ÜYE YAPISI

İNTES’İN amacı üye sayısını artırmak değildir.

İNTES’e belli bir deneyime, finansal yeterliliğe sahip, yönetimindeki mühendis kadrosu ile teknik bilgi düzeyi yüksek firmalar üye olarak kabul edilmektedir.

İNTES üyeleri Türkiye’de gerçekleştirilen büyük alt ve üst yapı işlerini ve yurt dışında gerçekleştirilen marka projeleri üstlenmektedirler.

Üyeleri sektörün tüm faaliyet alanlarında işler üretmekte, yatırımlarını farklı sektörlere de yönlendiren Türkiye’nin önde gelen firmalarıdır. Üyeleri yurt içinde üstlenilen işler yanı sıra yurt dışında uluslararası müteahhit olarak faaliyet göstermekte ve küresel düzeyde tanınmaktadır.

Tüm üyelerin en önemli hedefi nitelikli iş gücü ile kaliteden ödün vermeden, işi beklenen zamanda ve sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleştirmektir.

İNTES üyelerinin Genel Kurulda fikir ve önerileri ile karar oluşturma, sendika organlarını seçme ve seçilme hakları vardır.