Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı Onur Batuman,
İŞKUR Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanı Şaban Karakuş,
SGK Sigorta İşlemleri Gen. Müd. İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik

Covid-19 telekonferanslarının on ikincisi 11 Mayıs2020 tarihinde Salgın Hastalık Döneminde Tüm Yönleri İle Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları konusunda gerçekleşmiştir.
Telekonferansa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı Onur Batuman, İŞKUR Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanı Şaban Karakuş, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta İşlemleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik katılmıştır.

Konferansta kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarına yönelik üç kurum yönünden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, üyeler tarafından Konferans öncesinde sorulan sorulara yönelik sunum gerçekleştirilmiştir. Kurum temsilcileri aynı zamanda Konferans sırasında da katılım göstererek karşılaştıkları sorunları aktaran üye firmalarımızı dinleyerek sorularını cevaplandırmışlardır.

Kısa çalışma hakkında ayrıntılı bilgi veren Karakuş, genel olarak son on iki aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde altmışının kısa çalışma ödeneği olarak kabul edildiğini, damga vergisi, genel sağlık sigortası primlerinin ayrıca ödendiğini belirtmiştir. Karakuş ödemelerin her ayın 5’inde yapıldığı bilgisini paylaşmıştır.

Covid döneminde kısa çalışma ödeneği işlemelerine hız kazandırıldığını vurgulamıştır. Başvuruların uygun formatta yapılmamasının Kurum çalışmalarını zorlaştırmakta olduğu hususu hakkında bilgi veren Kararkuş mükerrer başvurular yanlış ve farklı formların gönderilmesi, İBAN girişlerinin hatalı olması gibi sorunların süreci olumsuz etkilediğine dair bilgi vermiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Onur Batuman kısa çalışma sırasında yıllık izin kullanılması halinde kısa çalışmaya ara verilen dönem olarak kabul edilmesi gerektiği ve durumun İŞKUR’a bildirmek gerekmekte olduğunu açıklamıştır.

Batuman, salgın nedeniyle pek çok işletmenin uzaktan çalışma yolunu tercih ettiğini bu işçiye tebliğ şartı kapsamında örneğin ücret hesap pusulalarının faklı kanallarla yapılan bildirimlerinin geçerli kabul edildiğini söylemiştir.

Yıllık iznini kullanımından önce iş müfettişlerinin işyerine uygunluk tespiti verdiğini aktaran Batuman, işçiler yönünden incelemeyi İŞKUR’un yaptığını söylemiştir. Batuman, 1 Nisan tarihinde kısa çalışmaya başlayacak olan bir işçi için 14 gün yıllık izin kullanması söz konusu olabileceğini ancak bu durumun İŞKUR’a bildirilmesi gerektiğine açıklama getirmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta İşlemleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik Bu dönemde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği konusunda Kurum olarak yaptıkları uygulamaları anlatmıştır.

Özçelik, İş Kanunu’nun 40. maddesine göre yarım ücretin prime tabi tutulması konusunda, SGK mevzuatına göre yarım ücretin her gün için asgari ücretin altında olmamak koşulu ile Kuruma bildirilmesi gerekmekte olduğuna ilişkin bilgi vermiştir.

Nakdi ücret desteği için Kurum sisteminde online başvuru imkanı getirildiğini belirten Özçelik, nakdi ücret desteği kapsamında 28 ücretli izin, 29 ücretsiz izin ve pandemi kodu oluşturduklarını aktarmıştır.

Özçelik, nakdi ücret desteği olsun kısa çalışma ödeneği olsun işveren aradaki ücret farkını ödemek isterse prime tabi olacağını hatırlatmıştır.