Kayıtlı ve Nitelikli istihdam

İNTES’in 22 Kasım 2017 Salı günü Ankara’da JW Marriott Otel’de düzenlenen geleneksel toplantısının onur konuğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu.

Kayıtlı ve Nitelikli istihdam konulu geleneksel toplantı, Türkiye YOL-İŞ Sendikası ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya kamu sektöründen üst düzey bürokratlar, İNTES üyesi firmaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantı, Başkan Koloğlu’nun açış konuşmasıyla başladı. Koloğlu, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirirken kayıt dışı istihdam konusundaki görüş ve önerilerini açıkladı.

Yatırımların sürmesinin istihdam için çok önemli olduğunu ifade eden Koloğlu, Türkiye’nin, Avrupa’da yıllık istihdam yaratma kapasitesinde ilk sıralarda yer almasında, inşaat sektörünün payı olduğunu ifade etti.

İnşaat sektöründe yapılan yatırımlarla son 10 yıldır istihdam kapasitesinin arttığını, müteahhitlerin yurt içinde ve yurt dışında büyük eserler, büyük projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yurt dışında Türk işçi istihdamının ise arzulanan seviyeye bir türlü gelemediğini belirten Koloğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü yurt dışında işçi çalıştırmanın maliyeti yüksek. Sosyal güvenlik primleri yüksek. İşçilerimizin tüm haklarını almalarına rağmen sürekli davalar açması da işin cabası olmaktadır. Bu davaların büyük çoğunluğu işverenlerin aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu durum, Türk vatandaşlarının yurt dışında ve yurt içinde de istihdamını engellemektedir. İş mahkemelerimiz, dava yükü en ağır mahkemelerdir. Meclisimiz, bu sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atmıştır. 25 Ekim 2017 tarihinde, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Meclisten geçmiş ve kanunlaşmıştır. Bu Kanun’la arabuluculuk sistemi, 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu hâle getirilmiş ve bundan sonra arabuluculuk sistemi olmadan mahkemeye gidilmeyeceği belirtilmiştir. Tabii arabuluculuk sisteminin de iş hukuku uyuşmazlıklarında ne gibi yenilikler getireceğini, neler yaşayacağımızı, sonuçlandığında yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Firmalarımız, yurt dışına götürdükleri Türk işçilerle İŞKUR nezdinde sözleşme imzalamaktadırlar. Bu sözleşmelerde esas olan çalışanın, çalıştığı ülke hukukuna göre hak ve menfaatlerin düzenlenmesidir. Yakın zamanda yurt dışına götürülen Türk işçilerimizin yanı sıra, Türk mühendislerin, mimarların ve teknik elemanların da yerini, eğitimi yüksek olan ülkelerden Pakistanlı, Hindistanlı mühendislerin, mimarların almasından endişe duymaktayız. Bu konu da Türk işçi istihdamı kadar önemlidir. Zira bizimle çalışan Türk mühendisler ve mimarlar sonra o ülkelerde kendi işlerini kurup, şirketlerini kurup yeni Türk firmaları oluşturarak sektöre katkı vermektedirler. Gelişen yeni Türk firmaları ise ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Kayıtlı çalışmanın, çalışanların en doğal hakkı olduğunu belirten Koloğlu, Bakanlığın İş Teftiş Kurulu’nun çağdaş bir yaklaşımla denetimlerini; eğitim, uyarı ve en son ceza mantığıyla yürütmekte olduğuna vurgu yaptı.

Kayıt dışıyla mücadele için sendikal örgütlenmenin büyük önem arz etmekte olduğunu ifade eden Koloğlu, işçi sendikalarının sadece ücret ve pazarlık sendikacılığı yerine, eğitim, sosyal diyalog ve iş yerinin korunması anlayışına geçmesi gerektiğini söyleyerek YOL-İŞ Sendikası gibi sendikaların toplu iş sözleşmelerinde artık mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin yer almasının önemine değindi.

Koloğlu, kayıtlı istihdamın aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini uygun ortamda çalışma anlamını da taşıdığını aktararak bu konuda paydaşlarla ortak çalışma kültürünün oluşmasının önemine değindi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, mesleki yeterlilik belgeli işçi çalıştırılması zorunluluğunun iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir zemin hazırlayacağını aktaran Koloğlu, şunları söyledi: “İNTES olarak ülkemizde mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çok önemli faaliyetleri hayata geçirdik. Mesleki Yeterlilik Kurumumuzla yaptığımız çalışmalar sonucunda, 45 ulusal meslek standardını ve 26 ulusal yeterliliği yürürlüğe koyarak çalışma hayatına kazandırmışızdır. Türkiye MYM aracılığıyla yapmış olduğumuz mesleki yeterlilik sınavları sonucunda, 19 meslekte yaklaşık 12 bin kişiye mesleki yeterlilik belgeleri verilmiştir. İnşaat sektöründe verilen belgelerin %14’ünü TÜRKİYE MYM olarak biz başarmış bulunuyoruz.”

Türkiye MYM’den belge alan işçilerin de davetli olduğu toplantıda Başkan Koloğlu, kendilerine hitaben şu sözleri aktardı: “Değerli işçi kardeşim, sizlerin inşa ettiği yapıların güveni ve kaliteyi temsil ettiğini bilmenizi istiyorum. Mesleki yeterlilik belgesi ile istihdam piyasasında öncelikli personel olarak yeriniz hazırdır. Bu anlayışınız için sizlere teşekkür ediyoruz.”

Geleneksel toplantının ev sahipliğini üstlenen YOL-İŞ’in Genel Başkanı Ramazan Ağar da bir konuşma gerçekleştirdi.

Ağar sözlerine, İNTES ve YOL-İŞ’in geliştirdiği sosyal diyalogun tüm sendikalara örnek olması dileğiyle başladı.

Başkan Ramazan Ağar da en temel sorunlarının iş kazaları olduğunu ifade etti. Geçen yıl iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin dörtte birinin inşaat iş kolunda olduğunu ifade eden Ağar, 2023 hedefine yürüyen Türkiye’nin bu olumsuz tabloyu mutlaka değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Ağar, İNTES’in inşaat sektörünün gelişmesine ivme kazandırdığı kadar, işçi-işveren ilişkileri açısından da örnek bir kuruluş olduğunu ifade ederken İNTES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’nin çalışmalarından da övgüyle bahsetti.

Taşeron işçiliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ağar, görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Karayollarında kadroya geçen 10 bine yakın taşeron işçisinin sevincini birlikte yaşadık. Bu sevincin yaşanmasında Bakanlığımızın ve Hükümetimizin önemli bir katkısının olduğunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın işçi-işveren meselelerini yakından bilen bir çevreden olması, çalışma hayatının içinden gelmesi, hepimiz ve iş dünyası için önemli bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Nitekim yakın zamanda taşeron işçilik konusunda yaptıkları açıklamada, talepleri, beklentileri maksimum seviyede karşılamak için gayret gösterdiklerini, taşeron yapıyı kaldırma yönünde çalışmaları olduğunu ifade etmektedirler. Size inanıyoruz; tüm taşeron işçilerin kadrolarına kavuşma sevincini de en kısa sürede birlikte yaşayacağımıza inanıyor ve umutla bekliyoruz.

Ağar, özel sektör inşaat iş yerlerinde de iş üstlenmiş taşeron firmaların işçilerinin sendikaya üye olmaları gerektiğini, taşeron işçilerin sendikalara üye olmalarının hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de sendikalı çalışma düzeni açısından önemli olduğunu söylerken sendikalı çalışma düzeninde çalışma barışı ve huzurun sağlandığına da vurgu yaptı.

İnşaat sektöründe çalışan üç milyona yakın işçi olduğunu belirten Ağar, inşaat sektörünün istihdamdaki payının giderek artmasının, ülkemizin yapısal hâle dönüşen işsizlik sorununun çözümünde büyük umut oluşturacağına dair görüşlerini paylaştı ve sözlerine, “Bu özellikleri ve katkıları nedeniyle inşaat sanayi daha güçlü desteği, üretim ve istihdam teşvikini fazlasıyla hak etmektedir.” ifadesiyle devam etti.

Ağar sözlerini, şu ifadelerle tamamladı: “Sendikam ve TÜRK-İŞ topluluğu olarak ülkemizin meseleleri söz konusu olduğunda bugüne kadar hep millî bir duruş sergiledik. Son dönemdeki bölgesel ve uluslararası nifaklara karşı da birliğimiz, bütünlüğümüz ve demokrasimiz için yine tek vücut olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.”

Toplantıda son olarak geleneksel toplantının onur konuğu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katılımcılara hitap etmek üzere kürsüye davet edildi.

Bakan Sarıeroğlu sözlerine, işçi ve işveren örgütlerini temsil eden Başkanların konuşmalarındaki ortak mesajların ülkemizde hem sendikacılığın hem de çalışma hayatının geldiği aşama anlamında çok kıymetli olduğunu ifade ederek başladı.

