Yargıtay’ın 2018 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararları Değerlendirilmesi Semineri

 

 

 

 

 

 

İş Hukuku’nun en prestijli toplantılarından birisi olan Yargıtay’ın bir önceki yıl iş hukuku alanında vermiş olduğu kararların değerlendirildiği İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararları Değerlendirilmesi Seminerinin 39’uncusu İNTES sponsorluğunda gerçekleşti.

 Yargıtay’ın 2018 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararları Değerlendirilmesi Semineri  6-7 Aralık 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleşti.

1974 yılında kurulan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) tarafından düzenlenen toplantının sponsorluğunu 2019 yılında İNTES üstlendi.

Seminerin açış konuşmaları Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Şahlanan, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kürtül, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve Prof. Dr. Savaş Taşkent tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şahlanan bu Seminerde iş kukunun ilgilileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, her yıl düzenlenen bu toplantılara ilginin gittikçe büyüdüğünü ifade ederek İş Hukuku Derneği hakkında bilgi verdi.

Seminerlerin 1974 yılında “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Millî Komitesi” tarafından başlatıldığını aktaran, Prof. Dr. Şahlanan Derneğin bu çalışmasının klasikleşen faaliyetlerinden birisi olduğunu söyledi. İlk Seminerin 1977 yılında 1976 yılı kararlarının değerlendirilmesi olarak gerçekleştiğini 2019 yılında ise bu seminerlerin 39’uncusunun yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Şahlanan bugüne kadar seminerlerin 12 Eylül askerî harekâtı dönemi haricinde aralıksız sürdüğünü, 1979 yılından 1983 yılına kadar Seminerlere ara verildiğini ancak bu arayı telafi etmek için 1984 yılında dört yılın kararlarının değerlendirildiğini anlattı.

Toplantının en önemli aktörlerinin Yargıtay üyeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Şahlanan “Bu toplantıların olmazsa olmazı Yargıtay’dır. Yargıtay üyeleri olmadan bu toplantıların yapılması mümkün değil ve bugüne kadar da sağ olsunlar hep katıldılar. Bu nedenle halen görevde olan Yargıtay’ın iş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili dairelerinin üyelerini, başkanlarını, ayrılan onursal üyeleri saygıyla ebediyete intikal etmiş olanları minnet ve rahmetle anıyorum. Bunu bir kere daha tekrarlamaktan kendimi alamıyorum.” dedi.

Prof. Dr. Şahlanan yapmış olduğu açış konuşmasında yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile başta işe iade davaları olmak üzere birçok hukuk davasının Yargıtay’a gitmesinin önlemesine eleştiri getirdi.

Seminerin sponsoru olan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve yönetim kurulu üyeleri nezdinde İNTES’e teşekkür eden Prof. Dr. Şahlanan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:  “İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk’ün büyük bir sözünü hiç kulağımdan çıkarmıyorum. 1925 yılında fakültemizin açılışında, bu müessesenin açılmasından duyduğum hazzı cumhuriyetin hiçbir müessesesinde duymadım, demişti. Büyük Atatürk’ün bu sözleri söylediği kurumda, bu kurumu da bize açmaktan dolayı Sayın Dekanımıza da özellikle teşekkür ederim.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kürtül de Seminerin açış konuşmacıları arasında yer aldı.

Yargıtay’ın 2018 yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirme Semineri’nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kürtül: “Kararlarımızın değerlendirildiği bu semineri önemsiyoruz. Bu Derneğimizin Yargıtay’ımızın kararlarını değerlendirmesinde kendi hatalarımızı, eksiklerimizi görmek bizi bir anlamda akademisyenle ve Yargıtay kararları arasında bir dengeyi sağlamak suretiyle, birbirimize katkıda bulunmak suretiyle en azından hukuka katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

Seminerde Prof. Dr. Savaş Taşkent için özel makalelerin yer aldığı Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey  tarafından armağan olarak düzenlenen kitap Başkan Prof. Dr. Fevzi Şahlanan tarafından takdim edildi.

