• GENEL KURUL
 • YÖNETİM KURULU
 • DENETLEME KURULU
 • DİSİPLİN KURULU
 • YÜKSEK DANIŞMA KURULU BAŞKANLIK DİNAVI
 • 2945-
  Yazdır!

  GENEL KURUL

  Ana Tüzüğün 19-24. maddelerinden düzenlenmektedir. Genel Kurulun oluşumu, toplantı usul, esas ve yeter sayısı, görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmaktadır.

  Genel Kurul üyelerden oluşur. Sendika üyesi olan gerçek kişi veya tüzel kişi kuruluşlar, Genel Kurul Toplantılarında kendilerini, yetki belgesi verdikleri bir kişi ile temsil ettirebilirler. Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri bu sıfatla genel kurula delege olarak katılırlar.

  Olağan Genel Kurul Ana Tüzüğün kabul tarihinden itibaren üç yılda bir ve en geç mart ayı içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı listedeki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.

  2945
  3222-2945
  Yazdır!

  YÖNETİM KURULU

  Yönetim Kurulu Başkanı

  Celal Koloğlu

  1951 Elazığ doğumlu Celal Koloğlu, 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1977’de kurduğu Kolin İnşaat’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

  2000 yılından beri Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Koloğlu’nun sektör kurum ve kuruluşlarında yürütmüş olduğu görevler şöyledir;

  1996-2001 yıllarında Asfalt Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.
  1997-2000 yıllarında Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
  2001-2003 yıllarında TİSK tarafından, İşsizlik Sigortası Fon Yönetim Kurulunda görev aldı.
  2003-2004 yıllarında TOBB Müteahhitlik Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
  2004-2005 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Yüksek Danışma Kurulunda görev aldı.
  1998-2011 yıllarında İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
  1997-2011 yıllarında Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

  Yürütmekte Olduğu Görevler
  1977-KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu üyesi
  2005-ASO -Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  2013-İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
  2010-TİSK tarafından, MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği

  İngilizce bilen Celal Koloğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri

  Deha Emral 

  1961 yılı Zonguldak doğumlu Deha Emral, 1985 yılında TRI-STATE Üniversitesi- Indiana/ABD Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2007 yılından beri Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Emral’ın geçmiş dönemlerde yürütmüş olduğu görevler şöyle:

  1985 – 1988 yıllarında Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Libya Şantiyesi Koordinatörü.
  1988 – 1990 yıllarında Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karayolları İnşaatları Koordinatörü.
  1990 – 2007 yıllarına Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür.

  Emral’ın, Türkiye Müteahhitler Birliği ( TMB) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

  İngilizce bilen Emral, evli ve bir çocuk babasıdır.

  Gürhan Özdemir

  Gürhan Özdemir, 1980 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (E.İ.T.İ.A.) İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Özdemir, iş hayatına 1979-1982 yıllarında T.C. Başbakanlık bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaparak başladı.

  1995 yılından itibaren Gena İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Özdemir’in geçmiş dönemlerde sektör kurum ve kuruluşlarında yürütmüş olduğu görevler şöyledir:

  1982-1995 yılları arasında inşaat, taahhüt ve iş makineleri imalatı yapan bir şirkette Şirket Müdürü ve Genel Koordinatörü, 1995-1999 tarihleri arasında AGİAD (Anadolu Genç İş Adamları Derneği/ANKARA) Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi 2006 yılında TOBB Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclis Üyesi, 2004-2007 yıllarında 22. Dönem İNTES Yönetim Kurulu Üyesi, 2007 yılından beri 23-24-25. Dönem INTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

  İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

  Kemal Güleryüz

  Kemal Güleryüz Ankara’da doğdu. Yükseköğrenimini Stanford Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

  Kemal Güleryüz, Gülermak A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı ve Stanford Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı, olarak da görev yapmaktadır.

  Güleryüz, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

  Levent Kafkaslı

  1963 yılında doğan Levent Kafkaslı, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Yapı İşletmesi Bölümü’nden mezun oldu.

  Meslek hayatına 1987 – 1989 yılları arasında, Kurs – Ar Tatil Köyü saha mühendisi olarak başladı.

