7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK), Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkının korunması, kişinin bilgi güvenliği hakkının korunmasını güvenceye alan ve bu alanda önemli düzenlemeler getiren bir mevzuat olarak Türk hukuk sistemine girmiştir.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinin kontrol altına alınmasını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uyacakları usul ve esasları belirlenmesini, kamu – özel sektör ayrımı yapmadan tüm kuruluşları kapsamaktadır.

Kanun ile işverenlere sahip oldukları kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak önemli yükümlülükler getirilmiş, bu yükümlülüklerin ihlali durumunda ise önemli miktarlara ulaşan para cezaları öngörülmüştür.

Yönetim Kurulumuz tarafından, söz konusu mevzuatın ülkemizde yeni bir alan olması, işverenlere bir çok yükümlülük getirmesi, Kurum tarafından mevzuata aykırı uygulamalar için yüksek para cezalarının veriliyor olması nedeniyle üyelerimize  her türlü desteğin sağlanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede Kurum kararları ve mevzuat hakkında güncel bilgiler üyelerimiz ile periyodik olarak paylaşılmakta, sorun ve sorularına cevap aramak üzere Kurum yetkilileri ile toplantılar düzenlenmektedir.

Ayrıca bu alanda ihtiyaç duyan üyelerimize, KVKK uyum süreçlerine katkı vermek ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde ihtiyaçlarını belirleyerek, çalışmalarını yürütmek üzere KVKK danışmanlık hizmeti verilmektedir.