Yapım İşlerinde Kamu İhale Mevzuatı Ve Sözleşme Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

İNTES’in sektörün önemli ve yatırımcı idarelerle mutabık kalınan sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yatırımcı İdareler ve Kamu İhale Kurumu Nezdinde Sektör Sorunlarımıza İlişkin Devam Eden Sendikamız Çalışmaları Hakkında toplantı 23 Şubat 2020 tarihinde The Ankara Otel’de gerçekleşti.

İNTES Yönetim Kurulu tarafından sektörümüzün yatırımcı idareler ve Kamu İhale Kurumu nezdinde karşılaştığı sorunların ilgili idarelerde gündeme getirilerek çözümü için oluşturulan heyet ile Kamu İhale Kurumu yetkililerinin ve idaresi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan uzmanlar ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Komisyonda İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Merdan Hürmeydan, Yönetim Kurulu ÜyeSİ  Deniz Kızılırmak ve Deha Emral ile Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Turan görev aldı.

2020 yılının Kasım ayında çalışmalarına başlayan Heyet, dönem içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kamu İhale Kurumu’nun üst düzey temsilcileri ile çok sayıda toplantı yaparak, sorun yaşanan konularda idarelerle istişarelerde bulunmuştur.

Bu görüşmeler neticesinde üzerinde çalışılmasında yarar görülen konular arasında aşağıdaki hususlar yer aldı

 • Aşırı Düşük Teklifler
 • Sözleşmelerde Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik
 • Süre Uzatımlarının Cezaya Dönüşmesi
 • İhale Sonucunu Etkileyen Davranışlar
 • İhalenin Karara Bağlanmasında Fiyat Dışı Unsurlar
 • Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Karar Vermesi
 • Kamu İhale Kurumu Yapım Müteahhitliği Yeterlilik Sistemi
 • Yüksek Fen Kuruluna Başvuru
 • Covd-19 Salgınından Dolayı Sözleşme Konusu İşin Yükleniciler Tarafından Yerine Getirilmesinin İmkansız Hale Gelmesi
 • Yen Dönemde Fiyat Farkı

Toplantı KİK’ten Başkan Yardımcıları Serdar Halıcı, Serdar Günbay, Hukuk Hizmetleri Daire Başkanı Erdem Bafra,  DSİ’den Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, KGM’den Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş ve TOKİ’den Şule Altaban Karabey Başkanlığında idarelerin üst düzey temsilcilerinin ve İNTES Heyetinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda;

 • Aşırı düşük tekliflerin idare ve isteklilerin en fazla sorun yaşadığı konuların başında geldiği ve olası çözüm alternatifleri,
 • Sözleşmelerde hak ve yükümlülüklerde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesinin önemi, sözleşmelerde yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle süre uzatımı verilmesinin yükleniciler için cezaya dönüşmesi,
 • Sınır değere etki edecek teklif sunarak rekabet ortamını bozan ve ihale sonucunu etkileyen isteklilerden kaynaklanan sorunlar,
 • İhalenin karara bağlanmasında fiyat dışı unsurların önemi, bu unsurlar arasına iş bitirme belgesi ve yapım işleri cirosunun eklenmesi,
 • İhale uyuşmazlıklarında KİK kararlarına karşı Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla karar vermesi ve uyuşmazlıkların çözüm süresinin kısaltılması,
 • Kamu İhale Kurumunca geliştirilecek yeterlilik sistemi ile isteklilerin kalite ve niteliğinin artırılması,
 • Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen yüklenicilere 4735 sayılı Kanundaki sınır ve yasaklamalar uygulanmaksızın devir imkanı sağlanması,
 • Fiyat farkı uygulamalarında önümüzdeki dönem imzalanacak sözleşmelere uygulanmak üzere yeni bir sistem geliştirilmesi

ve benzeri konular değerlendirildi.

Toplantıda yapılan görüşmeler çerçevesinde sunulan öneriler Sendikamızca revize edilerek yeniden ilgili kuruluşlarla paylaşılacaktır.