  Kafkaslı’nın geçmiş dönemlerde sektör kurum ve kuruluşlarında yürütmüş olduğu görevler şöyledir:

  1990 – 1991 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Batıkent Uydu Kent Projesi Saha Mühendisi.
  1991-1992 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Al Jubail-Riyad Boru Hattı Projesi Şirket Temsilcisi.
  1991-1993 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Aramco Hawiyah Alanı Gaz Boru Hattı Projesi Teknik Ofis Mühendisi.
  1993-1997 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Saztube-Yelemez-Aporni Ham Petrol Boru Hattı İnşaatı , Wafra Ham Petrol Boru İnşaatı, Ham Petrol Tankları Projesi Merkez Ofis Koordinatörü.
  1997-1999 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Batı Yakası Boru Hattı İnşaatı Projesi Proje Müdürü.
  1999-2000 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Azerbaycan-Tekfen Ortak Girişimi Genel Müdür Yardımcısı.
  2000-2002 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Kazakistan Tengiz Pompa İstasyonu Yenileme Boru Hattı Rehabilitasyon ve Atyrau Pompa İstasyonu İnşaatı Proje Müdürü.
  2002-2005 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Şah Deniz Gaz Kara ve Deniz Yapı Tesisleri Proje Müdürü.
  2005-2010 yılları arasında Hazar bölge projelerinin yönetimi Genel Müdür Yardımcısı.
  2011-2013 yılları arasında Azerbaycan projelerinin yönetimi Genel Müdür Yardımcısı.
  2013 yılından beri Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürüdür.

  Levent Kafkaslı, İngilizce bilmektedir.

  İlhan Adiloğlu 

  İlhan Adiloğlu 1951’de Artvin Ardanuç’ta doğdu. Adiloğlu Lise son sınıfa kadar Artvin’de okuduktan sonra İstanbul’da Atatürk Erkek Lisesinden 1968’de mezun oldu. 1968 senesinde girdiği İTÜ İnşaat Fakültesinden, 1973 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

  Çalışma hayatına İzmir’de Sondaj İşleri San. ve Tic. A.Ş.’de Şantiye Şefi olarak başlayan Adiloğlu’nun 4 sene sürdürdüğü bu görevinin ardından yürütmüş olduğu görevler şöyledir;

  1977 yılında Işıklar Holding bünyesinde kurulan Özışık İnşaat’a geçti ve 1997 senesine kadar Şantiye Şefi, Proje Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Ortak olarak çalıştı. Bu görevinde Türkiye’de önemli birçok karayolu, baraj, sulama, hidroelektrik santrali projesini yönetti.
  1997 yılında, Eser İnşaat, Eser Taahhüt, Şirketlerinin Ortağı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Türkiye’nin dışında Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da işler üstlenerek uluslararası işleri yönetti. Eser Proje ve Müh. A.Ş. ve Eser Sigorta A.Ş. firmalarını kurdu.
  2006 yılından itibaren, Eser Grubu bünyesindeki Eser Holding, Eser Taahhüt, Eser Proje, Eser Enerji, Eser Eksport ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi olarak görevini yürüttü.

  Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’da 15 ülkede sahibi bulunduğu şirketler aracılığı ile yürüttüğü işlerin toplamı 4 milyar USD’yi geçti.

  Halen bu şirketlerin yönetimini iki oğlu ile aktif olarak yürütmektedir. İngilizce bilen Adiloğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

  Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

  Barış Haşemoğlu

  1974 yılında Bitlis’te doğan Barış Haşemoğlu, ilk ve orta öğrenimini Özel Yükseliş Koleji’nde tamamladı.

  1993-1995 Bilkent Üniversitesi, Ankara SBFF – İktisat Bölümünde eğitim gördükten sonra 1997 yılında The American College, London İşletme bölümünden mezun oldu.

  Halihazırda, AQUA Enerji Üretim A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, HAŞEMOĞLU İnşaat San. Ltd. Şti. / Şirket Müdürü, NATHAŞ Turizm A.Ş. / Genel Müdürü olarak sektörde görevlerine devam etmektedir.

  Haşemoğlu, çok iyi İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir.

  Yönetim Kurulu Üyeleri

  Merdan HÜRMEYDAN

  Sivas Divriği’de doğan Merdan Hürmeydan 1972 yılında Sivas 4 Eylül Kongre Lisesinden mezun olduktan sonra 1977 yılında Ankara Devlet Mühendis ve Mimarlık Yüksek Okulundan mezun olmuştur.

  Mezuniyet sonrası bir süre Kutlutaş firmasında çalışmıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1981 yılında aile şirketi olarak kardeşleriyle birlikte kurduğu Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş.de halen yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

  Türk sporuna katkıda bulunmak adına yönetim kurulu üyesi olarak 12 yıldır hizmet verdiği Gençlerbirliği Spor kulübünde üç dönemdir As Başkanlık görevini yürütmektedir. Kurucu üyesi bulunduğu uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinde yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli kademelerde görev yapmaktadır. Türkiye İnşaat Sanayicileri olarak sektörel çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde 30 yıldır Ankara Tenis Kulübü, Kavaklıdere Tenis Kulübü ve Ankara Atlı Spor Tenis Kulübü üyesi olup halen aktif sporcu olarak, kültür ve sanat etkinliklerine destek vermektedir.
  Evli ve bir çocuk sahibidir.

  Gültekin GÜVENSOY

  1960 Kars’ ta doğan Gültekin Güvensoy, yüksekokul mezunudur.

  Güvensoy İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1985 yılında kurulan Güvensoy A.Ş., yaklaşık 32 yıldan beri Güvensoy Group olarak inşaat, turizm, gıda ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

  Şirket inşaat sektöründe barajlar, yollar, alışveriş merkezi, dekapaj, çevre düzenlemesi, lüks konut inşaat işleri gerçekleştirilmektedir.

  Turizm alanında Bodrum’da CASA COSTA hotel ve Kars’ta KARS Otel adı altında faaliyet gösterilmektedir.

  Madencilik dalında ise Güvensoy Madencilik ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi adı altında 25 yılı aşkındır granit taş ocağı, mermer ocağı ve kum ocağı işletmeciliği yapılmaktadır.

  Gıda sektöründe Güvensoy’un 2011 yılında yapımını tamamlayarak Ankara’ya kazandırdığı KIZILAY AVM‘de ilk şubesi açılan KOFFİEBOON adı altında kafe zinciri vardır. Bu kafe kısa sürede dört şubeye ulaşmıştır.

  Güvensoy’un devam eden işleri arasında yurt içinde D.S.İ’nin Ankara Kalecik İçme Suyu ve Sulama Baraj İnşaatı, DSİ’nin Mavi Tünel İkinci Kısım İnşaatı da Konya’da ve T.K:İ Kütahya Tunçbilek’de dekapaj işi devam eden bazı işler arasındadır. Yurt dışında ise Libya da iki sulama barajı inşaatı Güvensoy’un üstlendiği işler arasındadır.

  Güvensoy evli ve iki çocuk babasıdır.

  3222
  1712-3222
  Yazdır!

  DENETLEME KURULU

  Denetleme Kurulu Başkanı

  Deniz KIZILIRMAK

  Sivas ili İmranlı ilçesinde 1976 yılında dağan Deniz Kızılırmak, iş hayatına 1990 yılında başlamış olup, 27 yıllık tecrübesiyle ENK Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketinde Genel Müdürlük görevine devam etmektedir.

  Deniz Kızılırmak evli ve 2 çocuk babasıdır.

  Denetleme Kurulu

  Murat TÜRKSEVEN

  1969 yılında Ankara’da doğan Murat Türkseven, İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladı.

  1993 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oluşundan itibaren aile şirketi olan Türkseven İnşaat A.Ş.’de çalışmaktadır.

