İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde  Yeni Dönem İlke Kararları

Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 22. Hukuk Dairesinin kapatılarak,  Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine iki Daire kararları arasında farklılık taşıyan hususlar Daire tarafından değerlendirilmiş ve Dairenin önümüzdeki dönemde uygulamalarına esas alacağı görüşler belirlenmiştir.

Bu husustan hareketle 2020 Güz Döneminin ikinci telekonferansını, 6 Kasım Cuma günü Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Şahin Çil’in katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantıda Sayın Çil yeni dönem ilke kararları hakkında bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Çil sunumunda başlıca şu konular hakkında bilgi paylaştı:

 • Hafta tatili günü olarak kararlaştırılan Cumartesi gününün yıllık izin hesabında değerlendirilmesi,
 • Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ispatında husumetli tanık beyanlarının değerlendirilmesi,
 • Hafta tatilinin toplu kullandırılmasında hafta tatili alacağının hesaplanması,
 • Uzun süre yıllık ücretli izin kullandırılmadığı iddialarında hâkimin aydınlatma ödevi kapsamında davacı asilin dinlenmesinin gerekip gerekmediği,
 • Yurt dışında çalışan işçiler bakımından işverenin işçinin çalıştırıldığı ülke mevzuatına göre resmi tatil olan günde işçiyi çalıştırmaması halinde, bu günlere ait çalışılmadan hak kazanılan ücret miktarının, ülkemiz ulusal bayram ve genel tatillerinde çalışılarak hak kazanılan genel tatil ücreti alacağından mahsubunun gerekip gerekmediği,
 • Yurt dışında işçi çalıştırılması halinde husumet sorunu
 • Islah yapmak üzere verilen sürenin bir hafta ile sınırlı ve kesin olup olmadığı, Islahta yeni bir alacak talebinin mümkün olup olmadığı, Islahla dava türünün değiştirilip değiştirilemeyeceği, Islahta harç ödenmemesi halinde harç yatırılması noktasında süre verilip verilemeyeceği,
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisinde birinin ileri sürdüğü zamanaşımı definin diğerine sirayeti, Asıl işveren alt işveren ilişkisinde biri hakkındaki feragatin etkisi,
 • Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz olmasında kriterler ve tamamlanabilir dava şartı,
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitiminde kendiliğinden sona ermesi halinde kıdem tazminatı sorunu,
 • İş Müfettişi raporunun işçilik alacakları tespitine dair raporuna itirazda husumet ve hukuki yarar sorunu,
 • Haftalık 45 saati aşmayan hallerde fazla çalışma alacağının hesaplanma yöntemi,
 • Primli çalışmada fazla çalışma ücreti hesabı.