Başkan Koloğlun'dan 2018 İkinci Çeyrek Büyüme Rakamları Değerlendirmesi

Başkan Koloğlu “İnşaat sektörüne ilişkin veriler alışılmışın dışında”

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %5,2 oranıyla büyümesini sürdürerek başarılı bir performans sergiledi. 2017 yılında 7,4’lük, ilk çeyrekte ise 6,9’luk büyüme yakalayan inşaat sektörü ise ikinci çeyrekte 0,8 ile son dönemlerin en düşük büyüme rakamında kaldı. Türkiye ekonomisinin büyümesinde daima taşıyıcı güç olan sektörümüze ilişkin açıklanan son veriler maalesef alıştığımızın dışında, sektör performansımızı yansıtmaktan uzak bir tablo ortaya koydu.

Türkiye ekonomisinin kalkınmasının en önemli unsurlarından inşaat sektörü son 15 yılda büyümesini sürdürmüş, bir dünya markası haline gelmiştir. İnşaat sektörünün büyümesi ülke ekonomisinin kalkınması için kaçınılmazdır.

Kamu yatırımlarındaki ödenekler, fiyat farkı ve tasfiye imkanı gibi öncelikli sorunlarımıza getirilecek çözümlerle sektör büyümesini arttırarak sürdürecektir.

Ülkemiz bugün ekonomik bir savaş içerisindedir. Bu süreç elbette inşaat sektörümüzü de etkilemiştir, etkilemektedir. Son ekonomik gelişmelerin sektörümüzün gelişme hızını daha da yavaşlatmaması, önümüzdeki dönemde başarı çizgimizi sürdürmek ve yenilerine imza atmak için acil bazı düzenlemelere ihtiyacımız var. Yatırım önceliklerimizi yeni hedeflere uygun olarak birlikte yeniden belirlemeliyiz. Sürdürülebilir projeler için fiyat farkı uygulamalarımızı iyileştirmeliyiz. İdare ve yüklenici olarak devam etmesinde kamu yararı görülmeyen bazı projeleri tasfiye etmeliyiz. Bunun için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmalıyız. Diğer yandan kamu yatırımlarında her hangi bir aksamaya mahal vermemek için sektör mensuplarımızın ödeneklerini ve hakedişlerini zamanında almaları önem arz etmektedir. Çünkü geciken her yatırım ülkemize önemli maliyetler olarak geri dönmektedir.
İnşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücüdür. Hükümetimizin sektörümüze sahip çıkan destek ve yaklaşımları inşaat sanayicileri olarak bizleri daima daha iyiyi başarma yönünde yüreklendirmektedir. Önümüzdeki süreçte de kamu yatırımlarındaki ödenekler, fiyat farkı ve tasfiye imkanı gibi öncelikli sorunlarımıza getirilecek çözümlerle sektör büyümesini arttırarak sürdürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı icraatları ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’ın da sektörümüze ve ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır.

Tasfiye imkanı sektör için kritik

Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak inşaat projelerinde malzeme fiyatlarında enflasyon rakamlarının üzerinde fiyat artışları meydana geliyor. Yapım işlerinde kullanılan malzeme girdilerinin fiyatlarında TÜİK verileri dikkate alınarak yapılan fiyat farkı hesaplamaları işleri durma noktasına getirerek sektörü çıkmaza sürüklüyor. İnşaat sektöründe ana girdiler demir, çimento, bitüm gibi malzemelerdir. Yapım işinin özelliklerine ve malzemelerin ağırlık oranlarına göre fiyat farkı katsayısının belirlendiği bir sistem geliştirilmelidir.

Diğer yandan fiyat farkının maliyetleri karşılamaması nedeniyle, işlerin yapımlarının gerçekleştirilememesi halinde tasfiye imkanı verilmelidir. Yüklenicinin talebi ile hiç başlanmamış işlerde karşılıklı anlaşma yolu ile sözleşmenin tasfiyesine imkan tanınmalıdır. Tasfiye hakkının tanınması, yapım işinin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklı sorunları ortadan kaldıracak, sektörün ayakta kalmasını sağlayacak kritik bir konudur.

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.