  Mehmet GÖÇEN

  1979 yılında Aydın’da doğan Mehmet Göçen Boğaziçi Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında İşletme Yüksek Lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

  1979 yılında kurulmuş olan Göçay İnşaat ve 1997 yılında kurulmuş olan Göçay Turizm şirketlerinde, 2002 yılından beri aktif olarak görev almaktadır. Türkiye’nin en önemli karayolu altyapı ve üstyapı inşaat işlerine imza atmış olan Göçay İnşaat’ın, DSİ Sulama İşleri, Karayolları Otoyol projelerinin yönetimlerini yapmaktadır. Göçay İnşaat’ın, en yeni projesi yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilecek olan, 7,3 Milyar ABD Doları yatırım tutarlı Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Projesi’dir.

  2005 yılı itibari ile, Göçay Grubunun, en son turizm yatırımı olan Hilton Dalaman Sarıgerme Golf Resort and Spa projesinin inşaatını yönetmiş ve halen yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Hilton Dalaman, 2015 yılında dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor tarafından ‘Five-Time Winner Of The Certificate Of Excellence’ ödülü alma başarısını göstererek ‘’Hall of Fame’’ de yerini almıştır. 2017 yılında, yine TripAdvisor Certificate of Excellence ödülü ve diğer uluslararası kurumlardan mükemmellik ödüllerinin alınmasını tekrarlamıştır.Grubun, 2004 yılında ihalesini kazandığı ve 2005 yılında faaliyete geçirilerek, İstanbul turizm ve cemiyet hayatına kazandırılan, Sait Halim Paşa Yalısı’nın restorasyon çalışmalarında ve işletmeciliğinde görev almış, eşzamanlı olarak, Kıbrıs Bafra bölgesinde 500 odalı Pine Bay Cyprus projesinin inşaatını da koordine etmiştir.

  Üye Olunan Mesleki, Sosyal Dernek Ve Sivil Toplum Kuruluşları
  ASMÜD Asfalt Müteahhitleri Derneği , Üye
  TMB Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu ,(Yedek ) Üyesi
  İNTES Genç Yöneticiler Grubu Üye
  İNTES Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
  TTYD Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu (Yedek) Üyesi
  TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği , Turizm Çalışma Grubu Üyesi
  Galatasaray Spor Kulübü Üye
  BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üye
  Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (Özel Olimpiyatlar Türkiye) Üye

  Göçen’in ilgi alanları Wakeboard, snowboard, kick boks, dalış, futbol, basketbol, bateri çalmak, sinema, seyahat etmek, kişisel gelişim konularıdır.

  Mehmet Göçen, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır

  1712
  1718-1712
  Yazdır!

  DİSİPLİN KURULU

  Ünal BOZTUNALI

  1959 yılında Ankara’da doğan  Ünal Boztunalı   Gazi Üniversitesi Elektrik Makine Fakültesi’nden Elektrik Mühendisliği bölümünden 1981yılında mezun oldu.

  Boztunalı’nın iş tebrubeleri şöyle:

  1981-1982 Yılları Arası          : Elta Ltd.Şti, İpraş II. Tevsii Montajı
  1982-1983 Yılları Arası          : Askerlik
  1983-1987 Yılları Arası          :

  • 7 Çimento Fabrikası Orta Gerilim Malzeme Temini ve Devreye Alma
  • 7 Çimento Fabrikası Elektofiltre, Elektrik Teçhizatı Montajı ve Devreye Alma
  • Hamitabat Doğalgaz Santrali 154-380 kv Şalt sahasıÇelik Konstrüksiyon Montajı
  • II:Boğaz Köprüsü Anadolu Ayağı- Sakarya Otoyolu’nda muhtelif yerlerde IMPREGILO firmasının ihtiyacı olan AG ve OG elektrik Temini ve montajı
  • Atatürk Barajı HES Şantiye Elektrik Temini ve Santral Binası Topraklama İşleri

  1987-1992 Yılları Arası : Ortağı olduğum GESTAŞ Firması ile;

  • Muhtelif OG işleri ile Atatürk Barajı içinden geçen muhtelif 34,5 kv’luk ENH’ ların Deplaseleri,

  1992-1999 yılları Arası : Taşeron olarak Oba ( Antalya) AG + OG Elektrik Elektrik şebeke işinin Elektrik Malzemesi Temini ve Montajı ve Ahiköy I. Ve II. HES Santralinin Yüksek Gerilim ENH ile Santral Binalarının Elektrik Teçhizat Montajı

