Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim Esasları 2020 Güz Döneminin ilk telekonferansı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliği ile 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı Konuşmacıları

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzinde Denetim Esasları;

Onur BATUMAN – İş Başmüfettişi
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetim Esasları;

Mustafa İlkan ÖZER – İş Başmüfettişi
Toplantıda İş Başmüfettişi

Onur Batuman «Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzinde Denetim Esasları konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Batuman sunumunda aşağıdaki hususlarda bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

→ Covid-19 Sebebiyle Yapılan Kısa Çalışma Taleplerinin Bildirimi ve Değerlendirilmesi
→ Hizmet Akdinin Askıda Olma Hali
→ Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi
→ Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi, Kesilmesi, Erken Sona Ermesi
→Nakdi Ücret Desteği
→ Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanma
→ İşverenlere Sağlanan Sosyal Güvenlik Prim Desteği
→ Sosyal Güvenlik Prim Desteğinden Yersiz Yararlanma
→ Pandemi Sürecinde İş Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler
→ Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti İncelemeleri
→ Yersiz Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şikâyetleri İle İlgili Teftişler

«Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetim Esasları» başlıklı bir sunum gerçekleştiren İş Başmüfettişi Mustafa İlkan Özer ise İş Teftiş Yapısı, Önleyici Denetim Yaklaşımı, Teftiş Türleri, Teftiş Esasları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Esasları, Yaptırım Türleri, Pandemi Sürecinde İSG Teftiş Esasları konularında bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.