GENEL SEKRETERLİK

Birimler
Hukuk Müşavirliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Mesleki Yeterlilikler Birimi
İdari ve Mali işler Birimi
Bilgi İşlem Birimi

TEMSİL EDİLEN KURULUŞLAR

İNTES üyelerinin ekonomik, sosyal, hukuksal yararları için kamu ve özel sektör kuruluşların çalışmalarına katılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitesi Temsilcisi
Türkiye Eğitim Şantiyesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kurucu Üyeliği
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Genel Kurul Delege temsilcisi
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu (Ankara)
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu (İstanbul)
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu (İzmir)
Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Konseyi
Kalkınma Bakanlığı Mühendislik – Mimarlık, Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Temsilciliği
Türkiye İşveren Sendikası konfederasyonu-TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği
TİSK Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu Temsilciliği
TİSK Mevzuat Komisyonu
TOBB Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclis üyeliği
Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Kurulu Üyeliği
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Dünya Enerji Konseyi Türk milli komitesi üyeliği
Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliği temsil edildiği kurum ve kuruluşlardır.