Arabuluculuk Sürecinde Şirket Temsilcileri Eğitimi

Arabuluculuk Sürecinde Şirket Temsilcileri Eğitimi

İNTES’in iktisadi işletmesi TAM’da arabuluculuk müessesindeki gelişmelerin aktarılmasına yönelik eğitim seminerleri serisi başlatıldı. Bu alanda düzenlenen eğitim seminerlerinin ilki 20 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da Dostel Arabuluculuk Merkezi’nin iş birliği ile “Arabuluculuk Sürecinde Şirket Temsilcileri Eğitimi programı olarak düzenlendi.

Sadece iş uyuşmazlıklarında değil, ticari uyuşmazlıklarda da dava şartı haline gelmiş bulunan arabuluculuk uygulamalarının önümüzdeki günlerde en sık karşılaşılacak uygulamalardan biri olacağından hareketle üye firmalarımızın ilgili temsilcilerine ve kamu kurumlarında görev yapmakta olan hukukçulara yönelik özel bir eğitim programı hazırlandı.

Eğitim programı ile arabuluculuk uygulamalarının mevzuata uygun, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin verilmesi amaçlandı.

Programın moderatörlüğü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Alper Bulur tarafından gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak Dostel Arabuluculuk Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Av. & Arb. Dursun Yassıkaya Arabuluculuğun şirketler açısından faydalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) yöntemlerinin dava yolunun en uygun yol olmadığı vakalarda kullanılabilmek için yaratıldığından söz eden Yassıkaya ABD’ de arabuluculuğun profesyonel anlamda kurumsallaşmaya başladığı ilk alanın işçi-yönetim ilişkileri olduğundan söz etti.

Yassıkaya arabuluculuğun dünya çapında özellikle son 25 yılda katlanarak gelişmiş olduğuna değinerek modern arabuluculuk hareketinin 1970’lerde A.B.D., 1980’lerde Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada, 1990’larda birçok Avrupa ülkesinde ve Güney Afrika’ da başlayarak bu alanda önemli gelişmeler kaydedilmiş olduğunu belirtti.

Toplumsal huzur ve barışı bozmadan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin dünya genelinde geniş biçimde kabul görmekte ve sistemlerde yer bulmakta olduğunu hatırlatan Yassıkaya ceza yargılamasında uzlaşma ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarının ülkemizde önem taşıyan çalışmalar olduğunu belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seminer arabuluculuğa başvuru, şirketlerin temsili, arabuluculuk tutanakları ve anlaşma belgesi konularını aktaran Alper Bulur’un sunumuyla devam etti.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemlerinde tarafların, bir üçüncü kişinin yardımıyla; ancak, yine kendi inisiyatifleri ile aralarındaki uyuşmazlığı çözebilmekte olduklarına değinen Bulur, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin karakteristik özelliklerinin tamamen gönüllülük esasına göre işlerlik kazanması, sürecin yürütülmesinde gizliliğin esas olması, süreç sonunda bağlayıcı olmayan tavsiyelerde bulunulması, süreç sonunda uzlaşma sağlanamaması hâlinde yargıya başvuru hakkının korunuyor olması olarak açıkladı.

Bulur arabuluculuk ve uzlaştırma yöntemlerinin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en yaygın ve başarılı olarak uygulanılan yöntemler olduğuna değindi.

Seminerin öğleden sonraki oturumunda Dr. Onur Yüksel Ticari Uyuşmazlıklarda Temel Risk/Uyuşmazlık Analizleri konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Ticari uyuşmazlıkların kaynağını sözleşme ve çalışma ilişkisi olarak tanımlayan Dr. Yüksel ticarî arabuluculuğu, yansız üçüncü bir tarafın aracılığı ile taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda, onların karşılıklı mutabakata dayalı sonucu bulmalarına yardım etmek için, müzakereleri kolaylaştırıcı süreç olarak açıkladı.

Dr. Yüksel ticarî arabuluculukta odak noktanın tarafların kendileri ile ilgili durumlarının çözülmesine yönelik müzakereyi yapmaları olduğunu belirtti. Ticari arabuluculuğun taraflarını şirketler, bireyler, iş sahipleri, bankalar, yükleniciler, sigorta şirketleri, yatırım ortaklığı şirketleri, emlak sahipleri – kamu kurumları olarak açıklayan Dr. Yüksel ticari arabuluculuk davalarına ilişkin örnekler verdi.

Dr Yüksel uyuşmazlık ve risk analizinin arabulucuya faydalarını anlattı. Karşılıklı soru cevapla geçen sunum sonunda Dr. Yüksel örnek bir olay üzerinden katılımcılardan SWOT analizi yapmalarını istedi.

Eğitimde son sunum Av. Dr. Osman R. Günver tarafından gerçekleştirildi. Günver’in sunumunun içeriğini “Arabuluculuk Sürecinde Taraf Temsilcilerinin Sorumluluğu” konusu oluşturdu. Arabuluculuk müzakerelerine; tarafların bizzat, kanuni temsilcileri, avukatları, işverenin çalışanı, idarelerin komisyonları aracılığı ile katılabileceklerini belirten Dr. Günver, anlaşma belgesinin; arabulucu, taraflar ve avukatları ile birlikte imzalandığında, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağını belirtti.

Dr. Günver gerçek kişilerin, adi ortaklıkların, derneklerin, vakıfların, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, kooperatiflerin, kolektif şirketlerin, adi komandit şirketlerin kanuni temsil görevlerini üstlenebilecek organları hakkında bilgi verdi.

Dr. Günver vekalet sözleşmesi konusuna da değinerek genel bir iş görme sözleşmesi olarak TBK da düzenlendiğini belirtti ve vekilin yükümlülüklerini, sorumluluklarını anlattı.

Eğitimin kapanış bölümünde Öğr. Gör. Alper Bulur ve Av. & Arb. Günay Günver katılımcılara izlettikleri örnek arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yöntemine ilişkin yorumlarda bulundular ve katılımcıların görüşlerini aldılar.

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.