2019 Ocak-Eylül Dönemi Yapı İzin İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde 2019 yılının dokuz aylık Yapı İzin İstatistikleri sonuçları açıklanmıştır.

Açıklanan sonuçlara göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %57,1, yüzölçümü %58, değeri %48,9, daire sayısı %63,8 azalmıştır.

Yapı kullanma ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında 78.567 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılının aynı döneminde %20,6 azalış göstererek 33.684 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.

İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda 2018 yılının ilk dokuz ayında 47.398  bina için yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılının aynı döneminde 16.128 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.

Kullanma amacına göre 26,7 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,3 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izlemiştir.

Yapı ruhsatı belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %86,19 kamu sektörünün payı %12,43  yapı koperatifliğinin payı % 1,43 olarak gerçeklemiştir.

Yapı ruhsatlarında bina türlerinde iki veya daha fazla ikamet amaçlı binalar %50,9 azalış, Otel vb binalarda %49,5 azalış  bir daireli ikamet amaçlı binalarda %35,4 azalış, Trafik ve iletişim binaları %44,1 oranında azalış,  ofis ve işyerleri bina türünde %66 azalış, sanayi binaları ve depolarda %58,3 azalış olmuştur.

Yapı kullanım İzin Belgeleri

 Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %20,6, yüzölçümü %7,2, daire sayısı %11,3 azalırken, değeri %12,3 artmıştır.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında  88.534 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilirken, 2019 yılının aynı döneminde  70.329 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmiştir.

Kullanma amacına göre 84,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı kullanma izin belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %92,02 kamu sektörünün payı %5,78 yapı koperatifliğinin payı % 2,20 olarak gerçeklemiştir.

 

Ayrıntılı TÜİK tabloları linktedir.

Ocak-Eylül 2019 Yapı İzin Sonuçları Tabloları

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.