KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

2013 Yılında Gerçekleşen Toplantılar

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNDE YENİ SÜREÇ

RUS İŞADAMLARINDAN TÜRK MÜTEAHHİTLERİNE DAVET

  • İnşaat sektöründe Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak yatırım projeleri gerçekleştirilmesi amacıyla İNTES üyeleri, Rus meslektaşları ile bir araya geldi.
  • Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde, 3 Aralık Salı günü Ankara Swiss Otel’de yapılan toplantıda iki ülke firmaları işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türk firmaları ile işbirliği yapmak isteyen ve 1000 civarında üyesi bulunan Rusya ‘Birleşmiş İnşaatçılar’ ve ‘Birleşmiş Proje Tasarımcıları’ kuruluşuna üye bir grup Rus iş adamı, Türk inşaat sektöründe etkin müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları ve finansman konusunda faaliyette bulunan kuruluşlarla görüşmek üzere  Türkiye’ye  geldi.

Rusya Federasyonu’nda 2010 yılından itibaren inşaat piyasasını düzenleme ve denetleme işleviyle kurulan Self Regulatory Organization (SRO) temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde ve İNTES’in ev sahipliğinde 3 Aralık Salı günü Ankara Swissotel’de yapılan toplantıda üyelerimizle bir araya geldi. Türkiye ile Rusya arasında inşaat sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak yatırım projeleri ele alındığı toplantıya katılan İNTES üyesi firmaların temsilcileri ve Rus sektör temsilcileri de firmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Adiloğlu, Rusya’nın Türk müteahhitlik sektörü açısından önemine dikkat çekerek, Türk firmalarının en aktif pazarlarından birinin Rusya Federasyonu olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri serüveninin,  1972 yılında Libya’da sınırlı işlerle başladığını bugün  beş kıtada 102 ülkeye yayıldığını anlatan İlhan Adiloğlu, “Rusya Federasyonu ülkemiz için ekonomik ve siyasi anlamda stratejik öneme sahip bir ülke konumundadır. Konu, inşaat sektörü olunca Rusya Federasyonu’nun önemi daha da artmaktadır. Çünkü Türk Yurtdışı Müteahhitlik Sektörümüzün gelişiminde Rusya’da gerçekleştirmiş olduğumuz işlerin büyük etkisi vardır.  Türk müteahhitleri, sektördeki yetişmiş insan gücünü ve teknik birikimi kullanarak, girişimci yapıları ve risk alabilme kabiliyetleri ile dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında önemli bir konum elde etmiştir” dedi.

Türk Müteahhitleri Dünya Markası

Özellikle son 30 yılın, Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından çok önemli bir zaman dilimi olarak tarihe geçeceğini vurgulayan Adiloğlu, “Bu 30 yılda kat edilen aşamalar ve dev adımlar sayesinde, uluslararası arenada aranan bir marka olmanın gururunu taşıyoruz. Bugün 102 ülkede 257 milyar dolara yaklaşan 7.000’den fazla proje üstlenen Türk inşaat firmaları, kazandıkları tecrübeyle dünya inşaat sektörüne yön veren aktörler haline gelmiştir. Yurtdışı Müteahhitlik sektörümüz 2012 yılını, 27,2 milyar dolarlık rekor proje değeri ile en fazla proje üstlenilen yıl olarak kapatmıştır. 2013 yılının ilk on bir ayında üstlenilen proje tutarı ise 203 proje için 20,7 milyar dolar olmuştur.

Dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarının sıralandığı ENR Top 250 Listesi’nde Türk inşaat sektörü Çin’in ardından ikinci sırada yer almıştır. İlk 100 firma arasında 5, liste genelinde ise 38 Türk firması vardır. ENR’nin müteahhitlik firmalarının uluslararası pazarlarda 2012 yılı faaliyetlerine göre hazırlanan listenin bu yıl ilk 100 firması içinde 5 Türk firmasının olması gurur kaynağımız olmuştur. Sadece ENR Top 250 Listesi’ne giren Türk firmalarının 2012 yılında uluslararası pazarlarda elde ettikleri gelirler 16,8 milyar dolardır. Dünyada Türk müteahhitleri artık marka olmuştur ve bu başarı tesadüf değildir” diye konuştu.

 “Türk Müteahhitlik Sektörü için Rusya önemli bir pazardır”

Rusya’nın Türk müteahhitlik hizmetleri açısından en önemli ülkelerden biri olduğunun altını çizen İlhan Adiloğlu, Türk müteahhitlerinin ülkenin yeniden yapılanması ile etkinliklerini arttırdığını ve birçok projeye imza attığını anlattı. Türkiye’nin Rusya’da çalışan yabancı ülke inşaat firmaları arasında 1990 yıllarından itibaren birinci sırada olduğunu belirten Adiloğlu, şunları söyledi:

“1998-1999 yılları arasında Rusya’da üst yapı ağırlıklı olmak üzere 9.694 milyon dolar değerinde 587 proje üstlenilmiştir. 1998-99 kriz dönemini izleyen yıllarda ise, Türk firmaları Rusya Federasyonu’nda önemli projeler üstlenmeye devam etmişlerdir. İş alındı belgelerine göre, Türk firmalarınca Rusya Federasyonu’nda bugüne kadar üstlenilen 1.446 adet projenin toplam tutarı yaklaşık 41,9 milyar dolar olmuştur. 2013 yılında da Türkmenistan’dan sonra Türk müteahhitlik firmalarının en aktif olduğu pazarlardan biri de Rusya Federasyonu’dur.

Türk müteahhitlerinin RF ve BDT ülkelerinde üstlendikleri projelerin toplam hacmi dikkate alındığında, BDT ülkeleri coğrafyasında Türk müteahhitlerince üstlenilen projelerin toplam bedelinin neredeyse yarısı Rusya Federasyonu’nda gerçekleşmiştir.

Özellikle ulaştırma ve enerji alt yapısı alanında dünya ölçeğinde yatırımlar gerçekleştirdik. Enerji yatırımları zengin doğal kaynakları ile Rusya’da da büyük önem arz etmektedir. Özellikle enerji alanında Rusya ve Türkiye arasında ‘Gaz Alanında İşbirliği’,  ‘Petrol Alanında İşbirliği’, ‘Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliği’ gibi hükümetler arası protokoller gerçekleştirilmektedir. Bu işbirlikleri, dünyanın sürekli artan enerji talebi karşısında; iki ülkenin güç birliği yapması anlamına gelmektedir ki, bizim bu birlikteliği çok önemsediğimizi bir kez daha yinelemek isteriz.

Konut sektöründe de dünyadaki yerimiz artık özel ve önemli! Rusya’da da AVM, oteller, sosyal tesisler ve mesken inşaatlarında Türk Müteahhitlerimiz yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Son dönemde de ülkemizde tam bir konut seferberliği başlatılmış, hem sosyal projeler hem de marka projelerde konut alanında büyük yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Tecrübelerimiz ile dünyanın her yerinde konut projelerine imza atmaya devam ediyoruz.

Rusya Federasyonu’nda yapılan yasal bir düzenleme gereği olarak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm inşaat firmalarının mevcut inşaat izinleri iptal edilmiştir. Federal organlara ait belge düzenleme yetkisi Özerk Otokontrol Birliklerine (SRO)   devredilmiştir. Firmalar bu birliklerden inşaat veya proje izin belgesi almadıkça faaliyetlerini sürdüremeyeceklerdir. RF’nin SRO sistemine geçmesi, müteahhitlik firmalarımızın hızlı pozisyon almaları ile ülkemiz firmaları açısından bir sorun yaratmamıştır.

Zira Rusya Federasyonunda iş üstlenen firmalarımız, ülkemiz ve yurt dışında da dünyanın önde gelen firmaları arasındadır. Firmalarımız Rusya’da getirilen yeni düzenlemeler ile yükselen inşaat standartlarına da uyum sağlayabilmiş, kalite yönetimi ve özgün teknoloji projelerinde yer alabilmişlerdir. 

Böylece, Rusya’daki otoyol ve havalimanı projeleri, oteller, AVM, spor kompleksleri, fabrikalar tarzındaki projelerde ve yeni Moskova’nın imarında Türk markasını inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz”

Türk firmalarının Rusya’da karşılaştıkları sorunlar

Türk müteahhitlerinin Rusya ile geliştirilecek işbirliği olanaklarının arttırılması ile yatırımcı olarak girişimlerde bulunmak istediğini ifade eden İlhan Adiloğlu, Türkiye’de kurulacak ortaklıklara Rus müteahhitlik firmalarını davet etti.

Konuşmasında Türk müteahhitlerin Rusya’da karşılaştığı sorunlar hakkında da bilgi veren Adiloğlu, firmaların özellikle bürokratik işlemlerin çokluğu ve mekanizmanın yavaş işlemesi, banka hesaplarının açılmasında zorluklardan şikâyetçi olduklarını açıkladı.

İNTES olarak Ekonomi Bakanlığının görevlendirmesi ile yurt dışında önemli bir misyon üstlendiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Adiloğlu “Müttefik ülkelerimiz ile ticari ilişkilerimizin artması ve stratejik ortaklıklar kurmak amacıyla yapılan çalışmalarda yer almaya çalışıyoruz. Ülkeler arasında fayda ve saygı temelinde, her iki tarafın da kazanacağı kalıcı bir işbirliği tesis etmek istiyoruz” dedi.

“İşbirliği inşaat sektörü ile sınırlı kalmasın”

 Toplantıda konuşan Rusya Federasyonu Birleşmiş İnşaatçılar ve Birleşmiş Proje Tasarımcıları SRO’ları Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Zaytev, 2009 yılından itibaren uygulaya geçen SRO sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Rusya’da 1 Ocak 2014’ten itibaren yapılacak mevzuat değişikliği ile devlet ihalelerine katılma prosedürünün değişeceğini açıklayan Sergey Zaytev,  büyük Türk müteahhitlik şirketlerinin, büyük Rus projelerine katılmasını beklediklerini söyledi. Rusya’da çok büyük çapta, çok sayıda proje olduğuna işaret eden Zaytev, şöyle devam etti:

“Rusya’da,  bizim de yer aldığımız kuruluşların bünyesinde büyük inşaat şirketi sayısı çok değildir. Genelde orta ölçekli inşaat şirketleri var. Ve bu orta ölçekli inşaat şirketleri, devlet tarafından düzenlenen ihalelere katılmaktadır. Olimpiyat tesisleri  ya da futbol şampiyonası tesisleri gibi projeler söz konusu. Moskova Çevre Yolu gibi projeler gündemde. Bu projeler o kadar çok ki biz yetiştiremiyoruz.

Biz içinde yer aldığımız bu organizasyon ile sorunlarımızı çözmüş durumdayız. Bugün bizim kuruluşlarımızın yapısı da oturtulmuş durumdadır. Üyelerimizin imkanlarını çok iyi biliyoruz. Türk firmaları ile birçok alanda işbirliği yapabileceğimize inanıyorum.  Eleştirilere katılıyorum. Haklısınız,  Rus bürokratlarla çalışmakta büyük zorluklar yaşanıyor. Ama bu konuda yaşanan sorunların çözümü için önemli adımlar atılmaktadır. Durum iyileşiyor. Yabancı yatırımcılarla daha etkin bir şekilde çalışabilmek için devletimiz önemli adımlar attı.”

Türk müteahhitlik şirketlerin Rusya’daki işlerini ve başarılarını yakından takip ettiklerini kaydeden Zaytev, iki ülke firmaları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

Toplantıda sözalan Kuzey Batı Küçük Ölçekli İnşaat İşletmeleri SRO’su İcra Müdürü Vitali Shilov, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği projelerinin sadece inşaat sektörü ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Shilov,  işbirliği için ekoloji ve enerji tasarrufu alanlarında da ciddi potansiyel olduğunu belirtti.

İnşaat Sektörü Tedarik Birliği SRO’su Müdürü, Birleşmiş İnşaatçılar ve Birleşmiş Proje Tasarımcıları Yönetim Kurulu Üyesi Valery Andreyev de konuşmasında Rus pazarına girmeyi planlayan Türk Şirketlerini, özellikle Rusya’nın kuzey ve kuzeybatı bölgesine davet etti. Andreyev de iki ülke firmaları arasında yapılacak işbirliği görüşmelerine danışmanlık yapmaya hazır olduklarını bildirdi.Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH