İNTES Covid 19 Telekonferansları- 19 İşyerlerinde Aşı Uygulamalarının Değerlendirilmesi Toplantısı

İNTES Covid-19 Telekonferansları – 18 Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Arasındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi

İNTES Covid 19 Telekonferansları-17 Covid-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi Ve Ticari İlişkileri

8 June 2020

İNTES Covid 19 Telekonferansları- 16 Salgın Hastalık Döneminde Arabuluculuk Uygulamaları

3 June 2020

İNTES Covid-19 Telekonferansları- 15 Salgın Hastalık Döneminde Hukuksal Açıdan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

29 May 2020

İNTES- Covid 19 Telekonferansları-14 7244 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler Ve İnşaat Sektöründe Uygulama Sorunları

22 May 2020

İNTES Covid 19 Telekonferansları-13 Kamu İhale Sözleşmelerinin Yürütümünde Sorunlar Ve Çözümde Yüksek Fen Kurulu’nun Rolü

15 May 2020

İNTES Covid-19 Telekonferansları – 12 Salgın Hastalık Döneminde Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları

İNTES Covid 19 Telekonferansları 11 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler ve İnşaat Sektöründe Uygulama Sorunları

29 April 2020

İNTES Covid 19 Telekonferansları 10 Salgın Hastalık Döneminde Fesih Yasakları, Ücretsiz İzin Uygulamaları Ve İş Hukukundan Doğan Sorunlar

24 April 2020

İNTES Covid-19 Telekonferansları- 9 Salgın Hastalık Döneminde Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

22 April 2020

İNTES Covid-19 Telekonferansları- 8 Salgın Hastalık Döneminde İş Kazası Ve Meslek Hastalığı