KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2013 yılında yapılan toplantılar

İnşaat sektöründe uygulanan sigorta  teşvikleri ve sorunlar masaya yatırıldı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) 5 Kasım tarihinde Swiss Otel’de gerçekleştirilen “Sigorta Mevzuatı Kapsamında İşveren Teşvik Uygulamaları” konulu 45. Çözüm Arama Konferansı’nda inşaat sektöründe uygulanan teşvikler ve yaşanan sorunlar ele alındı.

Çözüm Arama Konferansı’nın açılış konuşmasını Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç yaptı. Oturum başkanlığını Tekfen İnşaat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Hersek’in üstlendiği konferansa SGK Şube Müdürleri İbrahim Karatepe ve Adem Ateş ile Mustafa İtişken konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, açılış konuşmasında inşaat sektöründe uygulanan sigorta teşvikleri hakkında bilgi verdi. İşverenlerin eksik bilgilerini elektronik ortamdan e-eksik bilgisi sitemi üzerinden bildirebileceklerini anlatan Olgaç, pişmanlık indirimi uygulaması hakkında da bilgi verdi. İşverenin eksik bilgilerini 30 günlük sürede tamamlaması durumunda cezada yüzde 80 oranında bir ciddi bir indirim yapıldığına dikkat çeken Olgaç, e-işyeri bildirgelerin elektronik ortamdan alınması uygulamasına yılın ilk çeyreğinde itibaren başlandığını ifade etti.

Olgaç şöyle konuştu:

“Daha önceden 50 ve üzerinde olan bu eksik gün bildirimi EKON belgesini verme yükümlülüğü bildiğiniz üzere takip eden prim belgesini vermesi gereken süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine kâğıt ortamında verilmesi gerekiyordu. Bu da bir bürokrasi anlamı taşıyordu sizler için. Bunu, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler açısından değerlendirdik. Tabii 30’a ve 10’a düşme sebebine baktığımızda, öncelikle 30 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde İş Güvencesi Kanunu’nun uygulanıyor olması bizim dayanak noktamız idi. Daha sonra arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede bunun 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin vermemesi şeklinde kapsamı genişletilmesine geçildi. Burada da temel dayanak noktamız, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin –belli istisnalar dışında- vermiş oldukları ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğün bulunması uygulamasıyla paralellik arz edeceği düşüncesiyle 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin eksik gün belgesini vermeme imkânı sağlanmış oldu. Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Yaklaşık 30 bin iş yeri ve 2,5 milyon sigortalının bu kapsamda Ek 10 eksik gün bildirim belgesini vermeme gibi bir imkân sağlanmış oldu.”

Yurt dışına götürülen işçiler için 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren kanunla işveren primlerinde yüzde 5’lik teşvik uygulaması başladığını hatırlatan Olgaç, “İNTES’in de ciddi çabaları sayesinde, yurtdışında müteahhitlik hizmetleri verilen ülkeler 82 il kabul edilerek, yüzde 7,5 olan işveren primi yüzde 2,5’e indirildi“ dedi. Olgaç, yurt dışında 34 bin sigortalı çalışan olduğunu da sözlerine ekledi.


SGK Şube Müdürü İbrahim Karatepe de Çözüm Arama Konferansı’nda sigorta prim teşviklerini ve hangi şartlarda verildiğini ayrıntılı olarak anlattı. Karatepe, bir soru üzerine Libya’ya götürülen işçilerin sigorta primlerinin yüksek olmasının Libya ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşmasını olmamasından kaynaklandığını söyledi. İşverenler için çok ciddi sigorta teşviklerinin olduğunu ifade eden Karatepe, ancak teşvik uygulamalarından prim borcu olmayan veya borçlarını taksitlendiren işverenlerin yararlanabildiğini vurguladı. Karatepe, genel sağlık sigortasına sağlanan teşviklerde primlerin yüzde 50’den fazlasını Hazine’nin ödediğini örneklerle açıkladı.

Karatepe şunları söyledi:

“Yine, 6486 sayılı Kanun ile bahsettiğim gibi, 81. maddemize 2.fıkra eklendi. Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde faaliyet gösteren işverenlerimiz, eğer 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırıyor ise ve diğer şartları da sağlıyor ise bu işverenlerimiz de malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimimizin yanı sıra, asgari ücret üzerinden ilave 67 puanlık prim indirimi getirildi.”

Karatepe, AR-GE merkezi olabilmek için en az 50 tam zamanlı AR-GE personeli çalıştırmak gerektiğini belirtti.

