İş Sağlığı ve Güvenliği alamında İNTES tarafından sonuçlandırılan çalışmalardan satır başlarıyla öne çıkanlar şöyledir:

 • İŞKUR Aktif İşgücü Programları kapsamında İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası Projesi gerçekleştirilmiştir.
 • Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Güvenli İnşaat Projesi sonuçlandırılmıştır.
 • ÇASGEM’e sunulan iş güvenliği mühendislerine sektör için özel eğitim programları yapılmıştır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu ile gerçekleşen protokol ile inşaat sektöründe 54 meslekte meslek standardı çalışması ve 23 mesleğin ulusal yeterlilik çalışması tamamlanarak devletimize sunulmuştur.
 • YOL-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen “2006 yılı İnşaatlarda İs Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası”, yürütülmüştür.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) ile iş birliği içerisinde, işyerlerinde risk bilincini yükselterek önleme kültürünü yaygınlaştırmayı ve iyi uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan iki yıl süreli yürütülen kampanya çalışmalarına destek verilmiştir.

Söz konusu kampanya kapsamında Sendikamız tarafından 31 Ekim 2014 tarihinde sosyal tarafların geniş katılımı ile “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri düzenlenmiştir.

 • Güvenli İskele İskelede Güvenlik Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel tarafından düzenlenen kampanyaya destek verilmiştir. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen etkinliklerde İNTES inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekmiştir.

 • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir.  Etkinliklere Devletimizin liderleri tarafından da destek verilmektedir. Bakanlık tarafından yürütülen bu etkinlikler sektöre bilgi akışı sağlamakta ayrıca bilinç ve farkındalık sağlamaya katkı vermektedir.

  • İNTES basımına destek verdiği yayınları ile de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilinç ve farkındalık oluşturulmasına destek vermektedir. Basılan kitapların isimleri:Güvenli İnşaat – Şantiyede
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı,
   Proje uygulama sonuçlarını yansıtan İş Sağlığı Güvenliği kitab
   Orijinal baskısı Safety and Health in Construction. An ILO code of practice adı altında Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından yayımlanan “İnşaatta Sağlık ve Güvenlik” kitabının Türkçe çevirisi iki defa yayımlanmıştır. ( Kitabımıza web sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu ve Yapım İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi Sonuçlar Raporu