KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2017 Yılında Yapılan Toplantılar

İNTES 175. Geleneksel Toplantı
----------------------------------------------
Başkan Koloğlu, “Orta Vadeli programın uygulanmasında tüm tarafların duyarlılıkla üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz. İnşaat sektörü olarak biz de üzerimize düşen görevi yapacağız.”
Bakan Elvan, “İnşaat izin süreçlerini kısaltacak ve inşaat ruhsatlarını tek imzayla vereceğiz.”
Yüz Yetmiş Altıncı Geleneksel Toplantı: Kalkınmada Yeni Dönem
İNTES’in Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ev sahipliğinde düzenlediği 176. Geleneksel Toplantısı, 10 Ekim 2017 Salı akşamı JW Mariott Otel'de yapıldı. “Kalkınmada Yeni Dönem” konulu toplantının onur konuğu ve konuşmacısı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan oldu.
İNTES Başkanı Celal Koloğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasına Türkiye'nin önemli günler yaşadığını ancak hükümetin sağduyulu ve etkili dış politikalarıyla bu sürecin aşılacağına olan inancını vurgulayarak başladı ve “Türkiye güçlü bir ülkedir, milletimizin, birlik, beraberlik ve duyarlılığı ile güçlü olmaya devam edecektir.” dedi.
Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Koloğlu, Türkiye ekonomisinin 9 aylık süreçte oldukça iyi bir performans sergilediğini anlattı ve Türkiye'nin 2017'nin ilk 6 ayında %5,1 büyüdüğünü, bunun önemli fakat yeterli olmadığını, büyümenin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.
Koloğlu, sözlerine şöyle devam etti:" Hükümetimiz Orta Vadeli Programda; makro ekonomik istikrarın sağlanması, beşeri sermaye ve iş gücünün kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamuda kurumsal kalitenin artırılmasını hedeflemiştir. Programın uygulanmasında tüm tarafların duyarlılıkla üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz. İnşaat sektörü olarak biz de üzerimize düşen görevi yapacağız."
Yurt içinde inşa edilen eserlerin kalkınmaya güç katmakta olduğunu belirten Koloğlu, inşaat sektörünün genel ekonomiden daha hızlı büyümesinde kamunun ulaştırma, enerji, tarımsal altyapı ve şehir hastaneleri gibi büyük ölçekli yatırımları ile özel sektör yatırımlarının etkin olduğunu söyledi. Başkan Koloğlu sözlerinin devamında, bahsi geçen bu eserlerin, işini sadece fen ve sanat kurallarına göre uygulayan müteahhitlerin yapmasının doğru olacağını, mesleğin itibarını zedeleyen firmaların iş üstlenmemesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Başkan Koloğlu, kayıtlı istihdamın önemine ilişkin konuya da değindi ve “İNTES olarak sektörde nitelikli ve kayıtlı iş gücü istihdamının önemini her platformda vurguluyoruz.” İfadesini kullandı. Kayıtlı istihdamda %50’ler seviyesinden %30’lar seviyesine gerileme olduğunu ancak son dönemde yeniden artış eğilimi olması hususunda önlem alınması gerektiğini ifade etti. Koloğlu, sosyal yardımların, vergi ve prim aflarının kayıt dışı ekonomiyi olumsuz etkilediğini daha nitelikli, belgeli ve sendikalı işçi çalıştırmak ile bu sorunların üstesinden gelineceğini söyledi. Koloğlu konuşmasının devamında, yeni bir İş Yasası’na ihtiyaç olduğunu, asgari ücret kavramının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve istihdam teşvik sistemlerinin basitleşmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi gerektiği yönündeki önerilerini de sıraladı.
Kamu projelerinin yatırıma dönüşmesinde ortaya çıkan sorunlar konusunda yeni bir bakış açısının gerekli olduğuna inandıklarını ifade eden Koloğlu, “Ancak artık kamu yatırımlarında bir öncelik sıralaması yapılmasına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. “ dedi.

