İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) iş birliği ile geliştirilen ve Sendikamızın desteği ile ülkemizde ilk kez uygulanan “İnşaat Sektöründe İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı” 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmaları İNTES AKADEMİ Başkanı Kemal Güleryüz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Lutfihak Alpkan tarafından yapıldı.

Eğitime ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ikinci bölümde, Bakanlık yönünden Çalışma Uzmanı Dr. İlkay Yavuz, İNTES üye firmaları temsilen Tekfen İnşaat- Sağlık, Emniyet, Çevre Direktörü Mustafa Aslan ile eğiticilerin bakış açısından ise İTÜ Öğretim Görevlisi Dr. H. Bülent Cerit  görüşlerini paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) arasındaki 12.03.2018 tarihinde imza altına alınan protokol kapsamında yapılan iş birliği ile önleyici eğitim modüllerinin oluşturulmasına yönelik Çalıştaylar yapılmıştır. Bu çalıştaylar sonucunda  iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yönelik uygulama ağırlıklı 5 modülden oluşan sektörel ileri iş sağlığı ve güvenliği modülü oluşturulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, pilot sektör olarak belirlenen ve özellikle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı inşaat sektörüne ileri iş sağlığı ve güvenliği eğitim modülü içerikleri hazırlanmıştır.

25 Ocak 2021’de 11 Bakanlık personeli ve 34 İSG profesyoneli olmak üzere toplam 45 kişinin katılımı ile başlayan, yüz yüze uygulamalı eğitim ve saha ziyareti de içeren eğitim modülü Sendikamız organizasyonunda tamamlanmış; çevrimiçi olarak 15 Ağustos 2021’de yapılan sınav ile sonuçlandırılmıştır.

Bu pilot eğitim sayesinde, İSG profesyonellerinin yeterliliklerinin ve etkinliklerinin sektörel bazda arttırılması amaçlanarak sahada daha verimli ve etkili iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yerine getirmesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.