• HAKKIMIZDA
 • TARİHÇE
 • BAŞKANLAR
 • GENEL SEKRETERLER
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • 2933-
  Yazdır!

  HAKKIMIZDA

  Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES 1964 yılında Ankara’da inşaat iş kolunda kurulmuş Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

  İNTES’in amacı, faaliyetleriyle öncelikle sektörün gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve dolayısıyla kalkınmasına yardımcı olmaktır.

  İNTES inşaat işkolundaki işverenleri bünyesinde toplamak, ekonomik, sosyal haklarını korumak, geliştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, işveren işçi ilişkilerinde sosyo-ekonomik dengenin kurulması ve korunmasını sağlamak ve bu amaçla inşaat sanayicilerini bünyesinde birleştirmeyi amaçlar.

  Üyeleri arasında ilişkileri geliştirici, ticari, mali ve sosyal alanlarda iş birliği ve dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunan İNTES bu amaçlarını gerçekleştirirken ülke menfaatlerini ön planda tutar.

  İnşaat sektörünün dünya pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirecek yasa ve düzenlemelerin yapılmasını hedefler. Bu nedenle teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu faaliyetleri nedeni ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla iş birliği yapar.

  Üyelerinin sektörel gelişmeleri takip etmesi adına bilgilendirme yazıları iletir, yayınlar çıkartır, toplantılar düzenler.

  İNTES’in “İnşaat Sanayicileri” olarak tanımladığı üyeleri, işini fen ve sanat kurallarına göre ve nitelikli istidamla inşa etmeyi ve kayıtlı ekonomide bulunmayı ilke edinmiş firmalardır. İNTES üyeleri yurt içinde yurt dışında hayata geçirdikleri projelerle Türk inşaat sektörünün marka değerini artırmaktadır. İNTES üyeleri inşaatın yanı sıra enerji, tarım, gıda, turizm gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla ülkemizin kalkınmasını desteklemektedir.

  İnşaat sektörünü ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri ve sektör sorunlarına ilişkin geniş bir platformda yürüttüğü çalışmalarla kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören İNTES, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumak için çalışmaktadır.

  İNTES bağlı kuruluşlarıyla da daha geniş platformda hizmet vermektedir.

  İNTES’in inşaat sektöründe belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 2010 yılında kurduğu “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TÜRKİYE MYM)” inşaat sektöründe çalışmak isteyen/halen çalışmakta olan işçiler için mesleki yeterlik sınavları yapmakta ve yetkinliği tespit edilen adaylara mesleki yeterlilik belgesi vermektedir.

  2018 yılında faaliyete geçen Türkiye Arabuluculuk Merkezi -TAM ise iş hayatından kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan tüm tarafların çıkarlarına uygun çözümler üreterek ortadan kaldırılması amacıyla hizmet vermektedir..

  2933
  2935-2933
  Yazdır!

  TARİHÇE

  Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES 05 Şubat 1964 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu gereğince kurulmuştur. Sendikanın Genel merkezi Ankara’dır.

  Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1960’lı yıllara kadar, inşaat sektöründe en büyük ağırlık, altyapı ve bina inşaatlarındadır.

  Bu dönemde Devlet Su İşleri, Karayolları gibi teknik gücü bünyesinde toplayan büyük çapta, devlet desteği ile yatırımlar yapan kurumlar oluşturulmuş ve bunların yaptığı yatırımlar inşaat sektörüne bir ivme kazandırmıştır. Bu hız 1960’lı yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür.

  Bahsedilen yıllar aynı zamanda Türk inşaat sanayicilerinin ilk firmalarının kuruluş yıllarını da ifade etmektedir. Dönemin en önemli teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim görmüş, genç Türk mühendisleri, girişimci cesaretlerini inşaata kanalize etmişler ve bugünün güçlü firmalarının temellerini atmışlardır.

  Ayrıca, altmışlı yılların, Endüstri İlişkileri Mevzuatının yeni kabul edildiği yıllar olduğu, buna ilave olarak, o yıllarda Türk müteahhitlik sektörünün yeni yeni oluşmaya başladığı ve varolma savaşı verdiği hatırlanacak olursa, İNTES’in kuruluşunun anlamı ortaya çıkacaktır

  İNTES 1964 yılında ülkemizin kolektif işveren-işçi ilişkileri, toplu sözleşme, grev ve lokavt düzenine geçtiği günlerde, giderek güçlenen ve örgütlenen işçi kuruluşlarına paralel olarak bir işveren kuruluşuna ihtiyaç duyan aşağıda isimleri yer alan müteahhitlerimiz tarafından kurulmuştur. Bu müteahhitlerimizin her biri sektörün gelişimine öncülük eden işverenler olarak Türkiye’mizin inşa tarihinde yer edinmişlerdir.

