KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

BELGELİ İŞÇİYE GEÇİŞ SÜRECİ KISALTILMALI


Belgeli işçiye geçi süreci kısaltılmak TÜRKİYE İnşaat Sanayicüeri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye'nin geleceğini ügüendiren çok önenüi bir konuda çağrıda bulundu. İNTES Başkam Şükrü Koçoğlu, inşaat sektörünün iş ve işçi güveıüiği açısından 'çok tehlikeü' sınıfta yer aldığım hatırlatarak, "Yasa üe zorunlu hale gelen mesleki yeterüük belgesinin alınması için verüen ve 2017 yılında sona eren geçiş sürecinin 2015'e çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimiz uygulamışa, işçi de işveren de kazanacaktır. Ancak en önemli kazanç ülkemizin olacaktır" dedi. Koçoğlu, Türkiye'nin hem deprem bölgesinde yer alması hem kıt kaynaklı bir ülke olmasının hem de sektörün 'ölümlü iş kazalarına yönelik riskleri' nedeniyle inşaat sektöründe alınması gereken tedbirlerin 'önceük ve acüiyet' vasfı taşıdığını savundu. BELGELİ İŞÇİ DÖNEMİNE GEÇİLMELİ "Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip işçüerle 'iş ve iş güveıüiği bilinci' oluşacağı için özeüikle inşaat sektörü gibi ölümlü iş kazaları yüksek olduğu sektörlerde iş kazalan en aza indirilecektir. Bu sayede halkımız, ehü eüerin kaliteli işler yaptığı, sağlam ve güveıüi binalarda yaşayacaktır" diyen Koçoğlu, şunlan söyledi: "Türkiye'de mesleki yeterlüik sistemi, küresel ekonomide rekabet için ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması ve ölümlü iş kazalarının azaltılması açısından son derece hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle başta hükümetimiz olmak üzere sistemin tüm tarafları ciddiyet ve samimiyetle konuyu ele almakta ve gerekli adımları süratle atmaktadırlar. HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN KAZANIR Biz bu destekler ışığında, Türkiye'nin bir an önce belgeü işçi dönemine geçmesini istiyoruz. Bu yüzden de bu konuda 2017 yüı sonunda sona eren geçiş dönemimn daha erkene çekilmesini talep ediyoruz. Bu konudaki takvim 2015'e çekilirse, çalışma hayatının tüm tarafları kazanacak. Çalışanlarımız, mesleğini yaparken, profesyoneüik, ulusal ve uluslararası yetkinlik kazanacak, aranan eleman olacak, işverenlerimiz de profesyonel, eğitimli, işe uygun çalışan istihdam ederek, verimli, nitelikli iş üretme avantajım yakalayacak. Mesleki YeterÜÜk Sistemi üe iş ve iş güvenliği bilinci oluşacağı için özeüikle inşaat sektörü gibi ölümlü iş kazalannm yüksek olduğu sektörlerde iş kazalan en aza inecek. Eğitimli ve büinçü işgücü ile kaüteü işler üreteceği için sarf edilen malzeme ve zaman azalacaktır. Bu sayede hem işçi hem işveren kazanacak ama en büyük kazanç ülkemizin olacaktır. REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMALIYIZ ? İNTES'in Mesleki Yeterlilik Sistemiyle ilgili yaptığı çalışmalar ve kat ettiği yol dikkate alındığında geçiş süreci olarak verilen sürenin aslında çok uzun olduğunu anlatan Koçoğlu, küresel sistemde yer alabilmenin, rekabet gücünü arttırmaya bağlı olduğunu da belirterek, söyle devam etti: "inşaat sektörünün yıldızının parladıgı bir diğer alan da yurt dışı müteahhitlik sektörüdür. Bu nedenle İNTES, işgücünün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında istidam edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan önemli bir seferberlik yürütüyor. Dünya devleri liginde rakiplerimizin önüne geçebilmek için anahtar kelime kaliteli is olacak." BELGELİ İŞÇİ SEFERBERLİĞİ ? İNTES, 2013 yılı itibariyle Türkiye genelinde, inşaat sektöründe mesleki yeterlilik standartlarının kazandırılması ve yaygınlaştırılması için 'belgesiz inşaat işçisi kalmasın' seferberliği başlattı, inşaat sektöründe, belgeli ve istihdam edilebilir işgücünün artırılmasının hedeflendiği bu seferberlikle, hem inşaat işçilerinin 'meslek sahibi' olmaları hem de daha güvenilir inşaatlar yapılması amaçlanıyor. TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe, doğrudan ya da dolaylı olarak 4 milyon kişinin istihdam edildiği dikkate alınırsa, İNTES'in başlattığı belgelendirme seferberliğinin önemi de açıkça ortaya çıkıyor. inşaatların belgeli işçilerle çeken İNTES Başkan. Şükrü Koçoğlu, gerçek mesleki en sürenin 2015'e çekilmesi gerektiğini söyledi. Koçoğlu, Türkiye'nin hem deprem bölgesinde yer alması hem kıt kaynaklı bir ülke olmasının hem de sektörün 'ölümlü is kazalarına yönelik riskleri' nedeniyle inşaat sektöründe alınması gereken tedbirlerin 'öncelik ve aciliyet' vasfı taşıdığını savundu.Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH