ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Sendikamız KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında İNTES Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerezlere Dair Aydınlatma Metni”) ile sizleri, Sendikamız tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek istemektedir.

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından (Şehit Mustafa Doğan Cad. 719. Sok. No: 3 Yıldız, Çankaya 06550 – Ankara) hazırlanmıştır.

Bu Çereze Dair Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

  1. A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),
  2. B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,
  3. C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Çerez Tercihleri

Sizler, Web Sitelerini ziyaret ederek ve çerez tercihlerini belirterek, çerezlerin bu Politika’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmasına ve üçüncü taraf çerezlerinin yurt içi ve yurt dışındaki ilgili çerez sağlayıcılarıyla paylaşılmasına onay vermiş olursunuz. Bununla birlikte, Web Sitelemizde kullanılan çerezlerin hepsini veya bir kısmını kabul etmeme imkanına sahipsiniz. Ancak zorunlu veya fonksiyonel çerezlerinin reddedilmesi, halinde Web sitelerinin tüm işlevlerine eşilemeyebilir, erişimde bazı kısıtlamalar olabilir veya Web Siteleri gerektiği gibi çalışmayabilir.

Çerez onay ve ret tercihlerini aşağıdaki linke tıklayarak değiştirebilirsiniz veya alternatif olarak kullanmakta oldukları internet tarayıcısının ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişte kaydedilmiş olan çerezler de ilgili tarayıcı üzerinden silinebilirsiniz. Tarayıcınızın ilgili ayarlar bölümüne ulaşmakta zorluk çekerseniz, aşağıda yer alan linkleri veya tarayıcınızdaki “Yardım/Help” menüsünü kullanarak çerez ayarları menüsüne ulaşabilirsiniz.

Google
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet
Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org

Çerezler işbu Çereze Dair Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Sendikamız tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen İNTES İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni okuyunuz.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Sendikamıza intes@intes.org.tr veya Şehit Mustafa Doğan Cad. 719. Sok. No: 3 Yıldız, Çankaya /Ankara adresine yazılı olarak başvurmak sureti ile iletebilirsiniz.