  1. MEBUS ERGÜVENÇ
  2. HAYRİ KAYADELEN
  3. HAYDAR SİCİMOĞLU
  4. İLHAN ALPER
  5. FAHRETTİN ÖNEN
  6. ALİ RIZA ÇATIK
  7. MEHMET ÇETİNDAĞ
  8. NECDET YONTAR
  9. EMRULLAH ALTAY
  10. SABAHATTİN KÜRKLÜ
  11. ORHAN YAVUZ
  12. MURAT BİLGİNER
  13. ENVER ARICI
  14. MUZAFFER BELİK
  15. İDRİS YAMANTÜRK
  16. ZEKAİ APAYDIN
  17. METİN İPLİKÇİ
  18. MECİT AKKURT
  19. SERMET DALKILIÇ
  20. ŞEVKİ ŞENTÜRK

  11.4.1978 tarih ve 7/15204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sendikamız Unvanında “TÜRKİYE” kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir.

  Ülke çapında faaliyet gösteren İNTES, Türkiye’nin farklı şehirlerinden işverenleri birleştirerek gelişmiş faaliyetleriyle etkin bir kuruluş olmuştur.

  İNTES, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na üyeliği 21 Kasım 1965 yılında gerçekleşmiştir.

  İNTES’in kurulduğu yıllarda altyapı alanında ülkede genel bir imar hareketi başlamış ve İNTES bu alt yapı yatırımlarının gerçekleştiği kamu kuruluşları nezdinde etkin bir kuruluş olmuş ve giderek sektörün lider firmalarının üye olduğu çatı bir kuruluş haline gelmiştir.

  İNTES Kurulduğu yıllardaki ilk ismi Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası idi. Ancak 1960’lı yıllardan itibaren hiçbir kriter aranmadan müteahhitlik unvanıyla çok sayıda şirket kurulmuştur. Bu şirketler müteahhitlik mesleğinin imajını zedelemiştir. Özellikle o tarihlerde yaşanan olumsuz örnekler nedeniyle, “ Müteahhitlik” tanımı ve mesleği maalesef kamuoyunda pek sempatiyle bakılmayan bir kavram olmuştur.

  İNTES üyeleri gerek duruşları, gerekse teknik altyapıları ve ürettikleri katma değer nedeniyle “İnşaat Sanayicisi” tanımına daha uygundu. Uzun tartışmalardan sonra ortak akıl sonuç verdi ve Sendikanın adının Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar, 19 Şubat 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda resmileşmiştir.

  Bugün İNTES gerçekleştirdiği işler ile kamuoyunda bilinen ve etkin bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetleri ile de kendi alanında markalaşmayı ve sürekliliği başarmıştır.

  İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır.

  Bu kapsamda;

  .

  2935
  2937-2935
  Yazdır!

  BAŞKANLAR


  Mebus Ergüvenç
  (1964-1964)

  Orhan Yavuz
  (1964-1965)

  Haydar Sicimoğlu
  (1965-1976)

  Nurettin Koçak
  (1976-1979)

  Oğuz Gürsel
  (1979-1989)

  Yavuz Kılıç
  (1989-1992)

  Atila Şenol
  (1992-1993)

  İbrahim Şencan
  (1993-2001)

  M. Şükrü Koçoğlu
  (2001- 2010)

  Celal Koloğlu
  (2010 – )

  .

  2937
  2939-2937
  Yazdır!

  GENEL SEKRETERLER

  Hayri Kayadelen: 1964-1970

  Nihat Bakırer: 1970-1975

  Halil İzmir: 1976-1980

  Müfit Kulen: 1980-1981

  Halil İzmir: 1981-1989

  Ercüment Kılıçbay: 1989-1993

  Mahmut Yetkiner: 1993-2001

  H. Necati Ersoy: 2001-.

  2939
  2941-2939
  Yazdır!

  ÇALIŞMA ALANLARI

  İNTES kuruluşundan bugüne sektör sorunlarını daima ön planda tutarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli olarak rapor göndermekte, sorunları ve çözüm önerilerini aktarmaktadır.

  Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol almaktadır.

