KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2004 yılında yapılan toplantılar.
ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI
YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ
 
23 Aralık 2004 tarihinde 17. Çözüm Arama Konferansımızı gerçekleştirdik. Konferansımızın konusu Yeni Türk Lirasına Geçiş Uygulamaları idi. İNTES Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Özdemir’in açılış konuşmasını yaptığı konferansın konuk konuşmacıları T.C. Merkez Bankası Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Selahattin AKKAŞ ve T.C. Merkez Bankası Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sıtkı EROĞLU idi.
 
İlk olarak söz alan Selahattin Akkaş, Türk lirasından 6 sıfır atılma gerekçelerini açıkladı. Buna göre Akkaş, paramızın emisyon hacminin 49,815 kat artarak 14 katrilyona ulaştığını, paramızın satın alma gücünün enflasyon nedeniyle sürekli düştüğünü,  1981 yılından bu yana artan emisyon ihtiyacını karşılayabilmek için ortalama her 2 yılda bir tane olmak üzere üst değerde 11 yeni kupür dolaşıma çıkarılmak zorunda kalındığını, 1981 yılından bu yana yılda ortalama 470 milyon adet banknot (üretimin yaklaşık % 90’ı) kirlilik nedeniyle imha edildiğini, dünyadaki en büyük kupürlü banknotun ülkemize ait olmasının, paramızın itibarını ortadan kaldırdığını  ve psikolojik olarak vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
 
Bol sıfırlı rakamların; parasal değerlerin yazılmasında ve ifade edilmesinde, vezne işlemlerinde,  muhasebe ve istatistik kayıtlarında, bilgi işlem programlarında, ödeme sistemlerinde,  fiyat etiketlemelerinde, benzin pompalarından taksimetrelere kadar günlük hayatta birçok alanda çeşitli sorunlar yarattığını açıklayan Akkaş 2005 yılının izlenmekte olan ekonomik istikrar programının enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin somut bir şekilde ortaya çıkması ve gerçekleşmesi beklenen tek haneli enflasyona geçiş sürecinde bekleyişlerin yönlendirilmesi bakımından, uygun bir yıl olduğunu ifade etti.
 
Akkaş, ayrıca paralarından sıfır atan diğer ülke uygulamalarından ve sonuçlarından örnekler verdi.
 
Akkaş, sıfır atma operasyonunun ekonomik etkileri ile ilgili olarak ülkemizdeki durumu ise  şu şekilde açıkladı. 
 
Fiyat yuvarlamaları, yüksek enflasyon ortamında tedavülden kaldırılan kupürlerin ve madeni para kullanma alışkanlığının yitirilmesinin etkisiyle, zaten var olan bir etkidir. Ekonomik istikrar ortamının ve yeni madeni para kupür kompozisyonunun bu etkiyi azaltması beklenmektedir. Enflasyon, fiyat artışlarındaki devamlılığı ifade eden bir olgudur. Bu operasyon nedeniyle devamlılık arz edecek fiyat artışlarının olması beklenmemektedir. Perakende sektörü gibi rekabet yoğun sektörlerde fiyat yuvarlamaları bir yana, küsuratlar dahi aşağıya tamamlanmaktadır.
 
Ayrıca, paramızdan sıfır atılmasının döviz kurları veya faizlerin genel düzeyi üzerinde, bekleyişleri olumlu yönde etkilemekten başka olumlu veya olumsuz bir etkisinin olması da beklenmemektedir. Zira, kurları ve faizlerin genel düzeyini belirleyen temel unsurlar ekonominin temelleri ve uygulanan istikrar programıdır.”
 
Konferansımızda ikinci olarak söz alan Sıtkı Eroğlu,  “Yeni Türk Lirası ve Hukuki Durum” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yeni Türk Lirasının para birimi niteliği kazanması ve sonuçlarına<.


Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH