KATEGORİLER

Meslek Standartları ve Ulusal YeterliliklerBasında İNTES ve İNTESMYM

 

 


 

 

168. GELENEKSEL TOPLANTI YOL-İŞ İNTES ORTAKLIĞI İLE GERÇEKLEŞTİ

 

168. Geleneksel Toplantı YOL-İŞ İNTES Ortaklığı ile Gerçekleşti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik: Bazı teşvik uygulamaları getireceğiz. TOPLANTI 70 Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikasının (İNTES)Geleneksel Toplantısı 23 Eylül 2014 Salı akşamı Ankara Swiss Otelde yapıldı. Türkiye YOL-İŞ Sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşen "Çalışma Hayatındaki Son Gelişmeler" konulu toplantının onur konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik oldu. Bakan Çelik, İNTES ile YOL-İŞ Sendikasının ortaklaşa düzenlediği 168. Geleneksel Toplantı'da yaptığı konuşmada, iş kazalarıyla ilgili, "Hassasiyet ve farkındalığı oluşmuş işadamı ile oluşmamış işadamı arasında fark olması gerekiyor. Dolayısıyla bazı teşvik uygulamaları getireceğiz" dedi. Bakan Çelik, Soma faciası ve asansör kazasına değindi, "Karşımıza çıkan tablo, Türkiye'de iş kazaları devam ediyor. Bu kazaların devam ettiği, bu fotoğrafların gazetelerin manşetlerini süslediği bir ülke, kalkınmış bir ülke olamaz. Kimseyi inandıramazsınız. Bundan çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Çelik,Türkiye'nin ve çalışma hayatının yoğun bir gündemi olduğunu belirterek, bölgedeki olaylar, küresel ekonomideki durağanlığa rağmen, Türkiye'nin başarılarına başarı kattığını söyledi. Türkiye'de 2002 yılından bu yana, iş Kanunundan Sosyal Güvenlik düzenlemesinden, istihdam üzerindeki71 hayatında çok önemli adımlar atıldığını anlatan Çelik, çalışma hayatındaki örgütlenmenin önemine değindi. Tahripkar sendikacılığın modasının geçtiğini Türkiye'nin ücret sendikacılığını, tahripkar sendikacılık anlayışını mutlak suretle artık geride bırakması gerektiğini vurgulayan Çelik, işçiyle işvereni artık birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını uzlaşmaya, diyaloga dayalı bir sendikacılık anlayışının, yalnız ücreti değil, ücretin yanında başka haklan da konuşabilen bir sendikacılık anlayışının mutlaka oturması gerektiğini ifade etti.I Asgari ücretin bir koruma ücreti olduğunu, geçim ücreti olmadığını ifade eden Çelik, asgari ücreti bir geçim ücretine dönüştürme anlayışının kabul edilebilir bir anlayış olmadığının altını Müteahhitlikte destan yazıldığını AB standartlarında bir iş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkardıklarını anlatan Çelik, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkını getirdiklerini söyledi. "İnsanı Merkez Aldık" Hiçbir maddi kazancın insan hayatından daha değerli olmadığını vurgulayan Çelik, kendilerinin insanı merkezi alan, merkeze oturtan programlar yaptıklarını, ancak yaşanan olaylara bakıldığında bazı alanlarda bunun gerçekleşmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. 2012 yılında iş Sağlığı Güvenliği Yasasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çelik, son dönemde medyada sıkça söz edilen 167 ve 176 sayılı İLO sözleşmelerinin Bakanlar Kurulu olarak imzalarının tamamlandığını, Ekim ayıyla birlikte Meclise geleceğini Kalkınmış Ülke Olmanın Kıstası iş sağlığı ve güvenli^ gerekli mevzuat düzenlemelerinin olduğunu, her türlü önlemlerin alındığını anlatan Çelik, maden faciasının meydana geldiği yerde yasayla iş güvenliği uzmanları ve Maden Kanununa göre, maden mühendisini bulundurmayı getirdiklerini ifade ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim firmasından, makine mühendisleri odası, Blim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kadar işin her alanında sorumlular olduğunu, ancak karşımıza çıkan tabloda kazaya baktığımızda, bu kazaların devam ettiğini aktararak "Türkiye'de bu kazaların devam ettiği, bu fotoğrafların gazetelerin manşetlerini süslediği bir ülke, kalkınmış bir ülke olamaz. Kimseyi inandıramazsınız. Bundan çıkmamız gerekiyor. Eksiklik nerede? Eksiklik, az önce başkanlarım konuşuyorlar. Efendim yahu bir günah keçisi aranıyorsa