İGY Tanıtım

İNTES GENÇ YÖNETİCİLER GRUBU

İNTES Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Genç Yöneticiler Grubu, 31 Ekim 2002 tarihinde  ilk toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.

2002 yılında İNTES Genç Yöneticiler Grubu üyelerini kurma fikri dönemin Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Göçen tarafından gelmiştir.

Üyelerimize yapılan duyurunun ardından 31 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da ilk toplantımız İNTES Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şükrü Koçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Göçen başkanlığında  ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kuruluştan bu güne İNTES Genç Yöneticiler grubu üyeleri toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve toplantılarda alınan kararlar gereğince faaliyetler düzenli olarak sürdürülmektedir.

İNTES Genç Yöneticiler Grubunda Başkanlık görevini ilk olarak üstlenen üye Nur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Kılınç olmuştur.

Başlangıçtan bu güne Genç Yöneticiler Grubunda Başkanlık Yapan Üyeler

15Ocak 2004 tarihli Tüzük gereğince grup da her üç aylık dönem içerisinde bir başkan ve başkan vekili görev yapmaktadır. Bir dönemin başkan vekili üç aylık sürenin sonucunda başkan olmaktadır. Başkan vekili grup üyelerinin seçimi ile bir araya gelmektedir. Grup tüm üyelerinin başkanlık görevinde bulunmasını hedeflemektedir. Grup başkanları toplantı gündemlerini belirlemek ve oturumları yönetmek yanında grubun görüşmelerinde öncü olarak katılmak ve gerektiğinde yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda İNTES’i temsil etme görevini de üstlenmektedirler.

Zaman içerisinde faaliyetlerin artması ve grupta çalışmaların etkinliğinin artması nedeniyle başkanlık sistemi önce altı aya daha sonra bir yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Başkanlar

 • Serap Yavuz Kılınç
 • Çağlan Kuyumcu 16.06.2003
 • Ülkü Aydeniz 2003
 • Can Adiloğlu 2004
 • Tuvana Aydıner :2004
 • Mustafa Yayla  2005
 • Elif Güray  2006
 • Kemal Ceylan 2007
 • Ebru Çelik Ceylan
 • Uğur Koçolu 2008-2009
 • Burçin Kargın 2009-2010
 • Mehmet Göçen 2011-2012
 • Asude Öztürk CAMADAN 2012 – 2013
 • Burak ÇELİK 2013-2014
 • Emrah YAYKIRAN 2015 –

ÜYELİK

Grup üyeleri İNTES üyesi İnşaat Sanayicisi Şirketlerin sahiplerinin akrabalık ilişkisi bulunan ikinci üçüncü nesil temsilcilerini bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

15 Ocak 2004 tarihli Tüzük gereğince Temsil ettiği firma İNTES üyesi olan, firma sahiplerinin birinci dereceden yakını ve/veya birinci dereceden şirketi temsil ve ilzama yetkili herkes yazı ile İNTES’e yaptığı üyelik başvurusunun kabulünü takiben katıldığı ilk grup toplantısında üye olabilir. Ancak 2011 yılında yapılan değişiklik ile Temsil ettiği firma İNTES üyesi olan, firma sahiplerinin birinci dereceden yakını birinci dereceden şirketi temsil ve ilzama yetkili herkes ve/veya İNTES üyesi firmaların Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanan firma yetkilileri yazı ile İNTES’e yaptığı üyelik başvurusunun kabulünü takiben katıldığı ilk grup toplantısında üye olabilmektedirler.

“Genç Yönetici” olarak tanımlanan hedef kitle, 20’li yaşların başlarından 30’lu yaşların sonlarına kadar olan yaş grubunu kapsamaktadır. Ancak grubun “genç” tempo ve çalışmalarına uyum sağlayabilecek kişiler, bu yaş grubunun dışında yer alsalar da üye olabilirler.

İGY’de dönüşümlü başkanlık uygulanmaktadır. Her Başkanlık dönemimin sonunda  bir önceki dönemin başkan yardımcısı takip eden dönemin başkanı olur.

Yeni dönem Başkan Yardımcısı, üyelerin oy çokluğuyla seçilir.

İGY’NİN AMACI

İNTES üyesi firmalar dâhilinde aynı sektörde çalışan geleceğin yöneticilerini tanıştırmak, aralarında yakınlaşmalar kurmak vizyonlarını geliştirmek ve sektörün problemlerine öneri ve çözümler üretmelerini sağlayarak sektörü daha iyi konuma taşımak için çalışmalarını teşvik etmektir.

GRUP ÜYELERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yöneticiler üyeleri toplantıları ayda en az iki defa yapılmaktadır. Toplantılarda yöneticiler hali hazırda sürmekte olan projeleri ile ilgili çalışmalarını yürütürler ya da yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunurlar.

İGY’de belirlenen çalışma alanlarındaki faaliyetler grubun bütününce, ya da o çalışmaya katılmak isteyen üyelerce yürütülür. Çalışmanın grubun tümü tarafından yürütülmemesi durumunda, çalışan üyeler bir Çalışma Grubu oluşturabilir ve İGY toplantıları haricinde toplantılar düzenleyebilirler. Bu toplantılara sonradan isteyen her Üye katılabilir. Her Çalışma Grubu toplantısı Üyelerin tümüne duyurulur ve Üyeler bu toplantılara katılmaları için teşvik edilir.

Yapılan her Çalışma Grubu toplantısının ardından özet bir çalışma ve kararlar raporu hazırlanır ve bütün İGY Üyelerine iletilir.

Çalışma Grupları faaliyetlerini, durumlarını ve sorunlarını her İGY toplantısında gündeme aldırma hakları vardır. Diğer Üyeler de her İGY toplantısında istedikleri çalışmaların gündeme alınmasını ve çalışmaya katılımcı Üyelerden faaliyetleriyle  ilgili bilgileri anlatmalarını isteyebilirler.