KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

İŞİNİ İYİ YAPAN KALACAK
BUGÜN MERSİN Tarih:  19.12.2011
GAZETE Sayfa: 2
İÇEL Tiraj 1500
SİYASİ StxCm: 538
       
 
işini iyi yapan kalacak >^^Bu sayede sektörde sadece işini en iyi şekilde yapan ve bunu belgeleyen Ar işçilerin yer alacağını söyleyen Ekinci, sektöründe çok daha kaliteli işlere imza atılacağını savundu. ? Mehtap OKTAYı 145] l» MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle inşaat sektöründe ustalık belgesi olmayan işçilerin çalıştırıIamayacağını hatırlattı, müteahhitler harekete geçti Belge almayan işçileri bir an önce sınavlara katılmaya çağıran Başkan Nesim Ekinci, işçilerin belgelendirilmesinin Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile kanunlaştığını anımsattı. MERYAP'ın, işçilerin belgelendirilmesi için İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile (İNTES) protokol imzaladığını kaydeden Ekinci, protokol kapsamında işçilerin belgelendirilmesi için sınav ve eğitimleri içeren bir proje yürütmeye başladıklarını belirtti.: İSÇİLER SURE ENDİŞESİ YASIYOR İnşaat işçileri arasında ise durumu olumlu karşılayan da var gereksiz bulan da. Yaklaşık 20 yıldır demir ustalığı yapan Suphi Yüksel, işçilerin işleriyle ilgili eğitim almasının olumlu olduğunu ancak sürenin kısa olmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. 30 yıldır demir kalıp ustalığı yaparak ailesini geçindiren Ahmet Arık ise, bu belgeyi gereksiz olarak nitelendirdi. Arık, "Benim sertifikamın olup olmaması önemli değil bana göre. İnşaatın kabasını yapan bizleriz. Bizler müteahhitler ne derse onu yapıyoruz ustanın elinde bir şey yok" diye konuştu. > Sayfa 5'teBelgesiz işçi kalmayacak" MERYAP Başkanı Ekinci, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat sektöründe ustalık belgesi olmayan işçilerin çal işti rı lamayacağ ı n ı hatırlatarak, bu sayede sektörde sadece işini en iyi şekilde yapan ve bunu belgeleyen işçilerin yer alacağını savundu.u nsuc Mehtap OKTAYD Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği'nin kapsamını ve sektöre getirdiği yenilikleri Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci'ye sorduk. Ekinci, ı Ocak 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek uygulama ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasının zorunlu olacağını hatırlatarak, önemli uyarılarda bulundu. Konuşmasına MERYAP'ın kuruluş amacını anlatarak başlayan Ekinci, amaçlarının inşaat sektörüyle uğraşan gerçek ve tüzel kişileri tek çatı altında toplamak olduğunu ifade etti. Derneğin bunun yanında, sektörün gelişmesine ve topluma yakışır, kaliteli inşaatların yapılmasına yardımcı olmakla birlikte, hileli ve meslek itibarını zedeleyici inşaat yapan, malzeme satan ve üreten kişi veya kuruluşlarla mücadele etmek için çalışmalarda bulunmayı amaç edindiğini kaydetti. Başkan Ekinci, derneğin, tüm bunların yanı sıra Mersin'deki yapı kalitesini arttırmak, gelecek adına kent insanının rahat ve güvenli bir ortamda yaşayabileceği konutlar yapılmasına katkı sunulması, kentin sektörel önceliklerine göre yapılaşma stratejilerinin geliştirilip uygulanması adına da girişimlerde bulunduğunu söyledi. MERYAP üyeleri olarak, şimdiye kadar yaptıkları tüm projelerde kaliteyi ön planda tutarak, kente modern ve sağlam binalar kazandırdıklarını belirten Nesim Ekinci, MERYAP olarak vizyonlarının, dünyada gelişen teknolojiyi Mersin'de uygulayarak değişimin öncüsü olmak, kent estetiği ve yapı güvenliği alanlarında konut standartlarını dünya seviyesinde tutarak, modern mimarinin en iyi örneklerinin uygulandığı dünya kenti Mersin'in yaratılmasında öncü olmak olduğunu kaydetti. Ekinci, bu vizyon çerçevesinde, sektörün güçlenmesi ve kalite