buyurun Çalışma Bakanlığı. Hiç mahsuru yok, ben bundan gocunmam. Ben işimi en iyi şekilde yapmanın mücadelesini verivorum. Eksiğini aediği bırakmama konusunda gecemizi harcıyoruz. Fakat sen kömürde 1,5 milyon ton üretecekken, eğer yılda 3 milyon ton üretirsen, hesabı vereceksin. Yok böyle bir şey. Sen asansörü kurup, binayı kat kat yükseltiyorsan, eyvallah, eline sağlık, yüreğine sağlık. Binalar yüksek, ülkemiz de yükselsin ama bunu yükseltirken, asansörü yükseltirken 50 liralık durdurucuyu takamıyorsan, inşaatı yapamassan daha iyi." dedi. Kendilerinin farkındalığı oluşturmak için işverenlerin önünü açacaklarını anlatan Çelik, cezanın da müfettişin de yasanın amacının da farkındalığı oluşturmak olduğunu söyleyerek, iş sağlığı güvenliği konusunun sadece kanuni bir konu değil, insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret etti. İş Sağlığı Güvenliği Öncelikli Çelik, "Vicdan mı, cüzdan mı? Mal mı, Can mı? Böyle mukayeseleri doğru bulmuyorum. Tabii ki can. Tabii ki önce vicdan. Bu konulan da tartışma,Koioğiu: İNTES MYM yılda 500 bin kişiye kadar sınav yapabilecek yer kapasitesine sahip. 72 mukayese konusu şeklinde ele almanın doğru olmayacağını düşünüyorum" dedi. iş sağlığı güvenliğine harcanan her kuruşun işyerinin itibarını artıracağını, aynı zamanda çalışanların istikbaline de yatırım olacağını ifade eden Çelik, güvenli bir ortamda hem işçinin hem de işverenin kazanacağını söyledi. işverenlerin mevzuatın gerekli kıldığı tedbirleri almakla, çalışanların ise tedbirlere harfiyen uymakla yükümlü olduğuna dikkati çeken Çelik, "Şimdi bu önümüzdeki düzenlemelerde ceza geliyor ama teşvik de getiriyoruz. Bu konuda hassasiyet ve farkındalığı oluşmuş işadamı ile oluşmamış işadamı arasında fark olması gerekiyor. Dolayısıyla bazı teşvik uygulamalarını önümüzdeki düzenlemeyle getireceğiz" dedi. TES: "Sosyal Diyalogun Önemli Bir Örneğidir" İNTES Başkanı Celal Koloğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmaya,Türkiye YOLİŞ Sendikasına toplantının ev sahipliğini üstlenmelerinden dolayı teşekkür ederek başladı. İNTES ile YOL-İŞ Sendikası arasında gerçekleştirilen çalışmaların örnek teşkil edecek düzeyde olduğunu belirten Koloğlu, "Bu örnek sosyal diyalogun en önemli kanıtı,Türkiye Eğitim Şantiyesi'dir." dedi. Türkiye Eğitim Şantiyesi'nin 2003 yılında Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelinin atıldığını ve açılışında 2004yılında yine kendileri tarafından yapıldığını belirten Koloğlu, sektörün tüm meslek gruplarında eğitim ve sınavların yapılabildiği TES'in şu anda ayda 10.000 kişi, yılda 120.000 kişiye kadar sınav yapabilme kapasitesine sahip Türkiye'nin örnek tesisi olduğunu söyledi. Koloğlu, "İNTES MYM yılda 500 bin kişiye kadar sınav yapabilecek yer kapasitesine sahiptir.'dedi. Son dönemde birbiri ardına yaşanan iş kazalarından büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Koloğlu, "Umarız ki bu tür kazalar, böylesi büyük olayların yaşanmaması için uyarı niteliği taşır. Herkes gereken dersi alır." diye konuştu. iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye'nin önem vermesi gereken konuların başında geldiğini, inşaat sektörünün, dünyanın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektör olduğunu vurgulayan Koloğlu, iş kazalarının azaltılması için toplumsal bilincin yaygınlaşmasının gerektiğini söyledi. Koloğlu, bu amaçla İNTES, Bakanlık ve YOL-İŞ Sendikası ile ülke genelinde Güvenliği inşa Edelim kampanyasını gerçekleştirildiğini belirterek" Sayın Çelik'in liderliği ve Bakanlığımızın teknik koordinasyonunda yeni etkinliklere ve çalışmalara hazırolduğumuzu belirtmek isterim." dedi. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili yasal alt yapının yeterli olduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik'in gayretlerini takdirle karşıladıklarını, mevzuatta getirilen düzenlemelerin işyerlerinde barışçıl, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını»nnırc UUMHURİYL CAUÇMA ire S0SMI GUmm BflKANI 'M* «VATINDA 73 tesis edecek düzeyde olduğunu belirten Koloğlu, "En önemli gelişmelerden birisi Bakanlığımızın cezalandırmak yerine iletişimi, işbirliği ve diyalogu yani çalışma barışı tesis edecek bir yaklaşımı esas almasıdır. Artık denetimler sadece denetim olmaktan çıkmış, işyerini, işçiyi ve işvereni eğitim noktasına getirecek düzeye gelmiştir."dedi. Mesleki Yeterlilikler Sistemi Çalışma hayatındaki sorunların çözümünde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Koloğlu, artık ülkede yetkin ve mesleki yeterlilik belgeli işgücünden söz edildiğini söyledi. Koloğlu, mesleki yeterlilik belgeli usta çalıştırılması zorunluluğuna doğru gidildiğini, kanunların, mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağına hükmettikleri aktararak yakın zamanda hiçbir işçinin belgesiz çalıştırılamayacağı bir döneme girileceğini vurguladı. 2015 yılından itibaren sahada yeterliliği tespit edilmemiş ve belgesiz hiçbir işçi kalmayacağını ifade eden Koloğlu, bu sürecin işleyişinin teminatı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun faaliyetlerine hızla devam ettiğini ifade ederek "Mesleki yeterlilik sistemi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar mesleki yeterlilik belgeleri ile taçlandırılmalıdır." dedi. İNTES M YM'nin İşlevi İNTES'in inşaat sektöründe belgelendirme amacına hizmet vermek üzere 2010 yılında İNTES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezini kurduğunu, bu kuruluşun inşaat sektöründe 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' veren ilk yetkili kurum olduğunu anlatan Başkan Koloğlu, "İNTES MYM 05 Ocak 2012 tarihinde TÜRKAK tarafından, 19 Ocak 2012 tarihinde ise Mesleki Yeterlilik Kurumunca sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiğini ve yürütülen çalışmalar sonucunda "İNTES MYM'nin 18 meslekte akredite olan bir kurum haline geldiğini ifade etti. Koloğlu Türkiye Eğitim Şantiyesi ile on yılda çok önemli tecrübeler edinildiğini aktararak deneyimli ve alanında uzman kadroların Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde sınav yapma kabiliyetine sahip bulunduğunu belirtti. İNTES MYM için şantiyenin bulunduğu her yerin bir sınav merkezi olduğunu belirten Koloğlu, Türkiye Eğitim Şantiyesinin yanı sıra bir yılda; Adana ve Mersin'de 30.000, Adapazarı ve Sakarya'da 30.000, istanbul (Gebze) ve Bolu'da 75.000, Sivas, Kahramanmaraş ve Ağrı'da 25.000 kişiye74 sınav ve belgelendirme yapabilecek sürekli sınav merkezlerinin mevcut olduğunu, istanbul, Elazığ, Malatya, Erzurum,Trabzon, Diyarbakır gibi illerdeki şantiyeler ve yurt dışındaki şantiyelerin de geçici sınav merkezi olarak kullanılabildiğini anlattı ve "Netice itibari ile İNTES MYM yılda toplam 500.000 kişiye kadar sınav yapabilecek yer kapasitesine sahiptir." dedi. Koloğlu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti. "Bu sistem desteklenir ise hizmete hazırız. İNTES MYM olarak kısa vadede inşaat sektöründe yoğun olarak talep gören tüm mesleklerde akredite belge vermeyi hedefliyoruz." dedi. Koloğlu sistemin sürdürülebilirliği ve kalitesi için Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere yetkilendirilecek ve akredite edilecek kuruluşların belirli seviyelerdeki kuruluşlardan seçilmesi ve bu kuruluşların sıkı denetimlere tabii tutulması gerekmekte olduğuna vurgu yaparak "Gerek TÜR KAK ve gerekse MYK yetkilileri çalışmalarımızı en ince ayrıntılarına kadar inceliyorlar ve varsa eksikliklerimizi tespit ediyorlar. Merdiven altı eğitimlerin ardından gelecektehlikelere ve merdiven altı belgelendirmeye engel olunmalıdır. Mesleki Yeterlilik Sistemi devlet, işçi, işveren tüm tarafların sosyal sorumluluğudur." dedi. İNTES üyelerinin kayıtlı işverenler olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde teşvik edici uygulamalar yapılmasının etkili olacağını belirten Başkan Koloğlu, her yıl vergi rekortmenleri sıralaması açıklandığı gibi, en fazla sigorta primi ödeyen işverenlerin isimlerinin kamuoyuna açıklanması ve ödüllendirilmesi önerisinde bulundu. Koloğlu, "Diğer yandan, sıfır