  2000 ——-      : Ortağı bulunduğu Armin elektrik A.Ş.’de ise

  • Kırka Bor Tesislerinin Elektrik Teçhizat ve Montajı
  • Atatürk Barajı HES Ulaşım Yolları ve Baraj Kvetinin Aydınlatma İşleri
  • Koç – Ata Besi Çiftliğinin Elektrik Teçhizat Montajı
  • USAŞ İkram Ünitesi AG – OG Elektrik Teçhizatı Temini ve Montajı
  • Diyarbakır Başbakanlık Hizmet Binalarının AG – OG Elektrik Teçhizatı ve Montajı
  • TÜSSİDE Hizmet Binaları ve Konferans Salonu AG – OG Elektrik Teçhizatı ve montajı
  • Genkur ve MSB Karargahı Sistem Revizyonu Onarım İnşaatı Elektrik İşlerinin Montajı
  • Mahmutbey Otoyol Aydınlatması İşleri’ni yürütmektedir.
  Zeynel Ceylan

  1949 yılında Diyarbakır’da doğan Zeynel Ceylan, 1973 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ceylan, iş hayatına 1974- 1975 yılları arasında İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında İnşaat Kontrol Mühendisi olarak başladı.

  Daha sonra serbest çalışma hayatına başlayan Ceylan, 1975 sonunda BOTAŞ’ın Türkiye-Irak Petrol Boru hattının 4 No’lu Pompa İstasyonu yol inşaatının şantiye
  şefliğini ve ardından müteahhit olarak Radyolik İstasyon Yolu yapımını kısa
  zamanda tamamlayarak İdare’ye teslim etti.

  1967 yılında kurulan, ortağı olduğu ve aile firması olan Ceylan Adi Ortaklık olarak İnşaat ve Taahhüt işlerini yapmaya başladı. Şirket, ağırlıklı olarak makineli hafriyat işleri ve yerli ve yabancı petrol şirketlerin petrol arama sahaları yol ve lokasyon işlerini başarılı bir şekilde yapmaya devam etti. 1981 yılında da Ceylan Adi Ortaklık firmalarını Ceylan İnş. ve Tic. A.Ş.‘ne dönüştürerek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi ve şirket faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirdi.

  Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir.
  Ceylan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  Ahmet Çelik

  1932 yılında Eğirdir’de doğan Ahmet Çelik, orta ve lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde yaparak 1951 yılında mezun oldu.

  1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Çelik,görev hayatına 03 Temmuz 1956 tarihinde Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünde başladı.

  Çelik’in geçmiş dönemlerde sektör kurum ve kuruluşlarında yürütmüş olduğu görevler şöyledir:

  1956 – 1959 yılları arasında Şube Baş Mühendisi olarak görev yaptı.
  1960 yılında, A.B.D. Bureau of Reclamation davetiyle ABD de “Su ve Toprak
  kaynaklarının projelendirilmesi ve planlaması” konusunda bir yıl süreli eğitim aldı.
  1962 – 1964 yıllarında askerlik görevini tamamladı. Askerlik hizmeti sonrası
  Yüksek Mimar Mühendis İbrahim Aşcıgil’in müteahhitliğini yaptığı baraj inşaatı
  işlerinde Şantiye Şefi ve Proje Müdürü olarak çalıştı.
  1965 yılında TİSAN İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yeniden yapılanma döneminde
  ortaklığa katıldı ve kurucu ortağı oldu.
  Şirket kuruluşundan başlayarak Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve Genel
  Müdürlük görevi yaptı. İbrahim Aşcıgil’in vefatı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı
  görevini üstlendi. Bu görevi halen devam etmektedir.
  Konya Rotary Kulübü Başkanlığı, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Yardımcılığı, İNTES Türkiye İnşaat İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Ve İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

  1718
  2953-1718
  Yazdır!

  YÜKSEK DANIŞMA KURULU BAŞKANLIK DİNAVI

  Başkan

  Sinan Tara

  1958 yılında İstanbul’da doğan Sinan Tara; 1980 yılında ETH Zürih’te , inşaat yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur.

