Sektörel Kuruluşlarda Temsil
 • TOBB Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kurucu Üyeliği
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu
 • Dünya Enerji Konseyi
 • Yollar Türk Milli Komitesi
 • Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Kurulu
Türkiye İş Kurumu - İŞKUR
 • İŞKUR Genel Kurulu
 • İŞKUR Yönetim Kurulu
 • İŞKUR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon
 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
Diğer Kuruluşlarda Temsil
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey
 • Vergi Konseyi
 • İstanbul Tahkim Merkezi – ISTAC Genel Kurulu
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu - TİSK
 • TİSK Genel Kurulu
 • TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • TİSK Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu
 • TİSK Çalışma Grupları
 • TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Üçlü Danışma Kurulu
 • Çalışma Meclisi
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 • Tozla Mücadele Komisyonu
 • Tehlike Sınıfları Komisyonu
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
 • Resmi Arabulucular Seçici Kurulu
Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK
 • SGK Genel Kurulu
 • SGK Yönetim Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonu (Ankara-İstanbul-İzmir)
Mesleki Yeterlilik Kurumu - MYK
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi
Adalet Bakanlığı
 • Arabuluculuk Kurulu