Prof. Dr. Taşkent için bir konuşma yapan Prof. Dr. Yenisey,  Türk iş hukukunun Alman ve İsviçreli yazarlarla bir araya gelerek karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla zenginleştirilmesinde Prof. Dr. Taşkent’in büyük emeği olduğunu belirtti. Prof. Dr. Taşkent’in yenilenmiş basılarıyla birlikte 35 adet kitap, 43 adet makale, 5 adet tercüme, 14 adet karar incelemesi ve yurt içi ve yurt dışında pek çok bildiri sunduğu, İşverenin Yönetim Hakkı, İş Güvencesi gibi konuları Türk iş hukukunda ilk defa inceleyen yazarlar arasında yer aldığı bilgisini paylaştı.

Aynı zamanda Prof. Dr. Taşkent’in üniversite ile ilgili çalışmaları dışında 1991-2003 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütünün Cenevre’de toplanan konferanslarına Hükümet Temsilcisi olarak katıldığını, 4857 sayılı İş Kanunu’nu hazırlayan Bilim Kurulunda yer aldığını, yine uzun yıllar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Danışmanlığını yürüttüğünü ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığını aktardı.

Prof. Dr Yenisey, Prof. Dr. Taşkent için sözlerinin devamında şu düşünceleri paylaştı: “Hocamın pek çok meslektaşımın hayatına dokunmuşluğu vardır. Bunun için kendisine minnettarız. Gerçekten Savaş Hocamı tanımlayacak bir diğer sıfat, belki cömertliktir. Cömertlik, bilimsel alanda olduğu kadar insan ilişkilerinde de öne çıkar. Bilimsel anlamda görüşlerini paylaşmaktan, eserlerini genç meslektaşlarının isimlerini koyarak paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmamıştır. Yine, İTÜ İşletme Fakültesi İş Hukuku Ana Bilim Dalı olarak hatıralarımızda yer alan pek çok güzel anı, birliktelik Hocamızın davetleri sayesinde gerçekleşmiştir.”

Prof. Dr. Taşkent de bugüne ilişkin duygularını ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine “İnsanın hayatta çok mutlu olduğu, ileride hatırladığında büyük gurur duyduğu anlar vardır. Şimdi ben o noktadayım. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, hocalarım kitabın hazırlanmasında tüm güçlükleri aştılar ve bana sizlerin huzurunda bu armağanı hayatımın en güzel hediyesi olarak verdiler” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Taşkent başta Prof. Dr. Yenisey olmak üzere Prof. Dr. Sarper Süzek’e bu armağana makaleleriyle destek veren tüm yazarlara ve kendisine teklif yapıldığında “Savaş Hoca için hazırlanan bir armağanı basmak benim için onurdur” diyen, On İki Levha Yayınevi Sahibi Sevgili Erol Öz’e ve Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a teşekkür etti.

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında düzenlenen en saygın toplantı olma özelliğini koruyan Seminerde Yargıtay’ın iş hukuku ile ilgili dairelerinin bir yıl önce verdiği kararlar iki gün boyunca dört oturum halinde incelendi.

Birinci gün, ilk oturumda: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi” konusunda Prof. Dr. Süleyman Başterzi, İkinci oturumda “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi” konusunda Prof. Dr. Tankut Centel,

İkinci gün, ilk oturumda “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi” konusunda Prof. Dr. Zeki Okur, ikinci oturumda “Sosyal Sigortaların Genel Hükümler ve Türleri Açısından Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi” konusunda Prof. Dr. Mahmut Kabakcı Yargıtay’ın 2018 yılı kararlarını değerlendirdiler.

Toplantılara Yüksek Yargının başkanları, üyeleri, yargıçlar, akademisyenler ve avukatlar katılarak, verilmiş bulunan kararları tartışarak görüşlerini açıkladılar.

Bu seminerde sunulan tebliğler ve belirtilen görüşler kitap olarak basılarak hukuk dünyasına sunulacaktır.

 

ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.