Sendikamız inşaat sektöründe yer alan;
Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3)
Kule Vinç Operatörü (Seviye 3)
Silindir Operatörü (Seviye 3)
Mesleklerine ait taslak ulusal meslek standardı ve yeterlilik hazırlamış olup, bu taslağa ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Katkılarınız ulusal yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.
Taslak ulusal meslek standardı ve yeterliliklere ilişkin görüş ve önerilerinizin 08.11.2021 tarihine kadar iletilmesi hususunu nazik dikkatlerinize sunuyor,
çalışmalarınızda başarılar, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Rev01 (UY)-Görüş

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Rev00 (UY)-Görüş

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Rev01 (UMS) -Görüş

Silindir Operatörü (Seviye 3) Rev01 (UY)-Görüş

UMS Görüş ve Değerlendirme Formu

UY Görüş ve Değerlendirme Formu