2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde talimatlandırılmış olan, “Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması” ve “Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun özellikle dikkate alınması” hususları çerçevesinde, protokol taraflarının inşaat sektöründe işbirliği ile ortak çalışmalar yapmasıdır.