İNTES Mevzuat Komisyonu 8 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar’ı ziyaret etmiştir.

Genel Müdür Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Onur Kara ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Bulur’ un katılım sağladığı toplantıda üye temsilcilerin yoğun katılımları ile gerek sektör gerek çalışma hayatı açısından önemli konular görüşülmüştür.

Arabuluculuk uygulamalarının geldiği nokta itibariyle 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nun yetersiz kaldığını, geniş kapsamlı bir değişiklik çalışması başlattıklarını belirterek arabulucunun uzmanlığının önemini vurgulayan Öztatar, uzman olmadığı bir konuda arabulucunun çözüm getirmesinin hatta uyuşmazlık konusunu anlamasının dahi mümkün olmadığını bu nedenle uzmanlık eğitimlerinin ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin önemini vurgulamıştır. Sözlerinin devamında ise arabuluculuk merkezlerinin uzman listesi olması gerektiğini, ticari uyuşmazlıklarda en iyi uzmanların görevlendirilmesini beklediklerini, uyuşmazlığa mutlaka uzman arabulucunun bakması gerektiğini aktarmıştır.

Merkezin sekretaryasının randevu, evrak hazırlığı gibi işlemleri yaparak sürecin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamasının önemine değinen Öztatar, İNTES’in Türkiye Arabuluculuk Merkezi faaliyetlerini bu yönüyle örnek merkez olarak göstermiştir.

Sözlerinin devamında Öztatar, Bakanlık olarak yeni Kanun çalışmalarında bilirkişi müessesesi özelinde bilirkişilerin denetimi, performans değerlendirmeleri, arabuluculukta uzmanlık, arabuluculuk ve tahkim ilişkisi, merkezlerin akreditasyonu gibi konularda da düzenlemeler yapılacağını açıklamıştır.

Toplantıda ayrıca İNTES Mevzuat Komisyonu üyeleri Öztatar’a uygulamada yaşadıkları sorunları aktarmışlardır.

Davacı tarafın alacak kalemlerini hesaplamadan belirsiz bir talep ile dava şartını yerine getirmek adına arabuluculuk görüşmelerine katılması, başvuran asilin görüşmelere katılmaması, arabuluculukta anlaşılan hususlarda dava açma yoluna gidilmesi, belirsiz alacak davası sorunu, bilirkişi raporlarında çoğu zaman yanlış ve hatalı hukuki değerlendirmelere yer verilmesi, yurt dışı çalışmalarda hak etmiş olduğu alacakları ödenen işçilerin Türkiye’de yeniden dava açması, yurt dışında çalışan işçinin Türkiye’deki firma ile organik bağ ilişkisi kurularak işe iadesine karar verilmesi, emsal ücret belirlenmesi konusunda gerçek verilerin kullanılmaması gibi sorunlar aktarılmıştır

Öztatar, Türk işgücünün istihdamının artması için sektör sorunlarının çözülmesinin önemine vurgu yapmıştır. İhtiyari arabuluculukta da anlaşılan hususlarda, dava açmak için dava şartı arabuluculuğa başvurulamayacağını, bu konuda arabuluculara gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, bu durumda ikinci bir anlaşma ya da anlaşmama tutanağı düzenlenmemesi için Kanun’da daha açık düzenlemeler yapılabileceğini söylemiştir.

İspat yükünün işverende olması nedeniyle yaşanan sorunların değerlendirileceğini, iddia edenin ispat külfetine katlanması gerektiğini belirten Öztatar, Yeni Kanun çalışmasında bilirkişilik müessesini iyileştirecek düzenlemelerin yer alacağını, emsal ücret konusunda sorunu kökten çözecek bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu, devlet analizlerinin kullanılması gibi hususların değerlendirilebileceğini açıklamıştır.

Öztatar yurt dışı yatırımlarda Türk işçisinin istihdamına engel olan iş yargısından kaynaklı sorunların ülkemiz adına önemle incelenmesi gerektiğini vurgu yaparak sözlerini tamamladı.