemesiyle, sadece denetim yaparak kayıt dışılığı kontrol altına almamız mümkün değil. Bunun için sosyal taraflarla uzlaşmak, anlaşmak, tartışmak, sektörü dinlemek gerekiyor, o kültürü oluşturmak gerekiyor ve en önemlisi rehberlik etmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Kayıt dışılık işverenler için önemli olması gereken bir husus olduğunun altını çizen Bağlı, kayıt dışının haksız rekabet anlamına geldiğine vurgu yaparak “kayıt dışı işçi çalıştıranlar kayıt içi işçi çalıştıranlara karşı çok ciddi manada bir haksız rekabete sebebiyet veriyorlar. Ekonominin şartları gereği belki maliyetleri düşük tutuyor, ama orta ve uzun vadede kayıt dışılık demek mali açık demektir, sosyal güvenlik açığı demektir, bu da finansman açığı, enflasyon, reel faiz oranlarının yükselmesi demektir. Yani, günün sonunda aslında kayıt dışılık dediğimiz, bütün bir sektöre de, ekonomiye de, topluma da zarar veren bir uygulamadır”.

Kayıt dışılığın önüne geçmenin yol ve yöntemlerin mekanizmalarından birisi asgari işçilik oranları uygulaması olduğunu vurgulayan Bağlı, oranların Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda belirlendiğini aktararak sektör temsilcilerine “Ne yapacaksak, neye karar vereceksek, neleri uygulamaya koyacaksak ve neleri uygulamadan kaldıracaksak bunu sizlerle tartışarak, mümkün mertebe anlaşarak ve uzlaşarak yapacağız” dedi.

Bağlı, 2000’li yıllarda Türkiye'de, bir tarafta ekonomi büyürken, bir tarafta kırsal ekonomiden kentsel ekonomiye, parasal ekonomiye doğru bir değişim yaşanırken, kayıt dışılıkta ciddi mesafeler alındığını ama geldiğimiz mesafenin halen yeterli olmadığını, kayıt dışılığın kabul edilebilir düzeye çekebilmesi için asgari işçilik oranları gibi uygulamalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kurum olarak bundan sonraki vizyon, perspektif ve amaçlarının danışmanlık, rehberlik, yol göstericilik olacağını kaydeden SGK Başkanı Bağlı, “Elbette düzenleme yapacağız, devlet dediğiniz denetim yapacaktır, vazgeçilmez unsurlarından biridir, devleti devlet yapan mekanizmalardan biridir. Ama denetim, sürekli ceza değil yanlış uygulamaları, eksik bilgilendirmeleri ortadan kaldırmaktır. Her denetim elemanımız sektörün bir danışmanı, zaten öyle, bundan sonra da öyle davranacak. İş yerine gelen her denetim elemanı, bir nevi sizin ücretsiz danışmanınız olarak yol göstereceklerdir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından asgari işçilik oranlarının güncellenmesi kapsamında inşaat, makine, elektrik atölye çalışmaları yapıldı.

Atölye çalışmalarına Ankara, İstanbul, İzmir Asgari İşçilik Tespit Komisyonu başkan ve üyeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ve İNTES üyesi firmaların mühendis, finansman, insan kaynakları, hukuk bölümlerinde çalışanları katıldı. İNTES üyesi firmalar Komisyon üyelerine karşılaştıkları sorunları aktardılar.

Sektör temsilcileri, komisyon temsilcileri ile atölye çalışmalarında alınan kararlar çerçevesinde yapılacak yeni düzenlemelerin önümüzde ayda açıklanması bekleniyor.

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH