İNTES Yüksek Danışma Kurulu’nun yeni dönem ilk toplantısı, Sinan Tara’nın Başkanlığında 29.01.2021 tarihinde gerçekleşti.

“Çalışma Hayatının Güncel Bazı Sorunlarının Değerlendirilmesi” gündemiyle yapılan toplantının açılış konuşmaları  Sinan Tara, S Türkiye Yol – İş Sendikası Başkanı, Türk – İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol  tarafından yapıldı.

Toplantının devamında “Yargıtay’ın Yeni Dönem İlke Kararları”nın ele alındığı bölümde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Erdoğan  ve Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin GÖKTAŞ konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yüksek Danışma Kurulu üyelerimiz ise, ilke kararlarının ve Yargıtayın yurtdışında çalışan Türk işçilerine çalışılan ülke hukukunun uygulanması konusunda önemli değerlendirmeler içeren son kararının müteahhitlik hizmetlerinde önümüzdeki dönemde daha fazla Türk işçisi çalıştırılması konusunda cesaret ve güven verici olduğu yönünde görüşlerini ifade ettiler.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu konuşmasında yatırım kararlarının alınması ve istihdamın artmasında hukuka duyulan güvenin önemini vurgulayarak, kararların istihdam kararlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik etkisinden söz etmiştir.