Sendikamız tarafından Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri kararları arasındaki farklılıkları değerlendirmek üzere 10 Temmuz 2020 tarihinde Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın İzzet YEŞİLKAYA’nın konuşmacı olarak katılımları ile bir telekonferans toplantısı düzenlendi.

Konferansta İş uyuşmazlıklarına yönelik birçok hususun yaşandığı özellikle COVID-19 salgını nedeniyle yargılama sürelerinin durdurulmasının süreçlere etkisi ve bunların değerlendirilmesi, önümüzdeki dönemde çeşitli uyuşmazlıklara konu olabileceği düşüncesi ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Arasında Farklılıklar, Farklılıkların Giderilmesinde Yargıtay’ın Rolü ve Salgın Sonrasında Usul Kuralları ve Süreleri görüşüldü.

Göktaş, Anayasa Mahkemesi’nin, kesin hükme saygı gösterilmesinin hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olduğu, yargı kararları arasında istikrar ve tutarlılık olmasının da hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olarak tanımladığına işaret ederek, adil yargılanma hakkının önemini vurguladı.

Sunumunda Göktaş, kararlar arasındaki farklılık, davaların içeriğinden kaynaklanmıyor ise aynı olayda birbirinden faklı kararlar verilmiş ise çelişkinin adil yargılanma hakkına aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenmesinde iki hususa dikkat edilmesi gerektiği konusunda Anayasa Mahkemesi’nin çelişkili kararların mutlaka giderilmesi ve çelişkiyi giderecek bir mekanizmanın bulunması gerektiğine ilişkin kararlarından söz etti

Adil yargılanma hakkının devletlere bir sorumluluk yüklediğini belirten Göktaş, Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararında bu sorumluluğa dikkat çektiğini, bu çelişkileri giderecek mekanizmanın faal olması gerektiğini ifade etti.

Ülkemizde özellikle bölge adliye mahkemelerinin kurulmasından sonra bu konunun çok daha önemli hale geldiğini aktaran Göktaş, kesin nitelikte olan kararların Yargıtay denetiminden geçmediği için çelişkileri giderecek bir mekanizmanın olmadığını belirtti.

Vaka mahkemeleri olan İstinaf Mahkemelerinin her bir vaka ve dosya içeriklerine göre farklı karar vermelerinin doğal olduğunu ancak dosya içeriğinden kaynaklanmayan birbirine benzer vakalarda farklı kararların çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, Yargıtay’da da aynı konuya bakan faklı dairelerinin olması nedeniyle farklı görüşlerin oluşabildiği bu durumun normal olduğunu ancak bu durumun Yargıtay’ın tekliği ilkesine aykırı olduğunu, bu nedenle aynı konuya bakmakla yetkili olan Yargıtay dairelerinin birleştirilmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti..

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın İzzet Yeşilkaya, Covid 19 salgını nedeniyle yargı sürelerinin durması, başlangıcı ve kapsamı hakkında bilgi paylaştı.

Yeşilkaya Bölge Adliye Mahkemeleri arasında aynı konuda farklılık arz eden kararlardan somut örnekler vererek, değerlendirmelerini aktardı