İletişim

İLLER SOK. NO:10
MEBUSEVLERİ - ANKARA
(312) 212 61 68 (312) 213 91 23 oztas@oztas.com.tr www.oztas.com.tr
Feti Vehbi ÖZKOÇ
Onursal Başkan

Gorhan ÖZKOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tevfik USLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şener MACUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Burak BARAN
Genel Müdür
Su ve Atıksu
Su ve Atıksu Boru Hatları
Atıksu Arıtma Tesisleri
Tarımsal Sulama Sistemleri
Liman Yapıları
Petrol ve Gaz
Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları
Kompresör İstasyonları
Off-Shore Boru Hatları
Endüstriyel Yapılar
Hammadde İşleme Tesisleri
Kojenerasyon Üniteleri
Barajlar
Otoyol ve Demiryolları
Hızlı Tren
Metro
Otoyollar
Tüneller
Atıksu Tünelleri
Mikro Tüneller
Karayolu ve Demiryolu Tünelleri
Hastaneler
Oteller
Bina ve Konutlar
Askeri Tesisler
Yenilenebilir Enerji
Katı Atık Tesisleri
Güneş Enerji Santralleri