standartlarının artırılması için MERYAP olarak çeşitli projeler başlattıklarını aktardı. "İNŞAAT SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİDİR" İnşaat sektörünün, istihdam yaratması ve ihracatı artırması ile kalkınma çabaları içindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, inşaat sektörünün, çimento, seramik, ahşap, cam sanayi gibi 150 yan sektörü beslediğini ifade etti. Bu sektöre girdi sağlayan cam, seramik, plastik, kimya, çimento, demirçelik, ağaç gibi diğer ürünler ve bankacılık, sigortacılık, teknik müşavirlik gibi diğer hizmetleri dikkate alındığında sektörün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYIH) içindeki toplam payının çok daha yüksek bir orana çıktığını söyleyen Ekinci, özellikle son yıllarda hem yapı malzemelerinin, hem de müteahhitlik hizmetlerinin ihracatının artmasıyla birlikte, sektörün önemi ve ayrıca uluslararası rekabet edebilirliğine ilişkin olarak gösterilmesi gereken faaliyetlerin öneminin arttığını bildirdi. Başkan Ekinci, "Verilere göre 2010 yılı ikinci çeyreği itibarı ile inşaat sektörü yüzde 21,9 oranında büyüyerek, Türkiye'nin büyüme oranını neredeyse ikiye katladı. İnşaat sektör büyüme beklentileri, yeni inşaat, yenileme pazarı ve bu sırada kullanılan inşaat malzemelerini ve hizmetleri kapsamakta, Türkiye 2009-2014 arası dönemde yüzde 8,5 büyüme beklentisi ile en hızlı büyüyecek pazarlar arasında yer almaktadır" dedi. "İŞÇİLER KONUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLİYOR" Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verileceğini belirtti. İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) bu kapsamda yetki belgesi vermek adına MYK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olduğunu ifade eden Ekinci, MERYAP'ın, işçilerin belgelendirilmesi için İNTES'le protokol imzaladığını kaydetti. MÜTEAHHİTLER DEPREME KARŞI PROJE HAZIRLIĞINDA Ekinci, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde açıklanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023'ün (UDSEP-2023) Eylem B.1.7.4. maddesinde, "İnşat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesi çalışmaları geliştirilecek ve sektörde belgesiz insanların çalıştırılması önlenecektir" denildiğini hatırlattı. Buna bağlı olarak inşaat işçilerinin belgelendirilmesi zorunlu kılındığını aktaran Ekinci, MERYAP olarak Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında açıklanan ve bundan sonraki süreçte sektör açısından zorunlu hale getirilen inşaat işçilerinin belgelendirilmesi konusunda da bir proje hazırladıklarını ifade etti. Ekinci, organizasyonun çatısı konumundaki İNTES ile imzaladıkları protokol kapsamında işçilerin belgelendirilmesi için sınav ve eğitimleri içeren bir proje yürütmeye başladıklarını belirtti. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ustalık belgesi olmayan işçilerin çalıştırılamayacağını her platformda dile getirdiklerini söyleyen Nesim Ekinci konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnşaat sektöründe mesleki yeterlilikleri belirleme yetkisi alan İNTES ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje çerçevesinde Mersin'de belgesiz işçi kalmayacak. Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Şantiyede yapılacak kontrollerde ustalar yaptıkları MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat sektöründe ustalık belgesi olmayan işçilerin çalıştırılamayacağı konusuna da değindi. Belge almayan işçileri bir an önce sınavlara katılmaya çağıran Ekinci, işçilerin belgelendirilmesinin Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik'le kanunlaştığını aktardı. Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Ekinci, söz konusu yetki belgesinin, Mesleki Yeterlilik işe uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle sektör mensuplarının zaman kaybetmeden belgelerini almaları gerekiyor. İnşaat sektörü söz konusu uygulamayı olumlu karşıladı. Çünkü sektör yeni uygulama ile birlikte daha kaliteli ve güvenli olacak. Sektörde iş yapan herkesin konusunda eğitim alması ve bir belgeye tabii olması önemli bir atılım. Belge almayanların bir an önce başvurularını yaparak sınavlara katılmaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz". "İŞÇİLER SÜRE İSTİYOR" Konuyla ilgili görüştüğümüz inşaat ustaları ise işçilerin işleriyle ilgili eğitim almasının olumlu olduğunu ancak sürenin kısalığından şikâyet ettiler. İnşaat sektöründe 20 yıldır demir ustalığı yapan Suphi Yüksel, 1 Ocak'tan itibaren ustalık belgesi olmayanların inşaat işçisi olarak çalışamayacağını geç duyduklarını kaydetti. İnşaat işçilerinin bu belgeyi alabilmeleri için biraz daha süreye ihtiyaçları olduğunu aktaran Yüksel, "Bu eğitimin süresi ve saatleri de çok önemli. Çünkü gündüz çalışan işçiler iş saatlerinde bu eğitimi alırlarsa işlerinden geri kalırlar. Ancak akşam saatlerinde olursa daha iyi olur. Henüz bu belge için başvurum yok zaten ekibimde pek çok kişinin de başvurusu yok. Bu eğitimi elbette ki onaylıyorum bu ustaların daha da bilinçlenmesine katkıda bulunur. 1 Ocak'tan itibaren işçilerin sertifikası olmazsa işçilerin çalıştırılmaması haksızlık arkadaşlarımızın biraz daha süreye ihtiyacımız var. Ben bunu geç duydum Adana'da duyduğum zaman mühendisler odasına gittim 'ekip olarak bu eğitimden faydalanalım' dedim ancak oradan bize eğitimi durdurdukları cevabı geldi. Bize müteahhitler birliğine başvurun dendi orası da çıraklık okuluna kaydırıldığını söylediler bu da 9 yıllık bir eğitim demek bizim de böyle bir şansımız yok maalesef diye konuştu. Ahmet Arık da, 30 yıldır demir kalıp ustalığı yaparak ailesini geçindirdiğini belirterek, bu belgeyi gereksiz olarak nitelendirdi. Arık, "Benim sertifikamın olup olmaması önemli değil bana göre. İnşaatın kabasını yapan bizleriz. Bizler müteahhitler ne derse onu yapıyoruz ustanın elinde bir şey yok ki. İnşaatın göçmesi ustanın kabahati değil ki bu müteahhitlerin sorumluluğunda. Belgem yok ve daha başvurmadım mecbur kalırsam alırım tabi ama asıl belge bize değil müteahhitlere verilmeli" dedi. "KURSLAR İNŞAATLARDA VERİLEBİLİR" İnşaat mühendisi ve aynı zamanda müteahhit olan Doğan Örs ise kendisinin geçmişte Adana'da çalıştığını ve bu dönemde ekibinde çalışan elemanlara Müteahhitler Birliği'nde ustalık belgesi aldığını kaydetti. Örs, "Ancak bu elemanları sürekli tutma imkânı yok. İşçiler işleri bitince gidiyorlar. Bu insanlar geçimlerini zorlukla karşılayan insanlar. Derse gidip gününü orada geçirip yevmiyesinden olamazlar. Ancak bu eğitim inşaatlarda belirli günlerde seminerler verilmesi biçiminde olursa bu herkes için daha kolay olur. İşçilere eğitim verilmesini çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Bu eğitim sayesinde sektörün daha kalifiye iş çıkarması mümkün olur. Bu aynı zamanda ara elemanın, teknikerin, teknisyenin, mühendislerin projeyle ilgili söylediği şeyleri daha pratik biçimde hayata geçirmelerini sağlar" dedi. Mevcut teknik lise öğrencilerinin hedefleri genellikle tekniker olma yönünde olduğunu ifade eden Örs, "Bu nedenle inşaatta çalışmak üzere nitelikli ara eleman bulmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Teknik liseden mezun olanlar tekniker olmak istiyor. Tekniker olanlarda dikey geçişle mühendis olmak istiyor. Bu nedenle nitelikli elemanları inşaata sokmak güç. Bu nedenle gerçekleştirilecek olan eğitim ve sertifika uygulaması sektöre nitelik getirecektir" diye konuştu.

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH