2019 Yılı İlk Çeyrek Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

2019 Yılı İlk Çeyrek Yapı İzin İstatistikleri

                                                                                            

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 21 Mayıs 2019 tarihinde 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri sonuçları açıklanmıştır.

Açıklanan sonuçlara göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, daire sayısı %45,9 azalmıştır.

Yapı kullanma ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında 23.625 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılında %42,5 azalış göstererek 13.574 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.

İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda 2018 yılının ilk çeyreğinde   13.394 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılının aynı döneminde 6.587 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.

Kullanma amacına göre 38,4 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip olmuştur. Bunu 4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izlemiştir

Yapı ruhsatı belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %87 kamu sektörünün payı %12  yapı koperatifliğinin payı % 1,00 olarak gerçeklemiştir.

Yapı ruhsatlarında bina türlerinde iki veya daha fazla ikamet amaçlı binalar %50,8 azalış, Otel vb binalarda %25,3 azalıiş  bir daireli ikamet amaçlı binalarda %21,4 azalış, Trafik ve iletişim binaları %27,9 oranında azalış, ofis ve işyerleri bina türünde %74,5 azalış, sanayi binaları ve depolarda %46,8 azalış olmuştur.

Yapı kullanım İzin Belgeleri

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %10, yüzölçümü %29,4, değeri %66,7, daire sayısı %21,1 artmıştır.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında  28.287 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilirken, 2019 yılının aynı döneminde  31.111 bina için Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmiştir.

Kullanma amacına göre Kullanma amacına göre 38,4 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı kullanma izin belgelerinde yapı sahipliğine göre, özel sektörün payı %91 kamu sektörünün payı %0,06 yapı koperatifliğinin payı % 0,03 olarak gerçeklemiştir.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere ilişkin tablolar ektedir.

.

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.