41. Çözüm Arama Konferansı

İNTES’in düzenlediği ”İnşaat Sektöründe Gerçekleştirilen Programlı Teftişler ve Sektöre İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Genel Bakış” konulu 41. Çözüm Arama Konferansı 6 Mart 2013 Çarşamba günü Ramada Plaza Otel’de yapıldı.

Konferansın moderatötlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Onan KURU  tarafından yürütüldü. Panelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sercan PEŞA   “Yapı İşyerlerinde Yüksekte Güvenli Çalışma Hedefine Yönelik Risk Esaslı Teftiş Projesi” kapsamında 2012 yılında gerçekleşen faaliyetler, sektöre iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel bakış”   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi  A. Serdar AKIN “Hidroelektrik Santral (HES) İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş Projesi”  kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkili  İş Müfettiş Yardımcısı M. Kayhan TOPALOĞLU  “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat değişikliği ile beraber gelen yenilikler, risk değerlendirmesi, İNTES Proje Koordinatörü Aslı KARATEKİN   “INTES Mesleki Yeterlilik Sistemin” nin Faaliyetleri” konularında sunum gerçekleştirdiler.
İNTES Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  Türkiye’deki iş kazalarının 3’te 1’inin inşaat sektöründe meydana geldiğini söyledi..

Koçoğlu, Türkiye’nin iş kazaları açısından karnesinin kötü olduğunu, iş kazalarında ülke olarak Avrupa’da birinci sırada bulunduğumuzu kaydetti. Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, iş kazaları sonucu ölümlerde sadece El Salvador ve Cezayir’den daha iyi durumda olduğunu ifade eden Koçoğlu, ”Türkiye’de günde ortalama 172 iş kazası meydana geliyor, bu kazalarda 3 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi de iş göremez hale geliyor.  Tüm iş kazalarının yüzde 1,6’sı ölümle sonuçlanırken, inşaat sektöründeki iş kazalarının yüzde 4,7’si ölümle sonuçlanıyor.  İnşaat sektörünü taşımacılık, madencilik ve metal sektörleri takip ediyor. “dedi.

Koçoğlu, inşaat sektörünün istihdam potansiyeliyle de bağlantılı olarak iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerin başında yer aldığını belirterek, İNTES’in bu konuda farkındalık yaratmak için yıllardır çaba harcadığını söyledi. Koçoğlu şöyle konuştu:

“Ancak, iş kazalarının önlenebilmesi için herkese sorumluluk düşüyor. İşverenler kadar işçilerimiz de üzerlerine düşeni yerine getirmek zorunda. Kazaların tüm sorumluluğunu, suçunu tek bir günah keçisine yüklemek çözüm değil. Bu nedenle, sektörümüzdeki iş kazalarını ve ölümleri en aza indirebilmemiz için günah keçisi aramak yerine,  gerçeğin peşine düşmemiz gerekiyor. “

İnşaat sektöründeki işçilerin büyük bölümünün ”önlenebilir” iş kazaları nedeniyle kaybedildiğine dikkati çeken Koçoğlu, iş kazalarının önlenebilmesi için işverenler kadar işçilerin de üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek zorunda olduklarını kaydetti.

MALİYET DEĞİL, YATIRIM

İNTES Başkanı Koçoğlu, işverenlerin iş kazalarını önlemek adına alınması gereken önlemleri maliyet değil, yatırım olarak değerlendirmeleri gerektiğine işaret ederek, çalışanların ise bir anlık dikkatsizliklerinin ve ihmallerinin hayatlarına mal olabileceği bilinci ile hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

İNTES Başkanı Koçoğlu şöyle konuştu:

“Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesi, insan hayatına verilen önemle ölçülüyor.

Çalışma hayatının aktörleri olarak;  ‘tazmin’ değil ‘önlem’ ilkesiyle, riskin kaynağında bertaraf edilmesinin daha az maliyetli ve çalışanlarımız lehine olduğu gerçeği ile hareket etmeliyiz. İş güvenliği bilincimizi, bu gerçek üzerinde yükseltmeliyiz. Zihinlerdeki ‘Türkiye’de iş yaparken insan hayatının önemi yok”  algısının değişmesi ancak tüm taraflar ortak çabası ile mümkün olur. Sektörde yaşanan iş kazalarının yoğunluğunu ve ölüm oranlarının yüksekliğini dikkate aldığımızda hedefimiz;  SIFIR İŞ KAZASI olmalı.  Bu hedefimize ulaşabilmek için öncelikle nitelikli/bilinçli işgücünü istihdam etmeli, özellikle şantiyelerimizde gereken önemleri almalı ve en önemlisi de düzgün bir denetim sistemi kurmalıyız.”

MESLEKİ EĞİTİM ÖNEMLİ

Koçoğlu, İNTES’in  iş kazalarını en aza indirmek adına mesleki eğitime çok ciddi biçimde önem verdiğini belirtti, 2004 yılında bu amaçla YOL-İŞ Sendikası ile birlikte ”Türkiye Eğitim Şantiyesi”ni kurduklarını söyledi.  Mesleki eğitim ve belgelendirmenin söz konusu sektör için önemli olduğunu kaydeden Koçoğlu, İNTES Mesleki Yeterlilik Merkezi ile sektör çalışanlarının yeterliliklerini belgelendirdiğini kaydetti.

Koçoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güvenli İnşaat”, “İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası”, “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”  gibi çok sayıda projeye imza attık. Ayrıca mesleki eğitim ve belgelendirme sektörümüz için çok önemli. İNTES Mesleki Yeterlilik Merkezimiz  (MYM) ile sektör çalışanlarının yeterliliklerini belgelendiriyoruz.

01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren tebliğle çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde yani sektörümüzde çalıştırılamayacağı hükme bağlandı. Buna göre Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışanların en az 32 saatlik eğitim alması ve bu eğitim sonunda mesleki becerilerinin belgelendirilmesi gerekiyor. Atılan bu yasal adımlar ve getirilen zorunluluklar son derece sevindirici. Eğitimle özellikle iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere birçok sorunun aşılacağına inanan biri olarak bu adımlar beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bu gelişmelerin, toplumsal bir kampanya ile desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.”

Programlı teftişlerin inşaat sektörü için çok faydalı olduğunu ifade eden İNTES Başkanı Koçoğlu,  bu uygulamanın  işyerlerinin ve işçilerin güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı. Koçoğlu, yapılan teftişlerde özellikle hayati tehlike içeren unsurlarla ilgili ciddi yaptırımlar uygulandığına dikkati çekti.

CEZA VARSA TEŞVİK DE OLMALI

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye’de hassasiyetin oluşması için sadece kötünün cezalandırıldığı değil, iyinin de ödüllendirildiği bir sistemin daha işlevsel olacağını vurgulayan Koçoğlu, bilinçli vatandaş, işçi ve işvereninin iş kazalarının önlenmesinde çözüm merkezini oluşturacağını belirtti.

Koçoğlu, ”İnsana yatırım yaparak, bu üzücü olayları en aza indirgeyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliğini geleceğe yatırım olarak görmeliyiz.”diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel ise yaptığı konuşmada, insan hayatının korunması ve sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tezel, 2008 ile 2011 yılları arasında 60 bin iş kazası olduğunu, bu kazaların 6 bin 600’ünün yapı iş kolunda gerçekleştiğini, kazalarda ortalama ölümün 1292 kişiye ulaştığını, bundan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Tezel, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile her işyeri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı şartı getirildiğini, işi durdurma cezası da bulunduğunu söyledi.

Tezel, iş kazalarının önlenmesi konusunda kamunun, işverenlerin ve işçilerin ortak bir yaklaşım sergilemesinin önemini vurguladı, İNTES’in konuya duyarlı yaklaşımına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından sonra   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Onan Kuru’nun moderatörlük yaptığı konferansa geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sercan Peşan, “Yapı İşlerinde

Yüksekte Güvenli Çalışma Hedefine Yönelik Risk Esaslı Teftiş Projesi” kapsamında 2012 yılında gerçekleşen faaliyetler ile sektöre iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel bir bakış yaptı. Peşan, iş kazalarının 2012 yılı maliyetinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine eşit olduğunu söyledi. Peşan, yapılan denetimlerde 14 bin 402 işyerinde teftiş yaptıklarını ve yasanın çizdiği kurallara uymayan işyerlerine 11 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını  kaydetti. Peşan, 2012 yılında yapılan denetimlerde 336 işyerine 11 gün süreyle kapatma cezası verildiğini de söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi A.Serdar Akın ise “Hidroelektrik Santral(HES) İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş Projesi” kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Akın, hidroelektrik santrallerinde ciddi bir atış olacağını belirterek, “ Hidroelektrik santrali için 873 lisans alan şirket oldu” dedi.

Yaptıkları teftişlerde, bazı hidroelektrik santralı inşaatlarında denetleme ve kontrol mekanizmasının bulunmadığını vurgulayan Akın, teftişlerde belirledikleri aksaklıkları görüntülerle izleyiclere aktardı.

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkili İş Müfettiş Yardımcısı M. Kayhan Topaloğlu, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat değişikliği ile beraber gelen yenilikler ve risk değerlendirmesi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kanunun getirdiği önemli hükümlerden birisinin risk değerlendirmesi olduğunu, bununla ilgili düzenlemede işyerine işi durdurma cezası da verilebildiğini anlatan Topaloğlu, işyerlerine getirilen hekim bulundurma uygulamasının 2014 Temmuz ayında başlayacağını söyledi.

Topaloğu, işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmemesi durumunda her bir kişi için 5 bin liralık bir ceza öngörüldüğünü, risk değerlendirmesi yapmayan işyerine ise her ay için 3 bin, devamı halinde ise her ay için 4 bin 500 lira para cezası verileceğini aktardı. Topaloğlu, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde risk analizi yaptırmayan işyerlerinde işi durdurma cezası verileceğini anlattı, “Yine bu çok tehlikeli işlerde 2 yılda bir risk analizi yenilenmesi ve işyerinde çalışanların bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.  Topaloğlu, ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanan olayları “kabul edilemez risk” diye tanımladı, risk değerlendirmesi metotları hakkında da bilgiler verdi.

İNTES Proje Koordinatörü Aslı Karatekin de, “İNTES Mesleki Yeterlilik Sisteminin Faaliyetleri” hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Karatekin, İNTES’in Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin etkin uygulanması konusunda yaptığı çalışmaları aktarırken, yeterlilik sistemi sayesinde inşaat sektöründe çalışan işçi ve ustaların çok daha güvenli biçimde çalışmalarının sağlandığını, bunun sektörün güvenliği ve geleceği açısından önem taşıdığını da kaydetti.

 

 

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.