  Ardından 1983’te Stanford Üniversitesi’nde işletme dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980 yılında Enka’ya katıldı ve Enka’nın Suudi Arabistan’daki projelerinde saha mühendisi ve saha müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında Enka Yönetim Kurulu Başkanlığı öncesinde Enka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda TÜSİAD, İNTES ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir.

  İngilizce ve Almanca bilen Sinan Tara, evli ve üç çocuk babasıdır.

  Başkan Vekilleri

  Erhan Boysanoğlu

  1947 yılında Ankara’da doğan Erhan Boysanoğlu 1971’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünden mezun oldu.

  1970 yılında mesa Mesken Sanayii A.Ş.de mimar olarak çalışma hayatına başlayan Boysanoğlu, inşaat müdürü, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği yapmış, Mesa Toplu Konut A.Ş:’de 1991-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

  2002-2006 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Boysanoğlu, 2006 yılından bu yana da Türkiye Müteahhitler Birliği Yüksek Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmekte ve MESA Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  Aynı zamanda 2005 yılında hizmete açılan Mesa Hastanesi’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Boysanoğlu zamanının bir kısmını hastane yönetimi ile ilgili konulara ayırmakta ve sağlıkta son gelişmeleri geriden takip etmektedir.

  İngilizce bilmektedir.

  Dalmak, balık avı ve her sabah 05:30’da spora başlamak hobileri arasındadır.

  Murat Çeçen

  Murat ÇEÇEN, 1971 yılında Ankara’da doğdu. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu olan Murat Çeçen, Türkiye’de hızla gelişen ve standartları uluslararası seviyeye yükselen sağlık sektörüne, bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sağlık kampüslerini kuran ve işleten CCN Yatırım Holding, CCN Ankara Sağlık, CCN Mersin Sağlık ve Dia Altyapı Yatırımları ve İnşaat şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

  Çeçen ayrıca; Türkiye’de inşaat, turizm, havaalanı ve marina işletmeciliği gibi birçok alanda faaliyet gösteren lider kuruluşlardan IC Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Levent Kafkaslı

  1963 yılında doğan Levent Kafkaslı, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Yapı İşletmesi Bölümü’nden mezun oldu.

  Meslek hayatına 1987 – 1989 yılları arasında, Kurs – Ar Tatil Köyü saha mühendisi olarak başladı.

  Kafkaslı’nın geçmiş dönemlerde sektör kurum ve kuruluşlarında yürütmüş olduğu görevler şöyledir:

  1990 – 1991 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Batıkent Uydu Kent Projesi Saha Mühendisi.

  1991-1992 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Al Jubail-Riyad Boru Hattı Projesi Şirket Temsilcisi.

  1991-1993 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Aramco Hawiyah Alanı Gaz Boru Hattı Projesi Teknik Ofis Mühendisi.

  1993-1997 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Saztube-Yelemez-Aporni Ham Petrol Boru Hattı İnşaatı , Wafra Ham Petrol Boru İnşaatı, Ham Petrol Tankları Projesi Merkez Ofis Koordinatörü.

  1997-1999 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Batı Yakası Boru Hattı İnşaatı Projesi Proje Müdürü.

  1999-2000 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Azerbaycan-Tekfen Ortak Girişimi Genel Müdür Yardımcısı.

  2000-2002 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Kazakistan Tengiz Pompa İstasyonu Yenileme Boru Hattı Rehabilitasyon ve Atyrau Pompa İstasyonu İnşaatı Proje Müdürü.

  2002-2005 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Şah Deniz Gaz Kara ve Deniz Yapı Tesisleri Proje Müdürü.

  2005-2010 yılları arasında Hazar bölge projelerinin yönetimi Genel Müdür Yardımcısı.

  2011-2013 yılları arasında Azerbaycan projelerinin yönetimi Genel Müdür Yardımcısı.

  2013 yılından beri Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürüdür.

  Levent Kafkaslı, İngilizce bilmektedir.

  2953
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
 • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.