BİRİMLER

Hukuk Müşavirliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Mesleki Yeterlilikler Birimi
İdari ve Mali işler Birimi
Bilgi İşlem Birimi