Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında “Türk İşçilerinin Yurt Dışı İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Tekin, Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve bakanlık temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda yurt dışı istihdam ile ilgili sorunlar aktarılmıştır. Komisyonca yurt dışında çalışan işçiler için ayrı bir mevzuat düzenlemesi gerektiğinin önemi belirtilmiştir.

Yargıtay kararları ile mevzuatın sürekli olarak işçi lehine yorumlanmasının işyerinde bordro uygulamaları, evrak kayıt sistemi, özlük dosyası oluşturulması ve saklanması konusunda belirsizliklere yol açtığı, işe iade dosyalarının Bölge Adliye Mahkemelerinde kesinleşmesinin yeni sorunlara neden olduğu, farklı kararlarla karşılaşıldığı vurgulanan sorunlar arasında yer almıştır.

Bakanlık temsilcilerince Komisyon tarafından aktarılan sorunların Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nda iş mevzuatının güncellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ele alınabileceği belirtilmiştir.

Yargı kararlarında bir değişikliğin gündeme gelebilmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğu ifade edilerek mevzuat değişikliği için temel bir çalışma yapılması gerektiği, bu çalışmalarda Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edilebileceği aktarılmıştır.