Tüm Madencilik Endüstrisini Kongremize Davet Ediyoruz!

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 16-19 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından, 1969 yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenmekte olan Madencilik Kongresi ve Sergisi, gerek üstün bilimsel ve teknik niteliği gerekse yüksek katılım düzeyi ile ülkemiz madencilik sektörünün en önemli etkinliği olma özelliğini 43 yıldır sürdürmektedir.

Yoğun bir uluslararası katılımın da beklendiği Kongre süresince, Bilim Kurulu’nca kabul edilen bildiri sunumlarının yanında, poster sunumlar ile Dünya’da ve ülkemizde madencilik alanında otorite kabul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına da yer verilecek ve ayrıca geniş katılımlı bir madencilik sergisi gerçekleştirilecektir.

Kongre’nin amacı; ülkemizde ve dünyada madencilik sorunlarının incelenmesi ve tartışılması, bilimsel ve teknik gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması; araştırmacılar, işletmeciler, firma temsilcileri ve yöneticiler arasında yakın iletişimin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, 23. Uluslararası Madencilik Kongre ve Sergisi, aramadan nihai kullanıma kadar olan tüm madencilik süreçlerini kapsayacak olup, akademik nitelikli sunumların yanında, madencilik endüstrisinde güncel ve evrensel temaların da ele alınacağı bir endüstri şölenini hedeflemektedir.

Son yıllarda madencilik endüstrisini şekillendiren temel dinamiklerde ortaya çıkan gelişmeler, çevresel sorunlar, endüstrinin “sürdürülebilir kalkınma” kavramı çerçevesinde almakta olduğu yeni konum ve küresel düzlemde hızla artmakta olan kaynak talebi Kongre’de tartışılacak konular arasındadır. Madencilik süreçlerinde çevresel değerleri önceleyen, mineral kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımlarına, yeni ikame ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik yeni teknolojiler üzerinde önemle durulacak bir diğer ana başlığı oluşturmaktadır. Yine, dünyada giderek en temel meselelerden biri haline gelen enerji sorunu ile madencilik endüstrisinin “özelleştirme, liberalleşme ve küreselleşme” sürecinde yeniden yapılandırılmasının yol açtığı sosyal ve insani boyut da bu Kongre’de ihmal edilmeyecek temalar arasındadır.

Kongre’de ihmal edilmemesi gereken bir diğer boyut ise başta Çin, Hindistan, Rusya ve ABD olmak üzere Dünya’nın belli başlı maden üreticisi ve tüketicisi olan ülkelerdeki gelişmelerdir. Kongre süresince bu alana da kapsamlı bir şekilde yer verilecektir.

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.