Katılımcıları

Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Ertan Yetim

Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Seyfettin Ayçiçek
Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yahya Tümer
Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Atilla Ünal
Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Hüseyin Çelik

Kamu İhale Sözleşmelerinin Yürütümünde Sorunlar ve Çözümde Yüksek Fen Kurulu’nun Rolü» konulu telekonferans 15 Mayıs 2020 tarihinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sn. Ertan Yetim’in Başkanlığında, 15 Kurul Üyeleri Sn. Seyfettin Ayçiçek, Sn. Yahya Tümer, Sn. Atilla Ünal ve Sn. Hüseyin Çelik’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Yüksek Fen Kurulu üyelerince

→ YFK Başkanlığına 7221 sayılı kanun ile verilen yeni görevler

→ 7161 sayılı Kanun ile getirilen tasfiye, devir ve süre uzatımı işlemleri konusunda idare/yüklenici ilişki ve taleplerinin düzenlenmesi,

→ Cumhurbaşkanlığının 2020/5 sayılı Genelgesi ile getirilen ve salgın döneminde oluşacak mücbir sebepler doğrultusunda süre uzatımı ve fesih şartları

→ Tasfiyelerde ve fesihlerde genel gider talepleri, → Sözleşmede bulunmayan fiyatların tespitinde izlenecek yol

→ Süre uzatımı durumunda fiyat farkının nasıl belirleneceği → Süre uzatımı durumunda ödenek aktarımlarında izlenecek yol

→ Tasfiye, devir ve fesih durumunda gecikme cezası uygulanıp uygulanmayacağı → Bu durumlarda ilave işler ve iş eksilişlerinin nasıl düzenleneceği

→ İdare ve yüklenici belgeleri arasındaki uyumsuzluğun nasıl giderileceği

konularında değerlendirmeler yapılmıştır.

Konferans metinleri E-Kitap olarak üyelerimizle paylaşılmış olup, sitemizin yayınlar bölümünde de yer almaktadır.