İnşaat sektörü sorunları


Koloğlu, kamu ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlara da değinerek kamu ihale mevzuatı ile mega projelerin ihalesini ve yapımını sağlıklı bir şekilde yürütmenin mümkün olmadığını söyleyerek aşırı düşük teklifler konusunda şu ifadeleri kullandı: “En ucuz teklif, kamuya daha pahalıya mal olmaktadır. İhalelerdeki fiyatlara değil, işin bitimindeki fiyatlara odaklanmalıyız. Yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük teklifler ile iş yapma kültürünün gelişmesi ülkemiz için ciddi bir tehlikedir. Aşırı düşük tekliflerle alınan bir ihalede, yapı güvenliğinden ve kaliteden söz edilemez. Ayrıca düşük fiyatlı yapım işlerinde insan hayatı hiçe sayılıyor, iş sağlığı ve güvenliği göz ardı ediliyor.”
Koloğlu, son olarak sektör mensuplarının son dönemde yaşadıkları inşaat malzeme fiyatlarındaki artış konusuna değindi. Malzeme fiyatlarındaki artışa en önemli örnek olarak demir ve çimentodaki artışların büyük sıkıntılara neden olduğunu belirtti.  İnşaat sektöründe ana girdilerin ağırlıklı ortalaması ile fiyat farkının düzenlenmesine ilişkin önerilerini paylaşan Koloğlu, “İşlerin tasfiye edilmesi, devletimize zaman ve maliyet kaybı yaşatacaktır. Zor duruma düşen firmalarımız birçok sektörde soruna neden olmaktadır.” dedi.

 

Levent Kafkaslı “ İnşaat sektörü büyümeye devam edecek”
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürü ve İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Kafkaslı da toplantıda konuklara hitap etti. Kafkaslı, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin ardından Tekfen İnşaat olarak sektöre yaptıkları katkıları anlattı.
Türkiye’de son yıllarda, özellikle ekonomik olarak çok yol kat edildiğini, ülke ekonomisinin yakaladığı bu büyüme hikâyesinde en önemli katkı ve hizmetin Türk inşaat sektörü temsilcileri tarafından sağlandığını söyleyen Kafkaslı, bu başarıların jeopolitik risklere rağmen elde edildiğini belirterek, “Türkiye, etrafın, bu büyüme ve gücünü göstererek büyük bir ders olmaktadır.” dedi.
İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyüme trendinin ise karşılaşılan olumsuzlara rağmen 2018 yılında da artarak süreceğine inandıklarını aktararak bir ülkenin gelişmesinin ana eksenini oluşturan otoyollar, demir yolları, enerji üretim tesisleri, depolama ve iletim tesisleri gibi birçok alt ve üstyapı projelerinin ülkemizin genel kalkınma politikası içinde önemli bir yer aldığına da vurgu yaptı. Kafkaslı sözlerine, “Küresel piyasa koşullarına rağmen Türk müteahhitlik sektörünün yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılar, ülkemizin ve sektörümüzün itibarını artırarak ülke ekonomisinin büyümesi noktasında da diğer sektörlere örnek olacak niteliktedir.” ifadeleriyle sürdürdü.   
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin faaliyetleri
Kafkaslı konuşmasının devamında, Tekfen İnşaat’ın çalışmalarına değindi. Yurt içinde 1956, yurt dışında 1977 yılından beri petrol, doğal gaz, petrokimya tesisleri, boru hatları, kara terminalleri, deniz terminalleri, deniz platformları, tank çiftlikleri, çok katlı binalar ve büyük spor kompleksleri gibi 350’nin üzerinde başarılı projeye imza attıklarını, bugün özellikle enerji ve üstyapılarda devam eden 18 projesi ile Türkiye'den Katar’a, Azerbaycan’dan Suudi Arabistan’a farklı iklim koşulları ve saat dilimlerini kapsayan coğrafyalarda iş üstlendiklerini anlattı.
Kafkaslı, Katar’da 2022 Dünya Olimpiyatları için yapılacak olan statlardan birinin daha yapımını üstlendiklerini anlatarak, “Atatürk Olimpiyat Stadı ve Bakü Olimpiyat Stadı’ndan sonra üstlendiğimiz üçüncü uluslararası boyuttaki stadyum bizim için onur kaynağıdır.” dedi.
Kafkaslı, Tekfen inşaat olarak üstlendikleri projelerde çevre bilinciyle hareket ettiklerini, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yararı ön planda tuttuklarını, iş sağlığı ve güvenliği ve kalite performansı ile de uluslararası standarda uyum sağlamış bir taahhüt şirketi olduklarını söyledi.
İnsan kaynaklarına önem verme ilkesi ile çalışan Tekfen’in yurt içi projelerinde, YOL-İŞ Sendikası ile birlikte toplu iş sözleşmelerini imzaladıklarını ve çalışanların %98’nin sendikalı olduğu hususuna vurgu yaptı. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu söyleyen bu nedenle İNTES rehberliğinde Avrupa Eğitim Fonu ve Mesleki Yeterlilik Merkezi iş birliği ile standartlara uygun tüm direkt personelin kendi mesleklerinden ayrı olarak iş sağlığı ve güvenliğine destek elemanı programından geçirildiklerini belirten Kafkaslı, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Çünkü sürdürülebilir bir gelecek sağlamak, bizim şirket mottomuz olan sürdürülebilir geleceği inşa etmekte olduğu gibi hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz, bir önceki jenerasyondan aldığımız miras olan bu dünyayı, bir sonraki jenerasyondan borç alarak yaşadığımızı düşünerek sürdürülebilir bir dünya teslim etme borcumuz olduğunu düşünüyorum.”


Bakan Elvan, “Orta Vadeli Programda makroekonomik istikrar bizim için olmazsa olmazların başındadır.”
Toplantıda son olarak onur konuğu olarak katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan konuştu. Bakan Elvan, 33 yıldır süren Geleneksel Toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “1964 yılında kurulan yarım asrı geride bırakan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, yaptığı işlerle, mesleğin çıtasını yükselten adımlarıyla, bilinçli ve örgütlü yapısıyla, oluşturduğu istihdamla, öncelikle Türkiye'yi inşa edenlerin çatı kuruluşudur. Bu yapıyı kuran, kurumsallaştıran, bugünlere getiren, yurt dışına açılmasını sağlayan, özellikle yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ülkemizin yüzünü ağartan herkese huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum.” Sözleriyle konuşmasına başladı.
Gelişmekte olan ülkelerin altyapı ve üstyapı ihtiyacı nedeniyle küresel inşaat sektörü büyüklüğünün 2015 yılında yaklaşık 9 trilyon dolarken 2030 yılında yaklaşık iki katına çıkacağının tahmin edildiğini kaydederek sektörün ekonomik canlanmaya hızlı ve etkili katkı sağladığını ifade etti.
İnşaat sektörünün özellikle devam eden yatırımlar aracılığıyla ekonomik canlanmaya hız ve etkili bir katkı sağladığını, öncelikli kamu yatırımlarının hızlandırılmasının sektörde ihtiyaç duyulan ileriye yönelik güvenli öngörü ortamının tesis edilmesine katkı sunduğunu söyleyen Elvan, sektörün etkilediği yan sektörlerle ekonomimize önemli katkı verdiğini ifade etti.
İnşaat sektörünün ürettiği teknoloji odaklı çevreye duyarlı projeleri ile rekabet gücü yüksek bir sektör olduğunu vurgulayan Elvan, son yıllarda inşaat müteahhitlerimizin, sadece yapımla sınırlı kalmayıp yatırımların işletme dönemlerinde de roller üstlenmekte olduklarını ve tecrübe birikimine ulaştıklarına dair gözlemlerini aktardı.

Bakan Elvan, inşaat sektörü büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün genel ekonomik konjonktüre duyarlı olduğunu aktararak bu kapsamda, inşaat sektörünün

son 15 yılda özellikle küresel koşulların belirleyici etkisiyle büyüme performansı gösterdiğini belirten Elvan, "2002 yılından itibaren büyüme eğilimine giren sektör, 2007 yılına kadar oldukça yüksek bir büyüme performansı ortaya koymuştur. 2008 ve 2009 yıllarında küresel krizin etkisiyle bu performans, biraz yavaşlasa da 2010 yılından itibaren tekrar toparlanarak büyüme hızını yükseltmiştir. İnşaat sektörü istihdamı ise son 10 yıllık dönemde belirgin bir artış eğilimi göstermiştir. Sektör istihdamı 2017 yılı Nisan ayında son on yılın zirvesine çıkmış ve yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiye ulaşmıştır. Sektörün toplam istihdam içindeki payı da son on yılda yükselmiş ve 2006 yılında %6 iken 2016 yılında %7,3 olmuştur." şeklinde konuştu. Sözlerine, sektörün 2.200.000 kişiye istihdam yarattığını ve toplam istihdamdaki payının da yükselerek 2006 yılında %6 iken, 2016’da %7,3’e çıktığı bilgisini vererek devam etti.
Türk müteahhitliğinin dünyada edindiği saygınlığa değinen Bakan Elvan, Türk müteahhitlerin, 1972 yılından bu yana 118 ülkede toplam 346 milyar dolara yaklaşan 9 binden fazla proje taahhüdü üstlendiğini vurguladı. Elvan, bu faaliyetler sonucunda müteahhitlik firmalarının kayda değer bir konum elde ettiğini söyledi.

 Bakan Elvan, yurt dışında başarılı olabilmek için müteahhitlere önerilerini şu sözlerle ifade etti: “Müteahhitlerimiz, dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında kayda değer bir konum elde etmiştir. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektöründe genellikle emek yoğun alanda faaliyet gösterilmektedir. Ancak gelişmiş ülke pazarlarında da pay sahibi olabilmek için yüksek katma değerli alanlara daha hızlı bir geçiş yapma ihtiyacı devam etmektedir.”
Önümüzdeki dönemde ülke kalkınmasına yön verecek projelere karşı sektörün hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Elvan, çeşitli finansman alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilecek olan kamu yatırımlarının, kalite ve verimlilik odaklı inşaat müteahhitliği hizmetlerine yönelik önemli bir talep oluşturacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.
Sektörün en önemli hedeflerinin; kalite odaklı rekabet anlayışının benimsenmesi, küresel gelişmeleri ve eğilimleri yakından takip ederek devamlı bir yenilik arayışı içerisinde olunması, iş ölçeğini büyüterek ve küresel rekabet gücünü artırmaya çalışarak ülkemiz kalkınmasındaki rolünü güçlendirmesi olması gerektiğinin altını çizdi.
Bakan Elvan, Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. OVP'deki temel yaklaşımı makroekonomik istikrar olarak ifade etti.
Elvan, inşaat sektörünün büyümesi için 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da belirli politika ve tedbirler öngördüklerine değinerek, "Bu kapsamda, inşaat izin süreçlerini kısaltacak ve inşaat ruhsatlarını tek imzayla vereceğiz. İnşaat teknik mevzuatı ile malzeme standartlarının uluslararası uygulamalar dikkate alınarak güncellenmesini ve yenilikçi uygulama ve malzemelerin kullanılmasını teşvik edeceğiz. İnşaat sanayisinde yerli girdi kullanımını, yenilikçi şartname ve sözleşmeler yoluyla artıracağız. Yapı denetim alanındaki uygulamaların geliştirilerek güncel standartlar dahilinde, yapım kalitesinin etkili bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacağız. Kentsel dönüşümü, yerli imalat sanayi için yenilikçi ürünlerin üretilmesi yönünde değerlendireceğiz. Ayrıca, OVP’de yer verdiğimiz yatırım yeri tahsis işlemlerini kolaylaştırmak üzere alacağımız tedbirler de inşaat sektörünün iş ve işlemlerini hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, Başkan Koloğlu’nun sözlerinde ifade ettiği gibi kayıt dışılıkla mücadeleye kararlı adımlarla devam edileceğini söyleyerek iş gücü niteliğini artırıcı ve kayıt dışılığı azaltıcı tedbir ve çalışmaları olduğunu, bunları sonuçlandırıp nihai hale getireceklerini kaydetti.
OVP hedeflerinden birsinin iş dünyasının şikayet ettiği bürokrasinin azaltılması olduğunu ifade eden Bakan Elvan, bu yönde kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, hızlandırılması, insan kalitesinin artırılması ve iş ve işlem süreçlerinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların gerçekleşeceği bilgisini verdi. Konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti: “İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi bizim öncelikli alanlarımızın başındadır. Bu noktada istenilen seviyede değiliz. Sorunları biliyoruz, sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek kuruluşlarımızı dinledik ve inşallah iş ve yatırım ortamını geliştirici, özellikle hukuki alanda öngörülebilirliği artırıcı, yargılama süreçlerinde iş dünyasına yönelik uygulamaların daha da öngörülebilir hâle gelmesine yönelik birtakım tedbirlerimizi alacağız. İş dünyamızın önünü açacak çalışmalarımız söz konusu olacak. OVP’de bunlara kapsamlı olarak değindik ve bu noktada da somut adımlar atmaya başladık.”
Bakan Elvan, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm engelleri aşarak büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini söyleyerek, “Gerçekten girişimci ruhu yönüyle, rekabet gücü yönüyle iş dünyamızda yatırımcılarımızla, üreticilerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.
Bakan Elvan sözlerini, “Bakın, kaynak nedir diyorsunuz; kaynak insanımızdır, kaynak Türkiye’dir. Türkiye'den daha zengin kaynağımız olur mu? Biz her türlü potansiyele sahibiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım ve çalışalım, çalışalım, çalışalım. Biz çalışmalıyız, sizler çalışmalısınız.” ifadeleri ile tamamladı.
Toplantı, İNTES Başkanı Celal Koloğlu’nun Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürü Levent Kafkaslı’ya İNTES Hatıra Ormanı’nda adına dikilen fidanlarla ilgili sertifikayı sunmasıyla sona erdi.

 

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH