Yüz Seksen Üçüncü Geleneksel Toplantı

Beton Transmikser Operatörü – Seviye 3 taslak ulusal meslek standardına ilişkin görüş ve öneri duyurusu

Fidanlarımız Hatıra Ormanında Toprakla Buluştu

İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde  Yeni Dönem İlke Kararları Telekonferansı

İNTES Covid-19 Telekonferansları – 19 Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Denetim Esasları

Yirmi Yedinci Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İNTES’i ziyaret etti

İNTES Yeni web sitesi yayında