  *Mevzuat Çalışmaları
  Kamu İhale Kanunu
  Sektörümüzün anayasası olan Kamu İhale Kanunu’nun hazırlık aşamasında başlamak üzere bugüne kadar mevzuatta olan değişikliklere ilişkin görüşlerimizi ilgili tüm kuruluşlara aktif olarak ilettik ve iletmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda Kanun’un uygulayıcılarının bir araya geldiği toplantılar düzenlenmektedir. Toplantıda yapılan görüşmeler düzenlenerek kitap olarak basımı gerçeklemektedir.

  Çalışma Hayatı Mevzuatı
  Çalışma hayatını İlgilendiren tüm kanunlarda, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık’ı ilgili kurum ve kuruluşlarına görüşler aktarılmaktadır. Aktarılan tüm görüşler için üyelerin öncelikli sorunları da dikkate alınmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler üyeler ile paylaşılmaktadır. Güncel gelişmeleri takiben konuların aktarılma amacıyla toplantılar düzenlenmektedir. Konuya ilişkin yayınlar çıkarılmaktadır.

  *İş Sağlığı ve Güvenliği
  İNTES iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin çalışmaları olan bir kuruluştur. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak, bilinç düzeyini arttırmak ve eğitmek adına kamu, özel sektör ve üniversiteler ile iş birlikleri kurmakta, projeler geliştirmektedir.
  İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hem Sendika olarak toplantılar düzenlenmekte hem de ülke genelinde düzenlenen toplantı, kampanyalara, eğitim programlarına iştirak edilmektedir.

  Yapı Denetimi Kanunu
  Özellikle bina inşaatlarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi konusu 1988 yıllında ilk kez İNTES tarafından gündeme getirilmiş, 2001 yılında kanunlaşmıştır. Kanunlaşma aşamasına kadar geçen yıllarda konunun önemi sürekli dile getirilmiştir.
  Yapı üretim sürecinin ülkemizde sağlıklı bir yasal zemine kavuşturulması için İNTES tüm kuruluşlarla iş birliği yapmakta, görüş ve önerilerini iletmektedir.

  *Kamuyla Ortak Çalışmalar
  Birim Fiyat Analizleri
  Kamu inşaatlarına yapılacak ödemelerde kullanılan rayiç ve birim fiyatlar ile maliyetlerin belirlenmesinde İNTES, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’na her yıl görüşlerini sunmaktadır.

  İş Mahkemeleri İşçilik davaları
  İNTES, Türkiye’nin farklı illerinden gelen iş davalarına ilişkin mahkemelerden gelen emsal ücret taleplerine cevap verilmektedir.

  Asgari İşçilik Oranları Çalışması
  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inşaat işlerinde Asgari İşçilik Oranı uygulanmaktadır. Oranların tespiti için SGK bünyesinde kurulan Asgari İşçilik Oranı Tespit Komisyonu TİSK temsilcisini İNTES belirlemektedir. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu ve özel sektörü bir araya getirerek toplantılar düzenlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır.

  Müteahhitlik Sektör Kurulu Raporu
  Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Planları özel ihtisas komisyon raporları hazırlanmakta olup bu kapsamda İnşaat, Mühendislik – Mimarlık, Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporlarının hazırlık çalışmalarında görev alınmaktadır.

  Sektör Raporları Çalışmaları
  İNTES, inşaat sektörünün önemli konularına, sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladığı ayrıntılı raporları, kamu ve özel sektör kuruluşlarına da ulaştırılmakta ve sektörle ilgili kamuoyu oluşturulmaktadır.

  Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi
  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca inşaat sektöründe hazırlanacak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren MYK İnşaat Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 25 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir. İNTES TİSK temsilcisi olarak sektor komitesinde görev almaktadır.

  Çalışma Komisyonlarında Üstlenilen Görevler
  Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere sektörle ilgili oluşturulan çalışma komisyonlarına da iştirak edilerek sorunlar aktarılmaktadır.

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
  İNTES, üyesi firmalar adına yasal olarak toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisine sahiptir. Toplu görüşme hazırlık çalışmaları safhasından başlamak suretiyle toplu pazarlık sırasında, üyeleri ile yakın iş birliğini sürdürür ancak toplu sözleşmelerin işçi işveren tarafından en olumlu biçimde çözülmesi için çaba sarf eder. İNTES Kurulduğu 1964 yılından bu yana Toplu İş sözleşmeleri imzalamakta

  *TOPLANTI-SEMİNER ve YAYIN FAALİYETLERİ
  Sendikamız başta temsil ettiği üye firmaları olmak üzere sektörün gelişimine katkıda bulunmak, güncel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır.
  Bu kapsamda 34 yıldır düzenlenen “Geleneksel Toplantılar”, 27 yıldır yayımlanmakta olan sektörün etkin yayını İnşaat Sanayi Dergisi, 16 yıldır düzenlenen Çözüm Arama Konferansı bu faaliyetlere örnek teşkil etmektedir.

