TARİHÇE

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES 05 Şubat 1964 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu gereğince kurulmuştur. Sendikanın Genel merkezi Ankara’dır.

Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1960’lı yıllara kadar, inşaat sektöründe en büyük ağırlık, altyapı ve bina inşaatlarındadır.

Bu dönemde Devlet Su İşleri, Karayolları gibi teknik gücü bünyesinde toplayan büyük çapta, devlet desteği ile yatırımlar yapan kurumlar oluşturulmuş ve bunların yaptığı yatırımlar inşaat sektörüne bir ivme kazandırmıştır. Bu hız 1960’lı yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür.

Bahsedilen yıllar aynı zamanda Türk inşaat sanayicilerinin ilk firmalarının kuruluş yıllarını da ifade etmektedir. Dönemin en önemli teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim görmüş, genç Türk mühendisleri, girişimci cesaretlerini inşaata kanalize etmişler ve bugünün güçlü firmalarının temellerini atmışlardır.

Ayrıca, altmışlı yılların, Endüstri İlişkileri Mevzuatının yeni kabul edildiği yıllar olduğu, buna ilave olarak, o yıllarda Türk müteahhitlik sektörünün yeni yeni oluşmaya başladığı ve varolma savaşı verdiği hatırlanacak olursa, İNTES’in kuruluşunun anlamı ortaya çıkacaktır

İNTES 1964 yılında ülkemizin kolektif işveren-işçi ilişkileri, toplu sözleşme, grev ve lokavt düzenine geçtiği günlerde, giderek güçlenen ve örgütlenen işçi kuruluşlarına paralel olarak bir işveren kuruluşuna ihtiyaç duyan aşağıda isimleri yer alan müteahhitlerimiz tarafından kurulmuştur. Bu müteahhitlerimizin her biri sektörün gelişimine öncülük eden işverenler olarak Türkiye’mizin inşa tarihinde yer edinmişlerdir.

1. MEBUS ERGÜVENÇ
2. HAYRİ KAYADELEN
3. HAYDAR SİCİMOĞLU
4. İLHAN ALPER
5. FAHRETTİN ÖNEN
6. ALİ RIZA ÇATIK
7. MEHMET ÇETİNDAĞ
8. NECDET YONTAR
9. EMRULLAH ALTAY
10. SABAHATTİN KÜRKLÜ
11. ORHAN YAVUZ
12. MURAT BİLGİNER
13. ENVER ARICI
14. MUZAFFER BELİK
15. İDRİS YAMANTÜRK
16. ZEKAİ APAYDIN
17. METİN İPLİKÇİ
18. MECİT AKKURT
19. SERMET DALKILIÇ
20. ŞEVKİ ŞENTÜRK

11.4.1978 tarih ve 7/15204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sendikamız Unvanında “TÜRKİYE” kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir.

Ülke çapında faaliyet gösteren İNTES, Türkiye’nin farklı şehirlerinden işverenleri birleştirerek gelişmiş faaliyetleriyle etkin bir kuruluş olmuştur.

İNTES, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na üyeliği 21 Kasım 1965 yılında gerçekleşmiştir.

İNTES’in kurulduğu yıllarda altyapı alanında ülkede genel bir imar hareketi başlamış ve İNTES bu alt yapı yatırımlarının gerçekleştiği kamu kuruluşları nezdinde etkin bir kuruluş olmuş ve giderek sektörün lider firmalarının üye olduğu çatı bir kuruluş haline gelmiştir.

İNTES Kurulduğu yıllardaki ilk ismi Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası idi. Ancak 1960’lı yıllardan itibaren hiçbir kriter aranmadan müteahhitlik unvanıyla çok sayıda şirket kurulmuştur. Bu şirketler müteahhitlik mesleğinin imajını zedelemiştir. Özellikle o tarihlerde yaşanan olumsuz örnekler nedeniyle, “ Müteahhitlik” tanımı ve mesleği maalesef kamuoyunda pek sempatiyle bakılmayan bir kavram olmuştur.

İNTES üyeleri gerek duruşları, gerekse teknik altyapıları ve ürettikleri katma değer nedeniyle “İnşaat Sanayicisi” tanımına daha uygundu. Uzun tartışmalardan sonra ortak akıl sonuç verdi ve Sendikanın adının Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar, 19 Şubat 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda resmileşmiştir.

Bugün İNTES gerçekleştirdiği işler ile kamuoyunda bilinen ve etkin bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetleri ile de kendi alanında markalaşmayı ve sürekliliği başarmıştır.

İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır.

Bu kapsamda;