2018 Yılı Yapi İzin istatistikleri Sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 19 Şubat 2019 tarihinde 2018 yılı Yapı İzin İstatistikleri sonuçları açıklanmıştır.
Açıklanan sonuçlara göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılında bir önceki
yıla göre bina sayısı %36,7, yüzölçümü %48,9, değeri %35,8, daire sayısı %53,3 azalmıştır.

Yapı kullanma ruhsatı verilen binaların 2017 yılı toplamında 160.455 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2018 yılında %36,7 azalış göstererek 101.510 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.
İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda 2017 yılında 112.733 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2018 yılının aynı döneminde 60.379 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.
Kullanma amacına göre 97,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 13 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izlemiştir..
Yapı ruhsatı belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %89,89, kamu sektörünün payı %8,31 yapı koperatifliğinin payı % 1,80 olarak gerçeklemiştir.
Yapı ruhsatlarında bina türlerinde iki veya daha fazla ikamet amaçlı binalar %46,4 azalış, Otel vb binalarda %3,6 artış, bir daireli ikamet amaçlı binalarda %16,8 azalış, Trafik ve iletişim binaları %46,7 oranında azalış, ofis ve işyerleri bina türünde %68,2 azalış, sanayi binaları ve depolarda %3,7 azalış olmuştur.

Yapı kullanım İzin Belgeleri

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %5,5, yüzölçümü %5,1, değeri %34,1, daire sayısı %5,6 artmıştır.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı toplamında; 117.360 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilirken, 2018 yılında ise 123.776 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmiştir.

Kullanma amacına göre 128,9 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 10,4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izlemiştir.
Yapı kullanma izin belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %93,06 kamu sektörünün payı %4,78 yapı koperatifliğinin payı % 2,16 olarak gerçeklemiştir.

Ayrıntılı Tablolar Linktedir.

Yapı İzin İstatistikleri

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.