  Geleneksel Toplantılar
  İNTES 1984 yılından beri kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin onur konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı “Geleneksel Toplantılar düzenlemektedir. Geleneksel toplantılar üye firmaların ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. Toplantılarda inşaat sektörü ile ilgili bilgi, görüş ve öneriler gündeme getirilmektedir.

  Çözüm Arama Konferansları
  İNTES’in 2002 Şubat ayından itibaren başlattığı “Çözüm Arama Konferansları” sektör temsilcilerinin ilgili bürokrat ve akademisyenlerle temel sorunları ve çözüm yollarını aradığı bir platform oluşturmuştur.

  Çözüm Arama Konferansları, inşaat sektörünü ilgilendiren konuların sektörün de desteği ve görüşleri doğrultusunda tartışılmasını sağlamaktadır.

  *Nitelikli İş Gücü İstihdamına Yönelik Çalışmalar
  İNTES nitelikli iş gücü istihdamına kuruluş yılından itibaren önem vermiştir. Bu kapsamda kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

  İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünün gelişmesine katkı sağlaması adına AB projeleri yürütülmüştür. Bugüne kadar yürütülen projelerin isimleri şöyledir:

  *Projeler
  İNTES in başarı ile gerçekleştirdiği AB projeleri

  *LDV Eğiticilerin Eğitimi Projesi
  *İŞKUR Aktif İşgücü Programları – “İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi
  *İŞKUR – Aktif İşgücü Programları “İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası”
  *Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 1) – İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim
  *Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 2)- Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme
  *Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Güvenli İnşaat Projesi
  *Sivil Toplum Diyalogu Avrupa Bilgi Köprüleri Programı: “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü
  *Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)
  *‘‘Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme”
  *VOC Test Merkezi Hibe Programı İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Projesi

  Bu projelerden İŞKUR Aktif İşgücü Programları kapsamında yürütülen “İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi” örnek çalışma olarak Türkiye’den seçilen tek proje olmuştur.

  “Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Güvenli İnşaat Projesi” bağımsız izleme uzmanları tarafından “en iyi uygulama örneği” seçilmiştir.

  “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü Projesi” Uygulama Birimi üyelerince sürdürülebilirliği en yüksek proje olarak belirlenmiştir.

  *Mesleki Yeterlilik Sisteminim Geliştirilmesine Katkıları
  21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulması ile birlikte İNTES kurum tarafından inşaat sektöründe meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda görevlendirilmiştir.

  Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesi için ise MYK sektör komitesinden onay alarak resmiyet kazanan mesleklerde 25.11.2009 tarihinde yetkilendirilmiştir.

  Sektörün paydaşları ve teknik ekiplerin katılımı ile yürütülen çalışmalar sonucunda çalışmalar tamamlanarak devletimize hibe edilmiştir.

  TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ-TÜRKİYE MYM
  İNTES inşaat sektörüne sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 1 Ocak 2010 tarihinde TÜRKİYE Mesleki Yeterlilik Merkezi’ni (TÜRKİYE MYM) kurmuştur.

  TÜRKİYE MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 06.01.2012 tarihinde akredite edilmiştir.

  Ardından, 19.01.2012 tarihinde ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapma ve inşaat sektöründe ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir.

  Bugün itibari ile TÜRKİYE MYM, inşaat sektöründe 19 farklı meslekte ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verme yetkisine sahip ilk kuruluştur.

  *Ahşap Kalıpçı ,
  *Betonarme Demircisi ,
  *Endüstriyel Boru Montajcısı,
  *İnşaat Boyacısı ,
  *Sıvacı,
  *Tünel Kalıpçı ,
  *Duvarcı,
  *Betoncu,
  *Panel Kalıpçı,
  *Seramik Karo Kaplamacı,
  *İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı,
  *Alçı Levha Uygulayıcı,
  *Alçı Sıva Uygulayıcı,
  *İskele Kurulum Elemanı,
  *Isı Yalıtımcı,
  *Ses Yalıtımcı,
  *Yangın Yalıtımcı,
  *Su Yalıtımcı,
  *İnşaat İşçisi.

  2941
  7080-2941
  Yazdır!

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  İNTES Politika

  İNTES KVKK Başvuru Formu

   .

  7080
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
 • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.