İNTES’in elli üç yıldır çalışma hayatı açısından birçok ilke imza atan, otuz üç yıldır geleneksel toplantılarını düzenleyen bir kurum olmasının kurumsal kapasitesini gösterdiğini ve İNTES’in, sektörün daha fazla gelişmesi, daha fazla istihdam yaratması, daha fazla büyümesiyle ilgili gayret gösteren bir kurum olduğunu ifade ederek, “ İNTES’in çalışma hayatımıza kazandırmış oldukları ilkler olarak geçmişten bu yana yine işçi-işveren birlikteliğiyle ilgili örnek çalışmaları, mesleki yeterlilikle ilgili sektördeki ilk belgelendirme merkezini açan kuruluş olması gibi konularla çalışma hayatına katkıları için teşekkür ediyorum. İnşallah İNTES ve YOL-İŞ ailesinin çalışma hayatımıza katkıları bundan sonra da aynı azimle ve inançla devam eder.”

Bakan Sarıeroğlu, 15 yıldır Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye’nin, bu değişim ve dönüşüm sürecinde ciddi büyüme performansı göstererek dünyanın parlayan yıldızı haline geldiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, ülkenin birçok zorlu aşamadan geçmesine rağmen yoluna inançla, azimle ve kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi ve bu yolda, çalışma hayatımızın aktörleriyle hep birlikte çalışarak ilerlendiğini aktardı.

Sarıeroğlu, Türkiye ile inşaat sektörünün büyümesinin paralel olduğuna ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “İnşaat sektörü, büyümemizde dinamo etkisi yapmaktadır. Türkiye’nin büyümesi demek, inşaat sektörünün büyümesi demek, inşaat sektörünün büyümesi demek de Türkiye’nin büyümesi anlamına gelir bir hâle gelmiş durumdadır. Bu anlamda, sektörümüzün bütün paydaşlarının, bu büyüme azminin devam etmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin aynı oranda geliştirilmesi için gayretlerimizi inşallah sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Sarıeroğlu, sonrasında ülke ekonomisine yönelik girişimler olduğunu ve son günlerde de döviz kurlarında hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Sarıeroğlu, iş dünyasından aldıkları güçle tüm bu süreçlere karşı direnç gösterdiklerini anlattı.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesini de sürdürdüğünü belirterek, “Tüm bu süreçlerde her alanda ortaya koyduğumuz performans gerçekten bir başarı hikayesi ama maalesef bu kadar zorlu süreçleri atlattıktan sonra artan şekilde çalışma hayatında yaşanan başarı hikayesinin gölgelenmeye çalışıldığına üzülerek şahitlik ettiğimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

Sarıeroğlu, işsizlik rakamlarının Türkiye’nin en önemli konusu durumunda bulunduğunu ve azalan bir işsizlik oranının söz konusu olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinin uyumlu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında yükselme, işsizlik oranında ise azalma olduğunu belirtti.

Bakan Sarıeroğlu, Orta Vadeli Program’da, 10. Kalkınma Planı’nda da işsizlik ve istihdamla ilgili çok güçlü hedefler ortaya konulduğunu ve bunun için Bakanlık olarak gece gündüz çalışıldığını, yeni stratejiler, yeni uygulamalar, neler yapabiliriz ile ilgili büyük bir gayret içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Millî İstihdam Seferberliğinin ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağladığına açıklama getiren Bakan Sarıeroğlu, “ Ben huzurlarınızda bu alkışlanacak başarı için işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum ve inşallah önümüzdeki dönemde de aynı performansı beklediğimizi, bu performansları daha da ileriye götürmek için bizlerin de yeni modeller, yeni uygulamalar konusunda arayış içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Her şeyin yolunda olduğunu yineleyen Sarıeroğlu, “İnşallah daha da yoluna sokacağız. Daha da iyi oranlarla istihdamda performansları hep birlikte, iş dünyamızın temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu, Avrupa Birliği içinde de son 10 yılda en güçlü istihdam artışını sağlayan ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

” 6,5 milyonluk bir istihdam artışımız var. Neredeyse bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin nüfusu kadar. Bunun 3 milyonu kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücü piyasasına girişinde artışımız var. Her yıl 700 bin, 800 bin yeni iş gücü iş piyasamıza giriyor. Hem bunu absorbe edecek rakamları gerçekleştiriyoruz hem de 6,5 milyonluk bir istihdam performansına ulaşıyoruz. Bunların hepsi ülkemizin başarı hikâyeleridir.” diye konuştu ve inşaat sektörünün bu rakamlarda önemli rol üstlendiğini açıkladı.

İNTES’in geleneksel toplantısı vesilesiyle istihdam oranlarını en fazla sağlayan işverenlerle bir arada olduklarını ifade eden bakan Sarıeroğlu, bu işverenlerin kayıtlı ve nitelikli istihdama önem verdiklerini belirterek, “Sizlerin büyük fedakârlıklarla bu süreçleri yürüttüğünüzü çok iyi biliyoruz. İnşallah bunu daha da kolaylaştırıcı şekilde çalışmalarla yanınızda olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, 2018 senesine ilişkin yeni teşvik uygulamaları olacağını, bazı teşviklerin bu sene sonu itibarıyla süresinin dolacağını ancak daha etkili, daha tercih edilebilir teşvik uygulamalarıyla iş dünyasının yanında olacaklarına açıklama getirdi.

Sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu bildiğini ifade eden Sarıeroğlu, Başkan Koloğlu’nun da kedisine yaptıkları ziyarette projelerde nitelikli eleman bulma konusunda bazı zorluklar olduğunu ifade ettiklerini paylaşarak, bu zorlukları aşma konusunda bazı kolaylaştırıcı adımları olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, iş gücü talebi ve arzının eşleştirilmesinin önemine değinen Bakan Sarıeroğlu, “İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücü oluşturma konusunda, daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurumlarının niteliklerini artırmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim kurslarını özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirmek istediklerini ve eğitimlerin daha amaca uygun, sektörün ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha verimli sonuçlar almaya yönelik dizayn edilmesi konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.

Kayıtlı çalışma konusuna da değinen Sarıeroğlu, kayıt dışı çalışan kesimlerin, kayıtlı çalışan kesimler açısından rekabet gücünü nasıl olumsuz etkilediğini söyleyerek İş Teftiş Kurulu bünyesinde denetim faaliyetlerinin sürdüğüne açıklama getirdi.

Bursa’da yaşanan iş kazasını anımsatan Sarıeroğlu, iş kazalarında hem can kayıplarının olduğunu hem de işverenlerin çok zor durumda kaldığını belirterek bu durumların yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Mesleki yeterlilik sistemi çalışmalarına da değinen Sarıeroğlu, inşaat sektöründeki ilk belgelendirme kuruluşunun İNTES tarafından kurulduğunu ve İNTES’in öncülük yaptığı bu alanda 65 kuruluşun belge verme konusunda yetkilendirildiğini söyledi.

Sarıeroğlu, “Güçlü hedefleri olan, güçlü potansiyeli olan bir ülkeyiz. Önümüzde daha güçlü hedeflerimiz var, Orta Vadeli Programımızı da açıkladık. Ülkemizin daha güçlü seviyelere gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Geleneksel toplantı sonunda Bakan Sarıeroğlu ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar adına İNTES Hatıra Ormanında adlarına dikilen fidanlara ilişkin sertifikalar takdim edildi.

TÜRKİYE MYM’nin mesleki yeterlik sınavlarına girerek belge alan bazı işçilerin de Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin başarılarını simgelemek adına adlarına İNTES Hatıra Ormanında fidan dikildi. Fidanları simgeleyen sertifikalar, işçilere Bakan Sarıeroğlu tarafından takdim edildi. İşçilerin mesleki yeterlilik belgelendirilmesi için işçilerine destek veren işveren temsilcilerine de sertifika sunuldu. Bu kapsamda; İGA Havalimanları İşletmesi’nden Demet Gürsoy, Kolin İnşaat A.Ş’den Aykut Kandal, Melikgazi Belgelendirme Eğitim ve İş Bulma Merkezi’nden Abdullah Gülbahar, Rönesans Holding’den Raşit Koca, YDA İnşaat A.Ş.’den Yakup Candan belgelerini aldılar. TÜRKİYE MYM’den mesleki yeterlilik belgeli işçilere de Bakan Saıeroğlu tarafından sertifikaları takdim edildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı Burhan Çelik, İskele Kurulum Elemanı Bayram Bal, Ahşap Kalıpçı Erol Kök, İskele Kurulum Elemanı Rasim Yüksel, Betonarme Demircisi Şahin Çam, Ahşap Kalıpçı Halil Sağır, İnşaat Boyacısı Abbas Harmanbaşı geleneksel toplantıya davet edilen işçiler oldu..