KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2005 yılında yapılan toplantılar.
İNTES  tarafından Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)’ne sunulan “İnşaat sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim Projesi” ile “Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Projesi” 04 Temmuz 2005 tarihinde AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ile imzalanarak faaliyetlerine başladı.
 
Projede İNTES “lider kuruluş”, YOL-İŞ ve İSEM “proje ortağı, ZDH ise “yabancı ortak” olarak yer almaktadır.Her iki projede sosyal tarafların katkıları ile inşaat sektöründe meslek standartlarının güncellenmesi çalışması yapılacak ve yapılan standartlar doğrultusunda yeterliliğe dayalı ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek ve güncellenecektir. Projeler kapsamında halen sektörde çalışmakta olan 100 kişiye eğitim verilmesi ve 2200 kişinin sahada ölçme ve değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmakta.
 
Proje ile ilgili olarak,  “Türkiye’de Mesleki Yeterliliklerin Tespiti ve Ölçülmesi” başlıklı “Proje Başlangıç Toplantısı” yapıldı. Toplantı Açış Konuşmaları İNTES Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Koçoğlu tarafından ve Yol-İŞ Başkanı Fikret Barın Tarafından yapıldı.
 
Koçoğlu, işgücünün sektör ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirilmesinde ve kazandırılan yeterliliklerin uluslararası standartlar paralelinde belgelendirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek sözlerine başladı. Koçoğlu konuşmasında Sektörde becerili işgücünün yetersizliğinin, sektörün etkinliğini ve rekabet gücünü azalttığını,   İnşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liseleri tarafından yetiştirildiğini, ancak, uygulanan programların pratik ağırlıklı olamayışı ve sektörün ihtiyaçlarını yansıtmamasının sosyal taraflara eğitim konusunda önemli rol yükledi hususların işaret etti.
 
Daha sonra söz alan Barın da İnşaat Sektöründe mesleki eğitimin önemine ve özellikle ülkemizde inşaat sektöründe bu konuda gerçekleştirilecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. 
 
Oturum Yöneticiliğini Per-Yön Başkanı Özden ASLAN’nın yaptığı toplantıya konuşmacı olarak,
 
Meb Erkek Teknik Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin Kaya, İşkur Genel Müdür Vekili Namık Ata, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adına Prof. Dr. Oğuz Borat Zdh , Alman Zanaatkarlar Ve Küçük İşletmeler Konfederasyonundan Bayan Almut Schmitz katıldı.
 
Hüsamettin Kaya Milli Eğitimin Genel durumu hakkında genel bilgiler verdi. Kaya sözlerine cumhuriyetin kuruluşu ile başlatılan eğitim seferberliği ile eğitimde çok önemli bir noktaya gelindiğini belirterek o tarihten günümüze kadar okul sayısında 111 kat, öğrenci sayısında 50 kat, öğrenci sayısında 53 kat artış sağlandığını belirterek sözlerine başladı. Her yıl ortalama 1.250.000 öğrencinin eğitime dahil olduğu da dikkate alındığında ülkemizin eğitim yükünün ağırlığının ortaya çıktığını belirten Kaya sözlerine Türkiye’de eğitim kadamelerine göre okullaşma oranları, gelişmiş ülkelerde genel ve mesleki orta öğretimde öğrenci dağılımı


Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH