KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

Diğer Yayınlar

Sektörel Raporlar

Sendikamız tarafından sektörün durumunu yansıtan, sorunlarını içeren ve güncel konulara yönelik raporlar hazırlanmaktadır. Raporlardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir.
 
Sektör raporlarımız dönemsel olarak kitap haline getirilerek basılmış ve dağıtıma sunulmuştur. İnşaat sektörüne ilişkin veriler web sitemizin inşaat sektörü alt başlığında yer almaktadır.
 
Geleneksel Toplantı Notları
 
1984 yılından bu yana her ay Geleneksel Toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılar İNTES’in en ilgi çeken, kamuoyu ve medya tarafından izlenen faaliyetlerinden biridir.
 
Her ay bir üye firmanın ev sahibi olduğu Toplantılara Bakanlar, üst düzey bürokratlar, belediye başkanları konuşmacı olarak katılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Sn.Süleyman DEMİREL’de konuşmacı olarak Toplantımıza katılmıştır.
 
Toplantılar sektör temsilcilerini bir araya getirmekte, sorun ve çözümlerin karşılıklı olarak tartışıldığı önemli bir değerlendirme platformu yaratmaktadır.
 
Bu toplantılarda yapılan konuşmalar kitap haline getirilerek katılımcılara ve üyelerimize ulaştırılmaktadır.
 
 Çözüm Arama Konferansı Kitapları
 
Geleneksel Toplantılara ilaveten 2002 Şubat ayından itibaren Çözüm Arama Konferanslarına başlanmıştır. Konferanslar güncel konulara ilişkin değerlendirme,   bilgilendirme amacıyla düzenlenmektedir. Sektörden, bürokrasiden ve uygulamadan temsilciler konuşmacı olarak katılmaktadır.
         
Bugüne kadar sektörü yakından ilgilendiren  konularda 14 çözüm arama konferansı gerçekleştirilmiştir.  
 
Konferanslarda yapılan konuşmalar kitap haline getirilerek kamu ve özel sektörden okuyuculara ulaştırılmaktadır.
 
Ülke Raporları
 
Genç Yöneticiler Grubu tarafından hedef pazar olarak görülen ülkelere ilişkin raporlar hazırlanmaktadır. Raporların içeriği ülkelerin temel kimlik verilerinin yanı sıra özellikle bu bölgelerde çalışmış inşaat sanayicileri ve ticari ateşeleri ile görüşmeler sonucunda edinilen bilgilere göre hazırlanmaktadır. Ülke raporları bu bölgede çalışan inşaat sanayicileri için temel başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır.
 
 
Bugüne kadar
Cezayir,
Bulgaristan,
Afganistan,
Libya,
Katar, 
Kosova-Makedonya Raporu hazırlanmıştır.
Kitapları içeriklerine Genç Yöneticiler Bannerından ulaşılması mümkündür.  


 
DİĞER YAYINLAR
 
İş Güvencesi Kitabı
 
Çalışma Hayatında önemli bir değişim yaratan İş Güvencesi Kanununa ilişkin kitabımızda yeni kanun, kanun gerekçeleri ve meclis tutanakları ve konuyla ilgili  İLO raporları yer aldı.
 
İntes 40 Yıl Kataloğu
Sendikamızın  40 ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle bir “Prestij Katalog” hazırlandı.
Katalogda, Türkiye’nin, başarısını hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda kanıtlamış büyük projelere imza atmış, ciddi organizasyon, finansman ve makina parkına sahip “İnşaat Sanayicisi” niteliği taşıyan üyelerimizin tanıtımı yer aldı. Yaklaşık olarak 10.000 adet ve İngilizce - Türkçe olmak üzere iki dilde hazırlanan katalogda, İNTES’in kısa tanıtımının yanısıra özellikle yurt dışındaki potansiyel iş ortakları için benzersiz bir başvuru kaynağı olması amacıyla, ülkemizin genel olarak tanıtımını içeren Türkiye Raporu ve firmalarımızın turizm sektöründeki yatırımları  yer aldı.
 
Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı
 
10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu, alt işveren konusunda da önemli ve radikal düzenlemeler içermektedir. İnşaat sektörünün alt işveren kurumunu diğer sektörlerden nicelik ve nitelik olarak farklı yoğunlukta kullanmak zorunda olması, konuyu, sektörümüz için daha da önemli kılmaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İnşaatta Sağlık Ve Güvenlikİnşaat sektöründe sağlık ve güvenlik uygulamalarının gelişmesine duyulan ihtiyacı dikkate alan İNTES, sektörel iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uluslararası boyutlarına ilişkin bir kitabı ülkemize kazandırdı. Cenevre’deki Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) tarafından yayımlanan kitabın Türkçe çeviri ve telif hakkı İNTES tarafından alınarak yayımlanmıştır. Kitapta özellikle iş yerlerinin güvenliği, kişisel korunma donanımı ve koruyucu giysiler, sağlık tehlikeleri, inşaat ekipman ve makineleri konusunda bilgiler yer almaktadır.

İnşaat Sektöründe Eğitim Ve Sıfır İş Kazası
(Elimizde kalmamıştır.)

İŞKUR - Aktif İşgücü Programları   - “İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası” projesi faaliyetleri ve final toplantısında yapılan konuşmalar bir kitapçık halinde sunulmuştur.

İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi

İŞKUR - Aktif İşgücü Programları    İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi kapsamında, proje faaliyetleri ve final toplantısında yapılan konuşmalar bir kitapçık halinde sunulmuştur.

İnşaatlarda 70 Yıl/ Hatırladıklarım

İNTES’in kurucu Başkanı Mebus Ergüvenç’in yaşamını konu alan bu yayın, sadece 66 yıllık bir mühendis ve inşaat müteahhidinin anılarını değil, aynı zamanda 82 yıllık Cumhuriyet tarihinin son derece önemli bir kesitini de gözler önüne seriyor.

 
Saygıyla andığımız, örnek insan Mebus Ergüvenç artık aramızda değil. İNTES’in bu örnek insana vefa borcu vardı. Kitapta, her inşa faaliyetine aynı heyecanla bakan, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin büyük salonlarını, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir yeri olan Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın bir kısmını inşa etmiş, herkesin emekliliğin keyfini sürdüğü yaşlarda Arabistan çöllerinde şantiyeler kurmuş bir insanın yaşamından bölümler aktarılıyor. Özge Çelikaslan, Ömer Türkoğlu, Ümit Uzmay ve Süha Ünsal’ın birlikte hazırladıkları kitapta, inşaat sanayinin bugüne gelişinde yaşananlardan ilginç kesitler yer alıyor.
 

  


1923-1950 Döneminde Kentleşme, Yapı Ve Konut

Kitap, konut üretiminin Türkiye için öncelikli bir sorun haline gelmediği 1923- 1950 dönemini ele alıyor. Bu dönem, bugünkü sorunlarımızın daha iyi anlaşılması açısından adeta bir anahtar niteliği taşıyor. Kitapta incelenen dönem, 1950’den sonra çıktığı düşünülen, ancak ilk örnekleri 1930’lardan itibaren görülmeye başlanan ve Türkiye’nin kentleşme politikalarını derinden etkileyen iki olgu olan, gecekondulaşma ve apartmanlaşma konusunun incelenmesiyle sona eriyor. Ehil olmayan kişilerin sürece egemen olduğu yapılaşma politikalarının sorgulanması bir kere daha gündeme gelmiş oluyor. Kudret Emiroğlu ile Süha Ünsal’ın titiz bir çalışmayla hazırladıkları kitap, kaynak kitap niteliği taşıyor.


Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu

Güvenli İnşaat -Şantiyede İş Sağlığı ve Güvenliği

İNTES olarak sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için yürüttüğümüz AB projelerinin yanında, İSG danışmanımız İbrahim Dere tarafından hazırlanan kitap, inşaat sanayi yayınları arasında yayınlanmıştır. Bu kitap, Dere’nin yirmi yıllık şantiye tecrübelerinin bir ürünü olarak ortaya çıktı.

 
Kitap, özellikle iş sağlığı ve güvenliği şefleri için bir el kitabı niteliğinde olup, şantiyede konuyla ilgili sorumluluk taşıyan herkesin neleri nasıl yapacaklarının pratik yollarını anlatmaktadır. Kitap  üç bölümden oluşmaktadır: Şantiyede işe başlarken yapılacaklar, eğitim dokümanları ve yazılı talimatlar.

                                  İnşaat İşverenleri için Sosyal Güvenlik
                                                  İşveren Rehberi


 

 

 

 

 

 

 

 


                                        İç Tahkim ve Uygulamaları

 

                       Libya'dajş Türk Müteahhitliğinin arka planı 

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH