7244 SAYILI KANUN’LA GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULAMA SORUNLARI

KATILIMCI

YARGITAY 9.HD. ÜYESİ ŞAHİN ÇİL

7244 sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler ve İnşaat Sektöründe Uygulama Sorunları” başlıklı COVID 19 telekonferansımızı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Şahin Çil’in katılımı ile 29 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Çil konferans öncesinde üye temsilcilerinden gelen soruları ve katılımcıların yönelttiği sorulara cevap verdi.

İNTES’in telekonferans serilerini kendisinin de zaman zaman takip ettiğini belirten Çil, sektöre yönelik önemli çalışmalar yapıldığını bu nedenle sürece en hazırlıklı alanlardan birisi olarak inşaatı gördüğüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

İçinde bulunduğumuz dönemde iş hukukuna yönelik olağan üstü koşullar içinde olduğunu hatırlatan Çil, hayatın olağan akışına döndüğü dönemde bile zor günlere yönelik düzenlemelerin mevzuatımızda olacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çil 7 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmasıyla çok önemli düzenlemelerin hayata geçtiğinden söz etti.

Çil’e yöneltilen soruların kapsamını genel olarak Kanun’la işveren adına getirilen fesih yasakları, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin uygulamalar, nakdi ücret destekleri oluşturdu.
Çil fesih yasağının kapsamının iş kanuna tabi tüm sözleşmeleri kapsadığını, sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasının hiçbir farkı olmayacağı, deneme süresi içerisinde de fesih yasağının devam edeceğine açıklama getirdi. Yurt dışında çalışan işçileri için de Kanunu’na ilişkin herhangi bir istisnanın olmayacağına vurgu yaptı.

4857 sayılı İş Kanunu’nun süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebildiği 25/3,25/1, 25/4 madde koşullarının da fesih yasağı kapsamına girdiğini hatırlattı.

Çil, işçilere bu dönemde uygulanmakta olan ücretsiz izin konusuna da değindi. Tek taraflı işverenin bildirimi ile ücretsiz izin kullandırma hakkı olduğunu, tebliğ edilmesinin yeterli olduğu bu durumun her hangi bir şekil şartına bağlanmadığına da açıklama getirdi.

Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği gibi hususlarda işverenin eşit davranma borcu ilkesinin de altını çizen Çil, dönüşümlü ücretsiz izin kullandırılmasında ise bir sorun olmadığını aktardı.

Çil, 15 Mart tarihinden sonra işten çıkan işçilerin kısa çalışma ödeneği şartlarını karşılayamadığı takdirde nakdi ücret desteklerinden faydalanabileceğini vurguladı.
İşverenin ücretsiz izin dönemine rağmen işçisini çalıştıran işverenlere Kurum tarafından ödenen kısa çalışma ödeneklerine rücu edileceği konusunda hatırlatma yapan Çil, kısa çalışma sırasında işverenin işçisine dilerse bayram ikramiyesi, doğum, ölüm gibi yan ödemeler yapılabileceğinden bahsetti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlere ilişkin telafi çalıştırılması yapılması hakkına yönelik sorulara da açıklama getiren Çil, kanunla belirtilen sürelerde telafi çalışma yapılabileceğine vurgu yaptı. Ancak tatil günlerinde telafi yapılamayacağı konusunu da hatırlattı.