Ön Dökümlü Beton Alanında Revize Edilen Ulusal Meslek Standartları (Taslak)

İnşaat Sektöründe İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı”

İşyerlerinde Aşı Uygulamalarının Değerlendirilmesi Toplantısı

Yüz Seksen Dördüncü Geleneksel Toplantı

Yapım İşlerinde Kamu İhale Mevzuatı ve Sözleşme Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

27’inci Dönemin İlk Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti.

Yüz Seksen Üçüncü Geleneksel Toplantı

Fidanlarımız Hatıra Ormanında Toprakla Buluştu

İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde  Yeni Dönem İlke Kararları Telekonferansı

İNTES Covid-19 Telekonferansları – 19 Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Denetim Esasları

Yirmi Yedinci Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İNTES’i ziyaret etti