Karatepe “Borcu yoktur” yazısı konusunda ise şu bilgileri aktardı:

“Şimdi, Kurumumuzca genel itibarıyla çok farklı “Borcu yoktur” uygulaması var.  Hangi “Borcu yoktur” yazısı. Üç farklı “Borcu yoktur” yazısı var. Şimdi, bu "Borcu Yoktur" yazılarından bir tanesi ihaleye katılmak üzere düzenlenen "Borcu Yoktur" yazısı, o da Kamu İhale Genel Tebliğinde borçları belirlenmiş. Hak ediş ödemesine esas "Borcu Yoktur" yazısı. Bir de, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere "Borcu Yoktur" yazısı ve hepsinin kapsamı da birbirinden farklı. Yani hak ediş için Kuruma o iş yerinden kaynaklanan borcu olmayacak yani ihale kapsamında alınan iş yerinden kaynaklanan borcu olmayacak.”

Konferansta konuşan SGK Şube Müdürü Adem Ateş de asgari işçilik uygulamasında yaşanan sorunlara açıklık getirdi. Adem Ateş şu bilgileri verdi:

“Asgari işçilik uygulaması, bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı ve prime esas kazancın Kuruma bildirilip bildirilmediğinin araştırılması yöntemidir. Burada hem kayıt dışı istihdamın önlenmesi hem de Kurum gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır.”

Ateş, uzlaşma talebinin nasıl yapılacağını  ise şöyle anlattı:

“ Gerçek işverenler bizzat veya noterden onaylı vekâletname ile Kurumumuzun ilgili ünitelerine yapılmakta. Uzlaşma talebinde bulunduktan sonra uzlaşmadan vazgeçilebiliyor mu? Evet. Hangi durumda? Rapor düzenlenip üniteye gönderilmeden uzlaşma talebinden vazgeçebilirsiniz. Ne zaman kesinlik kazanır? Eğer uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya vekilleri kesildikten sonra itirazda bulunamazlar ve bu tutarları bir ay içerisinde ödemek zorundalar.”

Konuşmacılardan Mustafa İtişken ise konuşmasında “asgari işçilik uygulamasının genel felsefesini şöyle anlattı:

“Asgari işçilik uygulamasının genel felsefesi, yani bu asgari işçilik uygulamasıyla ilgili işlemlerde asgari işçilik uygulaması yapılan sektörlerde ve iş kollarında o işin ne kadar işçilik ile bitirilebileceğinin sürecin belli bir bölümünde, genellikle de sürecin sonunda hesaplanılabilirliğinin psikolojik bilgi birikimini işverenlere vermek, yani burada ne kadar sigortalı çalıştırmam, ne kadar işçilik bildirmem gerektiği bilgisini önceden kamuoyuyla paylaşmış kanun koyucu, işverenlerle paylaşmış. Yani, bu Sosyal Güvenlik Kurumu bunu işin bitim tarihinde ne kadar işçilikle hesaplanabileceğini bilebiliyor, bunu kendisi açısından hesaplayabiliyor, üç aşağı beş yukarı ortaya koyabiliyor. Fark işçiliğin primini de gecikme cezası, gecikme zammıyla birlikte almak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bu bilginin işverenler tarafından bildirilmesi. Kanun koyucunun genel felsefesi bu. Kanun koyucu, asgari işçilik uygulamasıyla ilgili olarak, tabiri caizse bir, kapının girişinde kontrolü eline almış, bir de kapının çıkışında. Mümkün olabildiğince işin bitim tarihiyle ilgili dilekçenizi bitim tarihi olarak belirttiğiniz tarihin üzerinden bir ay geçmeksizin Kuruma bildiriniz.”

Konferansın soru-cevap bölümünde ise inşaat sanayii işverenleri, yaşadıkları zorlukları dile getirerek, taleplerini ilettiler.

Oturum Başkanı Tekfen İnşaat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Hersek, diğer sektörlerle kıyaslandığında en fazla ‘borcu yoktur’ yazısı istenen sektörün inşaat sektörü olduğuna işaret ederek bu durumu eleştirdi. Erhan Hersek, “Prim borcu olan müteahhit ihaleye giremiyor. Borcu olan müteahhit iş alamazsa, borcunu nasıl ödeyecek. Borcu yoktur yazısı istenirken daha insaflı olunmalı” diye konuştu. Hersek, ayrıca prim teşviklerinden yurtdışına işçi götüren müteahhitlerin yararlanamamasının da haksızlık olduğunu kaydetti.

Konferansta İNTES üyeleri, prim borçlarına sık sık getirilen yeniden yapılandırmaları da eleştirerek, bunun primlerini zamanında ödeyen işverene haksızlık olduğu ve işverenleri prim ödeme konusunda tembelleştirdiğini savundular.

İnşaat sektöründeki işveren teşvik uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası uygulamalarında yaşanan sorunların ayrıntılı şekilde tartışıldığı Çözüm Arama Konferansı’nda ayrıca ‘Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin yaygınlaşması için getirilen prim teşviki uygulamasıyla ilgili sıkıntılar da ele alındı.Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH