Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Gerçekleşti

Kamu İhale Kanunu ile ilgili farklı kesimlerden kişilerin katılımıyla gerçekleşen Sempozyuma; İNTES’ten Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deha Emral, Yönetim Kurulu Üyesi Merdan Hürmeydan, Genel Sekreter H. Necati Ersoy katıldı. Toplantıda yapılan sunumlar, İNTES-TMB-ASMÜD tarafından ortak görüşler çerçevesinde aktarıldı.

TOBB ve Kamu İhale Kurumu iş birliğinde, 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla Ankara’da TOBB Konferans Salonu’nda sempozyum düzenlendi. Konferansa kamu ve özel sektör temsilcileri ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açış konuşması, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanlık Divanı Üyesi Faik Yavuz ve Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç tarafından gerçekleştirildi.

TOBB Başkanlık Divanı Üyesi Yavuz konuşmasında, kamu ihalelerindeki beklentilerinin, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve bunu yaparken işi hakkıyla yapan özel sektörün öne çıkması ve bu mekanizmanın özel sektörün gelişimine de katkı sağlaması şeklinde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Yani bütün süreç her kesim için kazan-kazan-kazan projesine dönüşmeli.” sözlerini kaydetti.

Ülke olarak kamu ihalelerinde geçmişten bugüne önemli mesafe kat edildiğini aktaran Yavuz, “Gerek mevzuat gerekse teknik altyapı bakımından büyük bir tecrübe kazandık. Bu süreç dinamik bir süreçtir. Bazen mevzuatı hazırlıyoruz, sahada öngörülmeyen gelişmeler oluyor, buna göre de revize etmek gerekiyor. Zaman değişiyor, teknolojiler değişiyor, buna ayak uydurmamız lazım diye düşünüyoruz.” dedi.

Sempozyumda açış konuşması gerçekleştiren Başkan Hamdi Güleç, sözlerine, kamu ihale sisteminin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına yönelik adımların atıldığını, Kamu ihale mevzuatının geliştirilmesi ve uygulamanın yönlendirilmesi misyonunu yüklenen Kurumun, bu işlevleri şeffaf çalışma ilkelerinin gereği olarak tüm paydaşlarla etkin bir şekilde görüş alışverişinde bulunarak yerine getirdiğini belirterek başladı.

Sempozyuma ilişkin bilgiler veren Güleç, yaklaşık maliyetin gizliliği, tüzel kişinin ortağına ait iş deneyim belgesini kullanımında ortağa ilişkin ilave kriter getirilmesi, yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği ve benzer işe uygun tutarların ayrıştırılması ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve sınır değer tespiti gibi konu başlıklarını masaya yatıracaklarını anlattı.

Açış konuşmalarının ardından Kamu İhale Kurul Üyesi Köksal Sarınca’nın yönettiği Yaklaşık Maliyetin Gizliliği konulu sempozyuma geçildi. İNTES Yönetim Kurulu Üyesi Merdan Hürmeydan’ın konuşmacı olarak yer aldı.

Yaklaşık maliyetler konusunda sunum gerçekleştiren Hürmeydan, ihalelerin daha sağlıklı yapılması ve hızla sonuçlanmasını teminen görüşlerin İNTES, TMB ve ASMÜD adına yansıtıldığını söyledi.

Tüm tarafların özel-kamu adına ortak hedefi, doğru firmaya makul fiyatla en kaliteli işi yaptırmak ve yapmak olduğunu belirten Hürmeydan, ihalelerde en önemli unsurlardan birinin yaklaşık maliyetin tespiti olduğunu, sistemin buna göre bütçelendirildiğini ve ihalelerin doğru fiyata ihale edilip edilmediğinin kontrol edileceğini söyleyerek, “Geldiğimiz noktada yaklaşık maliyetin bu amaçlara hizmet ettiğini söylemek mümkün değildir. Bilinen bir ifade vardır: ‘Bir kelimeye bin anlam yüklemek’ Bu ifadedeki anlam gibi biz de sistemimizde yaklaşık maliyete boyunu aşan, amacını aşan anlamlar yüklemişiz. Ayrıca, onu bir de açıklanamaz şekilde yasaklamışız. Aslında herkesin bildiği ama kanunen yasak olan, bir türlü gerçek durumu yansıtmayan yaklaşık maliyeti artık doğru dürüst tespit ederek serbest bırakmanın zamanı gelmiştir. Belki de yeni sisteme, mali kontrolü serbest bırakmak denilmelidir. Adli kontrol kavramını ceza hukukundaki anlamından ziyade, mali kontrole yani gerçek fiyatlara dönüştürmeliyiz.” sözlerini kaydetti.

Oturum Başkanlığını Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanı Erdem Bafra’nın yönettiği, Tüzel Kişinin Ortağına Ait İş Deneyim Belgesinin Kullanımında Ortağa İlişkin İlave Kriter Getirilmesi
Konulu sempozyumda konuşan İNTES Genel Sekreteri H. Necati Ersoy’un konuşmacı oldu.

Ersoy, konuşmasında düşük teklifler, itiraz, yargı aşaması nedeniyle uzayan ihaleler, haksız rekabetler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıların ihalelerdeki temel sorun olduğunu, bu nedenle yıllarca sektöre emek vermiş bugün hepimizin yararlandığı eserleri üretmiş köklü kuruluşlarımızın iş alamaz, proje üretmez duruma geldiğini belirterek, “Kamu ya da özel sektörde hizmet veren mühendis ve mimarlarımız bizim ülke olarak gerçek milli servetimizdir. Onların verdikleri teknik katkılar elbette ödüllendirmeli ve teknik altyapısı güçlü yeni firmaların oluşmasına katkı sağlamalıyız.” dedi.

İNTES, ASMÜD ve TMB adına hazırlanan görüşleri açıklayan Ersoy, bir yapım işinden elde edilen denetleme ve yönetme belgelerinin toplam miktarının, asıl yüklenicinin alacağı iş deneyim belgesi toplamını geçmemesi gerektiği hususuna ayrıntılı açıklama getirdi.

Oturum Başkanı ve Kamu İhale Kurumu Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Baylan’ın gerçekleştirdiği Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları ve Genel Şartnamenin Değerlendirilmesi konulu panelde, İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deha Emral konuşma yaptı.

Emral, malzeme fiyatlarında öngörülemeyen artışlar nedeniyle sektör mensuplarının yaşadığı sorunlara değindi. Sözleşmesinde yer alan fiyat farkları da kolay olsun da ne olursa olsun bakış açısıyla TEFE/TÜFE karışımından yapılmakta olduğunu belirten Emral, ödenek olmadığında ve süre uzatımı verildiğinde ortaya çıkan genel giderler ve öngörülemeyen diğer maliyetlerin önemli sorun teşkil ettiğine açıklama getirdi.

“Hem anahtar teslimi götürü bedel ve hem de teklif birim fiyat olmak üzere tüm sözleşmelerin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin uygulanmakta olduğunu belirten Emral, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Sözleşme eki ihale dokümanları arasında yer alan ve delil sözleşmesi niteliğini taşıyan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan düzenlemelerde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin uygulanması ve/veya teklif birim sözleşmenin uygulanmasını zorlaştıran, sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlıklara yol açan ve aynı zamanda sözleşmenin uygulanması sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan sorunları çözemeyen düzenlemeler bulunduğundan, bu hususların ortadan kaldırılması adına Yapım İşleri Genel Şartnamesi her iki sözleşme türü için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bu düzenlemenin yapılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda ve ikincil mevzuatlarında bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.”

Emral, İhale Dokümanlarında Fiyat Farkı Verilmesinin ve Ağırlık Katsayıları Belirlenmesinin Zorunlu Hale Getirilmesi, Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Sözleşmenin Tasfiyesine İmkân Tanınması, Genel Giderlerin Karşılanması konularında, İNTES-TMB-ASMÜD tarafından ortak hazırlanan görüşleri aktardı.

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.