iş kazası olan işletmeler için özel teşvikler getirilmesinin bu konudaki disiplini artıracağını düşünmekteyiz." dedi. Ağar "Tesiri Gelişmiş Pek Çok Ülkede Bile Örneği Yoktur" YOL-İŞ Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda yaptığı konuşmaya İNTES'in işbirliğinde kurulan Türkiye Eğitim Şantiyesi'nin önemini belirtmesinden dolayı Koloğlu'na teşekkür ederek başladı, "Türkiye Eğitim Şantiyesi işçi ve işveren kuruluşları arasındaki sosyal ortaklığın çok güzel bir örneğini oluşturmaktadır."dedi. TES'in gelişmiş pek çok ülkede dahi örneği bulunmayan bir mesleki eğitim kurumu olduğunu belirten Ağar, inşaat sektöründe üretimin vazgeçilmez bir parçası olan işgücünün eğitimine desteğin YOL-İŞ açısından bir övünç kaynağı olduğunu söyledi. Ağar, şöyle konuştu: "Sendikamız uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen İNTES'e bağlı özel sektör inşaat işyerlerinde de örgütlenmiştir. YOL-İŞ bu firmalarla vegenellikle de üyesi oldukları INTES ile 40 yıldır toplu sözleşmeler bağıtlamış, üretim süreçlerinin iş barışı içinde en iyi şekilde sonuçlandırılmasına katkı sağlamıştır. Sendikamız faaliyetini sürdürdüğü geçmiş elli yılda olduğu gibi, bugün de giderek geliştirdiği bu bilinçle hareket etmekte, örgütlendiği işyerlerinde taraf olmanın ötesinde kendisini üretim sürecinin bir parçası ve ortağı olarak görmekte, sosyal diyalogu işyerlerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde ilk ve asıl araç olarak benimsemektedir. YOL-İŞ hiçbir zaman işveren olmazsa işyerinin ve istihdamın diğer deyişle işçinin olmayacağını göz ardı etmemiştir." dedi. inşaat sektörünün, iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden üçüncüsü olduğunu Aktaran Ağar, ölümlü iş kazalarında sektörün ilk sırada yer aldığını, her gün inşaat işyerlerinde meydana gelen iş kazalarında 2-3 işçinin yaşamını yitirdiğini aktararak "Soma'da, istanbul'da ve duyulmayan başka yerlerde meydana gelen iş kazalarında yaşamlarını yitiren işçi kardeşlerime Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi. Bakan Çelik'e Teşekkür Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ilişkin yasal alt yapının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en iyi şekilde, hem ülke koşullarına, hem de Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde yeniden düzenlendiğini belirterek Bakan Çelik'e teşekkür eden Ağar, şunları söyledi: "işçilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasında takdir edersiniz ki, işçi sendikalarına büyük görevler düşmektedir, incelendiğinde görüleceği üzere işçilerin örgütlü oldukları işyerlerinde iş kazaları çok daha az görülmektedir. Zira, işçilerin eğitilmesi sendikaların başlıca görevleri arasındadır. YOL-İŞ Sendikası da bu bilinçle hareket etmektedir. Örgütlü olduğu işyerlerinde yapılan işler ağır ve tehlikeli olmasına karşın iş kazası oranları düşüktür. Bu nedenle örgütlendiğimiz inşaat işyerlerinde işverenlerimizin Sendikamızı taraf değil, bir çözüm ortağı olarak görmelerini bekliyor ve diliyoruz." İşverenlere Yönelik Çağrı YOL-İŞ Başkanı Ramazan Ağar, işverenlere yönelik çağrı yaparken de şunları söyledi: "Buradan inşaat işverenlerine sesleniyorum; gelin bizleri işyerlerinizde sorun üreten bir taraf olarak değil, çözüm ortağı olarak görünüz. Geçmiş dönemde kötü örneklerden kaynaklanan yanlış algıları ortadan kaldırıp, iş gücünün güvenli ve güvenceli bir biçimde istihdamı için olduğu kadar, üretimde verimliliğin artırılması için sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kalkmasına yardımcı olunuz. Gelin güçlü bir Türkiye'nin inşası için, işyerlerinde sendikalaşmanın önünü açarak sosyal ortaklığımızı güçlendirelim." Toplantı Bakan Faruk Çelik ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar adına Orman ve Su işleri Bakanlığının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Seferberliği Kampanyası kapsamında fidan dikilmesi için yapılan bağışa ilişkin sertifikaların sunulması ile sona erdi.Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
YBH